Home

สไลด์

ทำไมมะพร้าวน้ำหอม…ไม่หอม…???

มะพร้าวน้ำหอมกลายพันธุ์มาจากมะพร้าวตระกูลหมูสี ซึ่งมีถิ่นกำเนิดบริเวณลุ่มน้ำนครชัยศรี จ.นครปฐม การกระจายพันธุ์ริ่มจากมีผู้มาซื้อพันธุ์จากฟาร์มอ่างทอง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาครแล้วนำไปปลูกและคัดเลือกพันธุ์ของตนเองในหลายพื้นที่มีจุดเด่นเรื่องกลิ่นหอมมากกว่าคู่แช่งอย่างฟิลิปปีนส์และอินโดนีเชีย จึงทำให้มะพร้าวน้ำหอมของไทยเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญ

nantnaphat

7 ต.ค. 2022

ข่าวเกษตร

“มนัญญา” สั่งการหน่วยงานในกระทรวงเกษตรฯ ช่วยเหลือเป็นมือไม้ทางการเกษตร ให้ครอบครัวผู้สูญเสียจากกรณีหนองบัวลำภู

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าช่วยเหลือครอบครัวผู้สูญเสียจากกรณีเหตุกราดยิ่งที่จังหวัดหนองบัวลำภู โดยการเข้าไปช่วยเหลือทำการเกษตรแทนเป็นการชั่วคราวในช่วงที่ครอบครัวอยู่ในภาวะโศกเศร้าและมีความยากลำบากทางจิตใจจากเหตุไม่คาดคิด

nantnaphat

7 ต.ค. 2022

คอลัมน์

ในที่สุด…เราก็ได้เจอกัน ประธานศูนย์ข้าวชุมชนผู้กล้าวิวาทะสมาคมชาวนาฯ เจาะกลางใจ โดยขุนพิเรนทร์

“ผมไม่ได้คิดแค่ ให้รัฐสนับสนุนชาวนาทุกปี ปีนี้ก็ 1,000 บาทต่อไร่ ปีหน้าก็ขอไปเรื่อยๆ แบบนี้ชาวนาจะมีความภาคภูมิใจได้อย่างไร ถึงเวลาแบมือขอ สิ่งที่ผมอยากเห็นคือความยั่งยืน”

nantnaphat

7 ต.ค. 2022

ข่าวเกษตร

มกอช.ครบรอบ 20 ปี เดินหน้าขับเคลื่อนงานสู่ความเป็นเลิศนำพาเกษตรกรให้มีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ครบรอบ 20 ปี ภายใต้ธีม “2 ทศวรรษ มกอช. การมาตรฐานก้าวไกล สินค้าเกษตรไทยยั่งยืน” ณ ห้องประชุมสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 511 ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลด้านเกษตรกรรมของประเทศ โดยมีเป้าหมายการบริหารจัดการสินค้าเกษตรให้เชื่อมโยงกับตลาด รักษาเสถียรภาพราคาและรายได้ของเกษตรกร การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มอกช.) จึงเป็นหน่วยงาน ที่จะมาประสานการทำงาน 

nantnaphat

7 ต.ค. 2022

พืชเศรษฐกิจ

กรมการข้าวนำทีมสื่อมวลชน เยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีของศูนย์ข้าวชุมชน ณ จังหวัดนครราชสีมา

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว มอบหมายให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา นำทีมสื่อมวลชน เยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีของศูนย์ข้าวชุมชน ณ ศูนย์ข้าวชุมชนองค์กรเกษตรอินทรีย์สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีของศูนย์ข้าวชุมชนที่ประสบความสำเร็จ สามารถเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เพียงพอต่อความต้องการของชาวนาในชุมชน และของประเทศ  ตลอดจนการสร้างและเชื่อมโยงเครือข่าย รวมทั้งผลักดันให้ศูนย์ข้าวชุมชนเข้าร่วมการดำเนินงานเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่มากขึ้น  

nantnaphat

7 ต.ค. 2022

ทำไมมะพร้าวน้ำหอม…ไม่หอม…???

มะพร้าวน้ำหอมกลายพันธุ์มาจากมะพร้าวตระกูลหมูสี ซึ่งมีถิ่นกำเนิดบริเวณลุ่มน้ำนครชัยศรี จ.นครปฐม การกระจายพันธุ์ริ่มจากมีผู้มาซื้อพันธุ์จากฟาร์มอ่างทอง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาครแล้วนำไปปลูกและคัดเลือกพันธุ์ของตนเองในหลายพื้นที่มีจุดเด่นเรื่องกลิ่นหอมมากกว่าคู่แช่งอย่างฟิลิปปีนส์และอินโดนีเชีย จึงทำให้มะพร้าวน้ำหอมของไทยเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญ

nantnaphat

7 ต.ค. 2022

“มนัญญา” สั่งการหน่วยงานในกระทรวงเกษตรฯ ช่วยเหลือเป็นมือไม้ทางการเกษตร ให้ครอบครัวผู้สูญเสียจากกรณีหนองบัวลำภู

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าช่วยเหลือครอบครัวผู้สูญเสียจากกรณีเหตุกราดยิ่งที่จังหวัดหนองบัวลำภู โดยการเข้าไปช่วยเหลือทำการเกษตรแทนเป็นการชั่วคราวในช่วงที่ครอบครัวอยู่ในภาวะโศกเศร้าและมีความยากลำบากทางจิตใจจากเหตุไม่คาดคิด

ในที่สุด…เราก็ได้เจอกัน ประธานศูนย์ข้าวชุมชนผู้กล้าวิวาทะสมาคมชาวนาฯ เจาะกลางใจ โดยขุนพิเรนทร์

“ผมไม่ได้คิดแค่ ให้รัฐสนับสนุนชาวนาทุกปี ปีนี้ก็ 1,000 บาทต่อไร่ ปีหน้าก็ขอไปเรื่อยๆ แบบนี้ชาวนาจะมีความภาคภูมิใจได้อย่างไร ถึงเวลาแบมือขอ สิ่งที่ผมอยากเห็นคือความยั่งยืน”

มกอช.ครบรอบ 20 ปี เดินหน้าขับเคลื่อนงานสู่ความเป็นเลิศนำพาเกษตรกรให้มีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ครบรอบ 20 ปี ภายใต้ธีม “2 ทศวรรษ มกอช. การมาตรฐานก้าวไกล สินค้าเกษตรไทยยั่งยืน” ณ ห้องประชุมสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 511 ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลด้านเกษตรกรรมของประเทศ โดยมีเป้าหมายการบริหารจัดการสินค้าเกษตรให้เชื่อมโยงกับตลาด รักษาเสถียรภาพราคาและรายได้ของเกษตรกร การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มอกช.) จึงเป็นหน่วยงาน ที่จะมาประสานการทำงาน 

กรมการข้าวนำทีมสื่อมวลชน เยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีของศูนย์ข้าวชุมชน ณ จังหวัดนครราชสีมา

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว มอบหมายให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา นำทีมสื่อมวลชน เยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีของศูนย์ข้าวชุมชน ณ ศูนย์ข้าวชุมชนองค์กรเกษตรอินทรีย์สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีของศูนย์ข้าวชุมชนที่ประสบความสำเร็จ สามารถเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เพียงพอต่อความต้องการของชาวนาในชุมชน และของประเทศ  ตลอดจนการสร้างและเชื่อมโยงเครือข่าย รวมทั้งผลักดันให้ศูนย์ข้าวชุมชนเข้าร่วมการดำเนินงานเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่มากขึ้น  

ข่าวเกษตร

“ไทย” เป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุม “ทูน่าโลก ครั้งที่ 17” ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ

ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุม “ทูน่าโลก ครั้งที่ 17” หรือ The Seventeenth INFOFISH World Tuna Trade Conference and Exhibition, “TUNA 2022” ระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคม 2565 นี้ภายใต้หัวข้อ “การเสริมสร้างความยืดหยุ่น การปรับตัว และการเติบโตอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมปลาทูน่าโลก” (Strengthening Resilience, Adaptability and Sustainable Growth in the Global Tuna Industry)

เงินเข้าวันนี้ เปิดวิธีเช็กสิทธิ์เงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยตันละ 120 บาท รอบการผลิต 2564/2565

เงินเข้าวันนี้ .. เปิดขั้นตอนวิธีเช็กสิทธิ์เงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยตันละ 120 บาท รอบการผลิต 2564/2565 หากพบปัญหาเงินยังไม่เข้าต้องทำอย่างไร

ปศุสัตว์

ครม. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดฟาร์มสุกรเป็นมาตรฐานบังคับ เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตสุกรตั้งแต่ระดับฟาร์ม

ครม.อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดฟาร์มสุกรเป็นมาตรฐานบังคับ เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตสุกรตั้งแต่ระดับฟาร์ม สร้างความมั่นใจ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ลดปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

opabo

5 ต.ค. 2022

“เฉลิมชัย”สั่งลุยช่วยทั่วประเทศ กดปุ่มปล่อยคาราวานหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน และหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่

วันนี้(4 ตุลาคม 65)เวลา 9.00 น. ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีปล่อยขบวนรถหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโนรูทั่วประเทศ โดยมีผู้บริหารกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

“กรมปศุสัตว์”สั่งระดมเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยจาก”พายุโนรู”

นายสัตวแพทย์ ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ที่หลายพื้นที่ได้เกิดอุทกภัยจากพายุโนรู กรมปศุสัตว์ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ ในการเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ พร้อมเร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

ดินและน้ำ

กรมชลประทาน เฝ้าระวังน้ำเหนือ-น้ำหนุน กระทบเจ้าพระยา 8-13 ต.ค. นี้

จากประกาศกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ฉบับที่ 49/2565 เรื่องเฝ้าระวังระดับน้ำบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาระบุว่ากองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีน้ำหลากจากทางตอนเหนือไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้น วานนี้ (6 ตุลาคม 2565) เวลา 18.00 น.) มีปริมาณน้ำไหลผ่านบริเวณ จ.นครสวรรค์ (C.2) ในเกณฑ์ 3,077 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.)/วินาที 

nantnaphat

7 ต.ค. 2022

“พลเอก ประวิตร”ลงพื้นที่ จ.ปทุมธานี ย้ำประสิทธิภาพจัดการน้ำรอยต่อ ปทุม-กทม.  

วันนี้ (6 ต.ค.65)พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ จ.ปทุมธานี โดยนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปสถานการณ์ภาพรวมจ.ปทุมธานี นายบุญสม ชลพิทักษ์วงศ์ รักษาการที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) นำเสนอแผนงานด้านทรัพยากรน้ำใน จ.ปทุมธานี และภาพรวมสถานการณ์น้ำปัจจุบัน 

ชลประทานใช้ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เร่งระบายน้ำเจ้าพระยา ช่วงน้ำทะเลลง

กรมชลประทาน น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาใช้ในการบริหารจัดการน้ำ ตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เกษตรแปลงใหญ่

“กาแฟสบขุ่น จ.น่าน” รับประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพดีมาก… เมล็ดกาแฟที่สร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรบ้านสบขุ่น

กาแฟสบขุ่น จ.น่าน ได้รับการรับรองคุณภาพกาแฟระดับดีมาก โดยกรมวิชาการเกษตร ในเวทีประกวดสุดยอดกาแฟไทย ปี 2565 จากการเอาใจใส่ของเกษตรกรบ้านสบขุ่นต่อเมล็ดกาแฟที่สร้างอาชีพให้แก่พวกเขา

opabo

6 ต.ค. 2022

“วิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยร่องคำ” อำนาจเจริญ ปลูกสมุนไพร สร้างรายได้กลุ่มปีละ 1.4 ล้านบาท

ปัจจุบันความต้องการใช้สมุนไพรเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเนื่องจากใช้ประโยชน์อย่างหลากหลายทั้งใช้ประกอบอาหาร ผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลสุขภาพ และเป็นผลิตภัณฑ์เวชสำอาง พืชสมุนไพรจึงเป็นโอกาสในการสร้างรายได้ให้เกษตรกรในชุมชน

opabo

5 ต.ค. 2022

พืชเศรษฐกิจ

เงินเข้าวันนี้ เปิดวิธีเช็กสิทธิ์เงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยตันละ 120 บาท รอบการผลิต 2564/2565

เงินเข้าวันนี้ .. เปิดขั้นตอนวิธีเช็กสิทธิ์เงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยตันละ 120 บาท รอบการผลิต 2564/2565 หากพบปัญหาเงินยังไม่เข้าต้องทำอย่างไร

กรมการข้าวนำทีมสื่อมวลชน เยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีของศูนย์ข้าวชุมชน ณ จังหวัดนครราชสีมา

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว มอบหมายให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา นำทีมสื่อมวลชน เยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีของศูนย์ข้าวชุมชน ณ ศูนย์ข้าวชุมชนองค์กรเกษตรอินทรีย์สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีของศูนย์ข้าวชุมชนที่ประสบความสำเร็จ สามารถเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เพียงพอต่อความต้องการของชาวนาในชุมชน และของประเทศ  ตลอดจนการสร้างและเชื่อมโยงเครือข่าย รวมทั้งผลักดันให้ศูนย์ข้าวชุมชนเข้าร่วมการดำเนินงานเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่มากขึ้น  

“กาแฟสบขุ่น จ.น่าน” รับประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพดีมาก… เมล็ดกาแฟที่สร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรบ้านสบขุ่น

กาแฟสบขุ่น จ.น่าน ได้รับการรับรองคุณภาพกาแฟระดับดีมาก โดยกรมวิชาการเกษตร ในเวทีประกวดสุดยอดกาแฟไทย ปี 2565 จากการเอาใจใส่ของเกษตรกรบ้านสบขุ่นต่อเมล็ดกาแฟที่สร้างอาชีพให้แก่พวกเขา

เกษตร Special

กรมวิชาการเกษตรแนะปฏิทินการผลิตมังคุดคุณภาพ(ในรอบ 12 เดือน)รับฤดูกาลส่งออกปี 2566เน้นย้ำให้ได้ผลผลิตคุณภาพและลดต้นทุนการผลิต

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าวว่า 8 เดือนแรกของปี 2565  ไทยมีมูลค่ารวมของการส่งออกผลไม้สดทั้งหมดแสนล้านบาท เป็นการส่งออกมังคุดมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท มังคุดจึงเป็นพืชที่สามารถสร้างรายได้ที่ดีให้กับประเทศอีกชนิดหนึ่ง 

หลายท้องที่ของจีนใช้เทคโนโลยีทันสมัย ปรับปรุงระบบระบายน้ำทิ้ง

เมื่อเร็ว ๆ นี้ กระทรวงนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติของจีน ได้แถลงว่า ภายในสิ้นปี 2025 จีนจะแก้ไขการระบายน้ำทิ้งในแถบแม่น้ำแยงซีให้เสร็จสมบูรณ์ และสร้างกลไกการกำกับดูแลในระยะยาว

ม.มหิดลค้นพบสารสกัดจากเปลือกมังคุดความหวังใหม่ในการต้านสมองเสื่อม

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีรศักดิ์ เมืองไพศาล อาจารย์แพทย์ประจำสาขาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดเผยถึงความสำเร็จจากการมีส่วนทำให้ “มังคุด” ผลไม้ที่มีมูลค่าส่งออกในลำดับต้นๆ ของไทย ได้เพิ่มมูลค่า 

คอลัมน์

ในที่สุด…เราก็ได้เจอกัน ประธานศูนย์ข้าวชุมชนผู้กล้าวิวาทะสมาคมชาวนาฯ เจาะกลางใจ โดยขุนพิเรนทร์

“ผมไม่ได้คิดแค่ ให้รัฐสนับสนุนชาวนาทุกปี ปีนี้ก็ 1,000 บาทต่อไร่ ปีหน้าก็ขอไปเรื่อยๆ แบบนี้ชาวนาจะมีความภาคภูมิใจได้อย่างไร ถึงเวลาแบมือขอ สิ่งที่ผมอยากเห็นคือความยั่งยืน”

nantnaphat

7 ต.ค. 2022

ใต้แสงบ้าน”ดาวล้อมเดือน”สุกสกาวพร่างพราวแสง หรือ แสงเทียนที่ริบหรี่ เจาะกลางใจ…โดยขุนพิเรนทร์

เก่าไปใหม่มาสำรวจตรวจสอบกำลังหลักระดับผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้แสงบ้านดาวล้อมเดือน วันนี้กระทรวงเกษตรฯขับเคลื่อนอย่างไร ❓

nantnaphat

6 ต.ค. 2022

จดหมายเปิดผนึกถึง ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เรียนท่านรัฐมนตรีที่เคารพ ทุเรียนเป็นผลไม้เศรษฐกิจของไทยที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ทั้งเรื่องเศรษฐกิจและสังคม ด้วยมูลค่าการตลาดมหาศาลนับแสนล้านบาทต่อปี ราชาผลไม้ไทย ราชาผลไม้โลก คือความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของพี่น้องเกษตรกร และประชาชนคนไทย

nantnaphat

22 ก.ย. 2022

เตรียมตัวให้พร้อม…ปลายปีนี้เลือกสภาเกษตรกรจังหวัด 

สภาเกษตรกรแห่งชาติ ชื่อนี้สำคัญยิ่งกับเกษตรกรแม้ที่ผ่านมาบทบาทของสภาเกษตรกรแห่งชาติที่เปรียบเสมือนตัวแทนเกษตรกร ตัวแทนภาคการเกษตรจะขับเคลื่อนงานและสร้างการรับรู้ไปสู่เกษตรกรน้อยมาก น้อยจนเกษตรกรบางคนไม่ทราบ มีสภาเกษตรกร มีตัวแทนเกษตรกรแบบนี้ด้วยหรือ 

nantnaphat

22 ก.ย. 2022

รู้หรือไม่?

ทำอย่างไร..ฟื้นฟูไม้ผลและปลูกไม้ผลหลังน้ำท่วม

ระยะนี้หลายพื้นที่ประสบอุทกภัยเพราะฝนตกหนักต่อเนื่อง การรู้จักวิธีฟื้นฟูไม้ผลและปลูกไม้ผลหลังน้ำท่วมที่ถูกต้อง จึงเป็นเรื่องจำเป็น ที่เราควรรู้

เปิดตัวนวัตกรรม “ฟิล์มเจาะรูขนาดไมครอน” ตัวช่วยยืดอายุผักและผลไม้

เปิดตัวนวัตกรรมฟิล์มเจาะรูขนาดไมครอนยืดอายุการเก็บรักษาผักและผลไม้ให้นานขึ้น ช่วยเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าของเกษตรกรและผู้ประกอบการ ทำให้สามารถเก็บรักษาผลผลิตวางจำหน่ายได้นานยิ่งขึ้น

เทคโนโลยีการเกษตร

ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร ผนึกกำลังเอกชนถ่ายทอดองค์ความรู้เพิ่มผลผลิตข้าวไทย ภายใต้โครงการ “เพิ่มข้าว-เพิ่มผลผลิตข้าวไทย”

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ผนึกกำลังกับ บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมีถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเพิ่มผลผลิตข้าวไทย ภายใต้โครงการ “เพิ่มข้าว เพิ่มผลผลิตข้าวไทย”

nantnaphat

7 ต.ค. 2022

กรมส่งเสริมการเกษตรจับมือภาคีเครือข่ายจัดงานสาธิตใช้โดรนเพื่อการอารักขาพืช“Next of The Next เกษตรไทยก้าวไปด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม”

นาย รพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับสมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย (TIATA) กรมวิชาการเกษตร โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และภาคเอกชน จัดทำโครงการต้นแบบใช้โดรนเป็นเครื่องมือทำการเกษตรอัจฉริยะในด้านอารักขาพืช ควบคู่กับนวัตกรรมอื่น ๆ ที่เหมาะสม พร้อมมอบโดรนภาคการเกษตรให้กับกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว และทุเรียนภูเขาไฟ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมด้านการเกษตรของชุมชนสู่ระบบเกษตรอัจฉริยะ ภายใต้แนวคิด “Next of The Next เกษตรไทยก้าวไปด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม” 

ภูมิปัญญาชาวบ้าน

“วิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยร่องคำ” อำนาจเจริญ ปลูกสมุนไพร สร้างรายได้กลุ่มปีละ 1.4 ล้านบาท

ปัจจุบันความต้องการใช้สมุนไพรเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเนื่องจากใช้ประโยชน์อย่างหลากหลายทั้งใช้ประกอบอาหาร ผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลสุขภาพ และเป็นผลิตภัณฑ์เวชสำอาง พืชสมุนไพรจึงเป็นโอกาสในการสร้างรายได้ให้เกษตรกรในชุมชน

opabo

5 ต.ค. 2022

ชีวภัณฑ์ ผลิตใช้เอง ผลิตให้ชุมชน เสริมรายได้

ในยุคปัจจุบัน ผู้บริโภคได้ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และความปลอดภัยจากอาหารจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ผู้บริโภคมีความต้องการเป็นอันดับต้น ๆ จะเห็นได้จาก พืช ผัก ผลไม้ ถ้ามีการโฆษณาหรือบรรจุภัณฑ์ที่บ่งบอกชัดเจนว่ามีวิธีการปลูกแบบอินทรีย์ ออร์แกนิก จะได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเป็นพิเศษ เมื่อเทรนด์รักสุขภาพกำลังมาแรง เกษตรกรจึงได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำการเกษตรโดยไม่พึ่งพาสารเคมีมากขึ้น เน้นใช้ สารชีวภัณฑ์ ในการควบคุมศัตรูพืช สำหรับ“ชีวภัณฑ์”ชาวบ้านผลิตใช้เองได้ ผลิตให้ชุมชนก็ได้และเป็นการเสริมรายได้

“ข้าวภูธารา”ต้นแบบคนปลูกข้าวบริหารโรงสี

ทุกวันนี้ วิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวชุมชนบ้านโคกล่าม-แสงอร่าม ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ถือได้ว่าประสบความสำเร็จในการเป็นต้นแบบการจัดตั้งโรงสีข้าวชุมชน ด้วยกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว การบริหารจัดการในชุมชน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง เกิดรายได้ที่ทำให้ชาวนาคุ้มค่ากับหยาดเหงื่อแรงงานที่ลงไป

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า