Home

ข่าวเกษตร

นศ.วิศวะฯ แม่โจ้ TOP FORMคว้า 4 รางวัล นานาชาติ งาน Annual regional convention ARC 2024 (Malaysia)

นศ.วิศวะฯ แม่โจ้ TOP FORM คว้า 4 รางวัล นานาชาติ งาน Annual regional convention ARC 2024 (Malaysia) เมื่อวันที่ 10-16 พ.ค. 2567 ณ Universiti Malaysia Perlis ประเทศ Malaysia ซึ่งมีสถาบันการศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวนมาก โดยคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่งทีมนักศึกษาเข้าร่วม 3 ทีม สามารถคว้ามาได้ 4 รางวัล
c3fa42bff97279f8ad9d7c896092dbea?s=40&d=mm&r=g

opabo

18 พ.ค. 2024

รู้หรือไม่?

“ละมุด” ผลไม้ขึ้นชื่อ ตลาดสดใส

“ละมุด” เป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อของประเทศในโซนอาเซียน โดยแต่ละประเทศได้มีการปรับปรุงพันธุ์ให้มีผลที่มีขนาดใหญ่ รสชาติหวาน อร่อย เป็นที่ต้องการของตลาด
c3fa42bff97279f8ad9d7c896092dbea?s=40&d=mm&r=g

opabo

18 พ.ค. 2024

รู้หรือไม่?

“มะกอก” พืชเศรษฐกิจท้องถิ่น ขายได้ราคาทั้งปี

“มะกอก” พืชเศรษฐกิจท้องถิ่น ที่สร้างรายได้เงียบๆ ให้กับทั้งเกษตรกรผู้ปลูกและแม่ค้าที่นำผลมะกอก ไปแปรรูปขายเป็นอาหารว่าง ทานเล่นได้หลายชนิด ทั้งมะกอกดอง แช่อิ่ม เชื่อม หรือ กินผลสด ซึ่งขายดีแบบเงียบๆ มานานหลายสิบปีแล้ว เพราะรสชาติถูกลิ้นคนไทย
c3fa42bff97279f8ad9d7c896092dbea?s=40&d=mm&r=g

opabo

18 พ.ค. 2024

ข่าวเกษตร

‘รมช.อรรถกร’ ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ ธ.ก.ส.น่าน มุ่งยกระดับศักยภาพพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

‘รมช.อรรถกร’ ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ ธ.ก.ส.น่าน มุ่งยกระดับศักยภาพพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน และเร่งแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ
c3fa42bff97279f8ad9d7c896092dbea?s=40&d=mm&r=g

opabo

18 พ.ค. 2024

ข่าวเกษตร

“รมว.ธรรมนัส” ลุย แพร่-พะเยา ขับเคลื่อนการเกษตรภาคเหนือให้อยู่ดีกินดี มีน้ำใช้ พร้อมผลักดันอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ปลูกพริกสร้างรายได้เพิ่มแก่เกษตรกร

รมว.ธรรมนัส ลุยแพร่-พะเยา ขับเคลื่อนการเกษตรภาคเหนือให้อยู่ดีกินดี มีน้ำใช้ พร้อมผลักดันอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ปลูกพริกสร้างรายได้เพิ่มแก่เกษตรกร รวมทั้งได้สั่งการให้กรมชลประทาน (ชป.) วางแผนตรวจสอบระบบขนส่งน้ำให้ทั่วทั้งจังหวัดแพร่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอ
c3fa42bff97279f8ad9d7c896092dbea?s=40&d=mm&r=g

opabo

18 พ.ค. 2024

นศ.วิศวะฯ แม่โจ้ TOP FORMคว้า 4 รางวัล นานาชาติ งาน Annual regional convention ARC 2024 (Malaysia)

นศ.วิศวะฯ แม่โจ้ TOP FORM คว้า 4 รางวัล นานาชาติ งาน Annual regional convention ARC 2024 (Malaysia) เมื่อวันที่ 10-16 พ.ค. 2567 ณ Universiti Malaysia Perlis ประเทศ Malaysia ซึ่งมีสถาบันการศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวนมาก โดยคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่งทีมนักศึกษาเข้าร่วม 3 ทีม สามารถคว้ามาได้ 4 รางวัล
c3fa42bff97279f8ad9d7c896092dbea?s=40&d=mm&r=g

opabo

18 พ.ค. 2024

“ละมุด” ผลไม้ขึ้นชื่อ ตลาดสดใส

“ละมุด” เป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อของประเทศในโซนอาเซียน โดยแต่ละประเทศได้มีการปรับปรุงพันธุ์ให้มีผลที่มีขนาดใหญ่ รสชาติหวาน อร่อย เป็นที่ต้องการของตลาด

“มะกอก” พืชเศรษฐกิจท้องถิ่น ขายได้ราคาทั้งปี

“มะกอก” พืชเศรษฐกิจท้องถิ่น ที่สร้างรายได้เงียบๆ ให้กับทั้งเกษตรกรผู้ปลูกและแม่ค้าที่นำผลมะกอก ไปแปรรูปขายเป็นอาหารว่าง ทานเล่นได้หลายชนิด ทั้งมะกอกดอง แช่อิ่ม เชื่อม หรือ กินผลสด ซึ่งขายดีแบบเงียบๆ มานานหลายสิบปีแล้ว เพราะรสชาติถูกลิ้นคนไทย

‘รมช.อรรถกร’ ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ ธ.ก.ส.น่าน มุ่งยกระดับศักยภาพพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

‘รมช.อรรถกร’ ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ ธ.ก.ส.น่าน มุ่งยกระดับศักยภาพพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน และเร่งแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ

“รมว.ธรรมนัส” ลุย แพร่-พะเยา ขับเคลื่อนการเกษตรภาคเหนือให้อยู่ดีกินดี มีน้ำใช้ พร้อมผลักดันอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ปลูกพริกสร้างรายได้เพิ่มแก่เกษตรกร

รมว.ธรรมนัส ลุยแพร่-พะเยา ขับเคลื่อนการเกษตรภาคเหนือให้อยู่ดีกินดี มีน้ำใช้ พร้อมผลักดันอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ปลูกพริกสร้างรายได้เพิ่มแก่เกษตรกร รวมทั้งได้สั่งการให้กรมชลประทาน (ชป.) วางแผนตรวจสอบระบบขนส่งน้ำให้ทั่วทั้งจังหวัดแพร่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอ

ข่าวเกษตร

ปาล์มน้ำมันปีนี้ให้ผลผลิต 18 ล้านตัน ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา คาดพฤษภาคมนี้ ผลผลิตจะออกสู่ตลาด 1.69 ตัน

ปาล์มน้ำมันปีนี้ให้ผลผลิต 18 ล้านตัน สศก.คาด พฤษภาคมนี้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่ารมา
c3fa42bff97279f8ad9d7c896092dbea?s=40&d=mm&r=g

opabo

16 พ.ค. 2024

สวก. จับมือ 4 หน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย และเอกชน ลงนามสัญญา เล็งนำนวัตกรรมแดนมังกรเพิ่มปริมาณน้ำจากฝน แก้ปัญหาภัยแล้งในประเทศไทย

สวก. จับมือ 4 หน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย และเอกชน ลงนามสัญญา เล็งนำนวัตกรรมแดนมังกรเพิ่มปริมาณน้ำจากฝน เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งให้แก่เกษตรกร และลดผลกระทบการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค – บริโภคกับผู้ใช้น้ำทั่วประเทศ รวมถึงเป็นการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในเขื่อน/อ่างเก็บน้ำ

ปศุสัตว์

ก.เกษตรฯ ปลดล็อก การนำเข้าโคเนื้อ-กระบือจากประเทศเมียนมา ย้ำชัด ต้องมีการขึ้นทะเบียนอย่างชัดเจน ภายใต้มาตรการควบคุมที่เข้มงวด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับทุกฝ่าย พร้อมเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาโคเนื้อตกต่ำ

กระทรวงเกษตรฯ ปลดล็อก การนำเข้าโคเนื้อ-กระบือจากประเทศเมียนมา ย้ำชัด ต้องมีการขึ้นทะเบียนอย่างชัดเจน ภายใต้มาตรการควบคุมที่เข้มงวด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับทุกฝ่าย พร้อมเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาโคเนื้อตกต่ำ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้ออย่างยั่งยืน
c3fa42bff97279f8ad9d7c896092dbea?s=40&d=mm&r=g

opabo

17 พ.ค. 2024

“5 พฤษภาคม 2567” วันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบรอบ 82 ปี กรมปศุสัตว์ มุ่งมั่นสู่ Full Digitalization

กรมปศุสัตว์ มุ่งมั่นสู่ Full Digitalization ..“5 พฤษภาคม 2567” วันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบรอบ 82 ปี

กรมปศุสัตว์ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการกำกับติดตามการผลักดันการจัดทำพื้นที่ปลอดโรคเพื่อการส่งออกโคเนื้อมีชีวิตจากราชอาณาจักร ไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้หลักการ Regionalization ครั้งที่ 2/2567

กรมปศุสัตว์ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการกำกับติดตามการผลักดันการจัดทำพื้นที่ปลอดโรคเพื่อการส่งออกโคเนื้อมีชีวิตจากราชอาณาจักร ไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่ 2/2567 สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อของไทยต่อไป

ดินและน้ำ

ชป.เตรียมรับมือฝน สั่งโครงการชลประทานทั่วประเทศเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

ชป.เตรียมรับมือฝน สั่งโครงการชลประทานทั่วประเทศเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด พร้อมกับการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำให้สามารถรองรับปริมาณน้ำฝนที่จะตกลงมา

กรมพัฒนาที่ดิน เตรียมจัดงานวันสถาปนาครบรอบ 61 ปี 23 พฤษภาคมนี้

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 จะเป็นวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 61 ปี ซึ่งกรมจะจัดงานในชื่อ “61 ปี พัฒนาที่ดิน เกษตรกรทำกินอย่างยั่งยืน” ณ กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. เพื่อรำลึกถึงการก่อตั้งกรมพัฒนาที่ดิน เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน ทั้งเจ้าหน้าที่ หมอดินอาสา และเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งเผยแพร่ผลงาน ชื่อเสียง และเกียรติภูมิของกรมพัฒนาที่ดิน

เกษตรแปลงใหญ่

c3fa42bff97279f8ad9d7c896092dbea?s=40&d=mm&r=g

opabo

13 พ.ค. 2024

ผลสำเร็จ ‘วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่หวาย 2’ จ.สกลนคร ผลิตหวายตัดหน่อ มาตรฐาน GAP สามารถสร้างรายได้จากสินค้าเกษตรท้องถิ่นกว่า 16 ล้านบาท

ห้างหุ้นส่วนจำกัดวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่หวาย 2 ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพการผลิตหวายตัดหน่อ ผลผลิตมีคุณภาพ ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP ยกระดับผลผลิตสู่การส่งออกตลาดต่างประเทศ สามารถสร้างรายได้จากสินค้าเกษตรท้องถิ่นกว่า 16 ล้านบาท
c3fa42bff97279f8ad9d7c896092dbea?s=40&d=mm&r=g

opabo

13 พ.ค. 2024

พืชเศรษฐกิจ

ปาล์มน้ำมันปีนี้ให้ผลผลิต 18 ล้านตัน ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา คาดพฤษภาคมนี้ ผลผลิตจะออกสู่ตลาด 1.69 ตัน

ปาล์มน้ำมันปีนี้ให้ผลผลิต 18 ล้านตัน สศก.คาด พฤษภาคมนี้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่ารมา

(มีคลิป)การเดินทางของ ‘ทุเรียนไทย’ สดใหม่จากสวนสู่ตลาดจีนในไม่กี่วัน

ภาพคนงานปีนต้นทุเรียนใช้มีดตัดผลผลิตบนยอดสูงชะลูด ก่อนโยนให้เพื่อนคนงานที่รอรับใต้ต้นอย่างชำนิชำนาญด้วยถุงกระสอบ ส่งสัญญาณการเริ่มต้นฤดูเก็บเกี่ยวทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี ซึ่งถือเป็นแหล่งเพาะปลูกทุเรียนแห่งสำคัญของไทย

มกอช. ขานรับข้อสั่งการ รมว.ธรรมนัส ยกระดับคุณภาพมาตรฐานทุเรียนของไทย มุ่งเป้าการส่งออกมูลค่ากว่าแสนล้านบาทในปี 2567

มกอช. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานทุเรียนของไทย มุ่งเป้าการส่งออกมูลค่ากว่าแสนล้านบาทในปี 2567

เกษตร Special

จีนเผยแพร่แผนที่ธรณีวิทยา ‘ดวงจันทร์’ ความละเอียดสูง ฉบับแรกในโลก

จีนเผยแพร่ชุดแผนที่ทางธรณีวิทยาของดวงจันทร์เต็มดวง มาตราส่วน 1:2,500,000 ซึ่งเป็นแผนที่ทางธรณีวิทยาของดวงจันทร์ที่มีความละเอียดสูงสุดฉบับแรกในโลก ช่วยส่งมอบข้อมูลพื้นฐานสำหรับการวิจัยและการสำรวจดวงจันทร์ในอนาคต

วิเคราะห์ตลาดทุเรียนในจีน ทำไม ‘ทุเรียนไทย’ ถึงครองใจผู้บริโภคต่อเนื่อง

วิเคราะห์ตลาดทุเรียนในจีน ทำไม ‘ทุเรียนไทย’ ถึงครองใจผู้บริโภคต่อเนื่อง แม้ทุเรียนเวียดนามรุกแชร์ตลาดด้านราคา แต่คุณภาพยังเป็นข้อได้เปรียบสำคัญ

กัมพูชาเล็งยื่น ’10 ทรัพย์สินทางวัฒนธรรม’ เป็นมรดก UNESCO รวม ‘สงกรานต์กัมพูชา‘ด้วย

ฮุนมาเนต นายกรัฐมนตรีของกัมพูชา ประกาศแผนเสนอรายชื่อทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ 7 รายการ และทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 3 รายการ เพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อมรดกโลกของยูเนสโก (UNESCO)

คอลัมน์

มองบทบาท ทส.VS กษ.กรณีพิพาทพื้นที่ ส.ป.ก.กับอุทยานฯ

มองบทบาท ทส.VS กษ.กรณีพิพาทพื้นที่ ส.ป.ก.กับอุทยานฯ .. ตั้งแต่เกิดเรื่องทำไมเกษตรฝั่งข้าราชการประจำปล่อยให้ทะลุไปหาเจ้ากระทรวงเลย ป่าไม้ อุทยาน ยังจะทำปลัฟโซน แต่เกษตรไม่มีบลัฟโซน ทุกเรื่องดิ่งไปหารัฐมนตรีหมด “ขุนถึงจะแก้ปัญหาได้แต่ขุนช้ำนะ” ไม่วางแนวกันชนเลย
c3fa42bff97279f8ad9d7c896092dbea?s=40&d=mm&r=g

opabo

29 ก.พ. 2024

เผือกหอมบ้านหมอ พูดเบาๆก็อร่อย

วันนี้ “ขุนพิเรนทร์” เดินผ่านสินค้าเกษตรในห้างย่านบางนา ซึ่งมีผลผลิตของเกษตรกรจำหน่ายหลากหลาย และหนึ่งในนั้นคือ “เผือกหอมบ้านหมอ” 
968a71f44ddb5aefde87155b703da43a?s=40&d=mm&r=g

nantnaphat

11 ก.ย. 2023

อาการน่าเป็นห่วง!

นั่งอ่านผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผลการประเมิน ภาพรวมของกระทรวงอยู่ที่ 91.70 คะแนน ไม่ขี้เหร่นะครับในระดับกระทรวง แต่เมื่อไล่ดูทุกหน่วยงาน และดูคะแนนผลการประเมินรายตัวชี้วัด 10 ข้อ การปฏิบัติหน้าที่ /การใช้งบประมาณ /การใช้อำนาจการใช้ทรัพย์สินของราชการ /การแก้ไขปัญหาการทุจริต/ คุณภาพการดำเนินงาน /ประสิทธิภาพการสื่อสาร /การปรับปรุงการทำงาน /การเปิดเผยข้อมูล /การป้องกันการทุจริต 
968a71f44ddb5aefde87155b703da43a?s=40&d=mm&r=g

nantnaphat

17 ส.ค. 2023

ปิดห้องคุย EP2 “กฎหมายที่ดินอ่อนที่สุดคือ ส.ป.ก.”

เอาแบบชัดถ้อยชัดคำกับแบบนี้หละครับ กับท่านเลขาส.ป.ก. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เมื่อตั้งโจทย์ความอ่อนของกฎหมายของส.ป.ก. ท่านเลขาบอกว่า ต้องดูที่มาที่ไปของกฎหมาย ส.ป.ก. มีวัตถุประสงค์ เพื่อ…นำที่ดินของรัฐหรือที่ดินที่รัฐจัดซื้อหรือเวนคืนจากเจ้าของที่ดินซึ่งมิได้ทำประโยชน์ในที่ดินนั้นด้วยตนเอง หรือมีที่ดินเกินสิทธิเพื่อจัดให้แก่เกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินของตนเอง หรือเกษตรกรที่มีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพและสถาบันเกษตรกร
968a71f44ddb5aefde87155b703da43a?s=40&d=mm&r=g

nantnaphat

16 ก.ค. 2023

รู้หรือไม่?

“ละมุด” ผลไม้ขึ้นชื่อ ตลาดสดใส

“ละมุด” เป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อของประเทศในโซนอาเซียน โดยแต่ละประเทศได้มีการปรับปรุงพันธุ์ให้มีผลที่มีขนาดใหญ่ รสชาติหวาน อร่อย เป็นที่ต้องการของตลาด
c3fa42bff97279f8ad9d7c896092dbea?s=40&d=mm&r=g

opabo

18 พ.ค. 2024

“มะกอก” พืชเศรษฐกิจท้องถิ่น ขายได้ราคาทั้งปี

“มะกอก” พืชเศรษฐกิจท้องถิ่น ที่สร้างรายได้เงียบๆ ให้กับทั้งเกษตรกรผู้ปลูกและแม่ค้าที่นำผลมะกอก ไปแปรรูปขายเป็นอาหารว่าง ทานเล่นได้หลายชนิด ทั้งมะกอกดอง แช่อิ่ม เชื่อม หรือ กินผลสด ซึ่งขายดีแบบเงียบๆ มานานหลายสิบปีแล้ว เพราะรสชาติถูกลิ้นคนไทย

“ส้มซ่า” ส้มหายาก ราคาดี

ส้มซ่า มีผลขนาดใหญ่กว่ามะกรูด เปลือกหนา ผิวขรุขระ สีเขียวเข้ม เมื่อสุกงอมเป็นสีเหลือง สามารถปลูกได้ง่ายในดินทุกชนิด ทนได้ทุกสภาพอากาศ ชอบความชุ่มชื้น นิยมขยายพันธุ์ด้วยวิธีตอนกิ่ง เพราะให้ผลผลิตได้ทันใจ ใช้เวลาไม่ถึงปีก็เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ปัจจุบัน เริ่มมีคนนิยมตามหาส้มซ่า เพื่อมาลองรับประทาน มาทำอาหารหรือนำต้นพันธุ์เพื่อปลูก ทำให้ตอนนี้ ผล กิ่งพันธุ์ หรือต้นกล้าพันธุ์ มีราคาดีขึ้นมาอย่างมาก.. ส้มซ่า ในวันนี้จึงเป็นโอกาสดีที่ไม่ควรมองข้าม สำหรับเกษตรกรที่สนใจพืชพันธุ์หายากที่ทำตลาดและอนุรักษ์พันธุ์พืชเหล่านี้ไว้

เทคโนโลยีการเกษตร

สวก. เปิดรับข้อเสนอโครงการประจำปีงบฯ 2568 ตั้งเป้ายกระดับงานวิจัยไทยสู่สุดยอดผลิตภัณฑ์ที่พร้อมแข่งขันในตลาดโลก

สวก. เปิดรับข้อเสนอโครงการจากนักวิจัยและผู้สนใจที่ประสงค์ขอรับสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2568 ภายใต้ 6 แผนงานวิจัยเพื่อยกระดับและสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรไทย ตลอดจนเป็นการกระตุ้นให้เกิดการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาต่อยอดสร้างผลงานวิจัยด้านการเกษตรที่ช่วยลดต้นทุน พัฒนาคุณภาพผลผลิต สร้างผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย อันจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรไทยอย่างยั่งยืน
c3fa42bff97279f8ad9d7c896092dbea?s=40&d=mm&r=g

opabo

18 พ.ค. 2024

ภาคเกษตรจีนจัดการศัตรูพืชโดย IPM เสริมประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีพันธุ์พืชและอากาศยาน วางแผนต่อยอดในไทยในอนาคต

ภาคเกษตรจีนจัดการศัตรูพืชโดยวิธี IPM เสริมประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีพันธุ์พืชและอากาศยาน ด้านกรมส่งเสริมการเกษตรวางแผนต่อยอดในไทยดำเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรมในอนาคต

“งาดำพันธุ์อุบลราชธานี 3” พืชหลังนาสร้างรายได้เสริมให้เกษตรกรกว่า 3,000 บาท/ไร่

“งาดำพันธุ์อุบลราชธานี 3” พืชหลังนาสร้างรายได้เสริมให้เกษตรกรกว่า 3,000 บาท/ไร่ ให้ผลผลิตเฉลี่ย 135 กิโลกรัม/ไร่

ภูมิปัญญาชาวบ้าน

เกษตรเขต 1 ชัยนาท สืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาเครื่องจักสานจากใบลานทองบ้านท่าฤทธิ์ ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

ปีนี้ (ปี 2567) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท ได้พิจารณาคัดเลือกภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรที่โดดเด่น และมีความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนเกษตร เพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่น นั่นคือ “ภูมิปัญญาเครื่องจักสานจากใบลานทองบ้านท่าฤทธิ์” ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี…มาดูรายละเอียดกัน
c3fa42bff97279f8ad9d7c896092dbea?s=40&d=mm&r=g

opabo

26 มี.ค. 2024

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ดัน “สุราสักทองแพร่” สุราพื้นบ้านชั้นดีและมีชื่อของจังหวัดแพร่ ขึ้นทะเบียน GI รายการใหม่

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ลงพื้นที่แหล่งผลิต “สุราสักทองแพร่” ผลักดันขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) รายการใหม่ เพื่อส่งเสริมสุราพื้นบ้าน และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องแบบองค์รวม และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสุราและสินค้าเกษตรที่เป็นวัตถุดิบได้เพิ่มขึ้น