Home

ข่าวเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมงาน”วันเกษตรภาคอีสาน”พร้อมเปิดสอนทักษะเกษตรฟรี

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้สัมภาษณ์ภายหลังการเข้าร่วมงานวันเกษตรภาคอีสาน ว่า เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2566 กรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งได้รับโอกาสให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จึงได้จัดกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้

nantnaphat

28 ม.ค. 2023

ข่าวเกษตร

รองปลัดเกษตรฯ ลงพื้นที่ติดตามการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปูทะเล และการบริหารจัดการปลูกพืชหลายชนิด

รองปลัดเกษตรฯ อภัย สุทธิสังข์ ลงพื้นที่ติดตามการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปูทะเล และติดตามเกษตรกรตัวอย่างที่บริหารจัดการปลูกพืชหลายชนิด สร้างรายได้ตลอดทั้งปี

opabo

28 ม.ค. 2023

ข่าวเกษตร

กรมการข้าว นำทีมสื่อมวลชนดูงาน “โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน จังหวัดพัทลุง-นครศรีธรรมราช” 

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว มอบหมายให้ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงนำทีมสื่อมวลชนดูงาน”โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน” เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 26-27 ม.ค.2565 ณ จังหวัดพัทลุง และจังหวัดนครศรีธรรมราช

nantnaphat

28 ม.ค. 2023

ข่าวเกษตร

“มนัญญา”ปลื้มปี 2565 ไทยส่งออกสินค้าเกษตรกว่า 23 ล้านต้น มูลค่ากว่า 5 แสนล้านบาท

นางสาว มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากกรมวิชาการเกษตรว่า หลังจากสถานการณ์โควิค 19 ทั่วโลกที่ดีขี้นอย่างต่อเนื่อง เศรษฐกิจทั่วโลกฟื้นตัว ส่งผลให้ การส่งออกสินค้าเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าเกษตรที่มีใบรับรองสุขอนามัยพืชของไทยไปต่างประเทศ เป็นที่ต้องการของทั่วโลก ตลอดปี 2565 ที่ผ่านมา มียอดการส่งออกกว่า 23.7 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 5.36 แสนล้านบาท

nantnaphat

27 ม.ค. 2023

opabo

28 ม.ค. 2023

กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมงาน”วันเกษตรภาคอีสาน”พร้อมเปิดสอนทักษะเกษตรฟรี

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้สัมภาษณ์ภายหลังการเข้าร่วมงานวันเกษตรภาคอีสาน ว่า เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2566 กรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งได้รับโอกาสให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จึงได้จัดกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้

รองปลัดเกษตรฯ ลงพื้นที่ติดตามการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปูทะเล และการบริหารจัดการปลูกพืชหลายชนิด

รองปลัดเกษตรฯ อภัย สุทธิสังข์ ลงพื้นที่ติดตามการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปูทะเล และติดตามเกษตรกรตัวอย่างที่บริหารจัดการปลูกพืชหลายชนิด สร้างรายได้ตลอดทั้งปี

กรมการข้าว นำทีมสื่อมวลชนดูงาน “โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน จังหวัดพัทลุง-นครศรีธรรมราช” 

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว มอบหมายให้ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงนำทีมสื่อมวลชนดูงาน”โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน” เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 26-27 ม.ค.2565 ณ จังหวัดพัทลุง และจังหวัดนครศรีธรรมราช

“มนัญญา”ปลื้มปี 2565 ไทยส่งออกสินค้าเกษตรกว่า 23 ล้านต้น มูลค่ากว่า 5 แสนล้านบาท

นางสาว มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากกรมวิชาการเกษตรว่า หลังจากสถานการณ์โควิค 19 ทั่วโลกที่ดีขี้นอย่างต่อเนื่อง เศรษฐกิจทั่วโลกฟื้นตัว ส่งผลให้ การส่งออกสินค้าเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าเกษตรที่มีใบรับรองสุขอนามัยพืชของไทยไปต่างประเทศ เป็นที่ต้องการของทั่วโลก ตลอดปี 2565 ที่ผ่านมา มียอดการส่งออกกว่า 23.7 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 5.36 แสนล้านบาท

ข่าวเกษตร

เปิดแผนรับมือ“พืชสามหัว” ปี 2566 ซื้อล่วงหน้า 2.28 หมื่นตันผ่าน“อมก๋อย โมเดล” คาดผลผลิตพืชสามหัวปี 66 จะมีปริมาณ 257,135 ตันเพิ่มขึ้น 5-10% เมื่อเทียบกับผลผลิตปี 65

พาณิชย์เปิดแผนรับมือ“พืชสามหัว” ปี 2566 ซื้อล่วงหน้า 2.28 หมื่นตันผ่าน“อมก๋อย โมเดล” โดยแบ่งเป็นหอมหัวใหญ่ 7,300 ตัน หอมแดง 7,500 ตันและกระเทียม 8,000 ตัน

กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมงาน”วันเกษตรภาคอีสาน”พร้อมเปิดสอนทักษะเกษตรฟรี

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้สัมภาษณ์ภายหลังการเข้าร่วมงานวันเกษตรภาคอีสาน ว่า เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2566 กรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งได้รับโอกาสให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จึงได้จัดกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้

ปศุสัตว์

“สารวัตรปศุสัตว์ไซเบอร์” สืบจับโรงงานขายอาหารวัวผสมสารเร่งเนื้อแดง

อธิบดีกรมปศุสัตว์เผย “สารวัตรปศุสัตว์ไซเบอร์” โชว์ผลงานสืบพบโรงงานผลิตอาหารวัวขุนที่โฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ ต้องสงสัยผสมสารเร่งเนื้อแดง จึงส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโรงงานในจังหวัดสุโขทัยพบผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์โดยไม่มีใบอนุญาต พร้อมยึดอาหารวัวทั้งหมดไว้ตรวจสอบสารปนเปื้อน

nantnaphat

27 ม.ค. 2023

ที่ปรึกษา รมว.เกษตรฯ มอบสัญญาเงินกู้และป้ายสนับสนุนสินเชื่อของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรในโครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงโคจังหวัดชายแดนใต้

ที่ปรึกษา รมว.เกษตรฯ นิพนธ์ มอบสัญญาเงินกู้และป้ายสนับสนุนสินเชื่อของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรในโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส จำนวน 14 แห่ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 54,146,000 บาท เพื่อดำเนินจัดหาปัจจัยการผลิตในการเลี้ยงโคแม่พันธุ์ สร้างโรงเรือน เครื่องอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ เครื่องสับหญ้า

เริ่มแล้ว “โครงการโคบาลจังหวัดชายแดนใต้” ยกระดับโคเนื้อสู่ตลาดฮาลาล สร้างรายได้ชุมชน

​เริ่มแล้ว “โครงการโคบาลจังหวัดชายแดนใต้” ยกระดับโคเนื้อสู่ตลาดฮาลาล สร้างรายได้ชุมชน รัฐบาลตั้งเป้าหมาย มีกลุ่มวิสาหกิจโคไทยเข้าร่วมโครงการ 1,000 กลุ่ม เกษตรกร 10,000 ราย ได้แม่โคพื้นเมือง 50,000 ตัว

ดินและน้ำ

ครบรอบ 10 ปี กรมฝนหลวงฯ “1 ทศวรรษแห่งการพัฒนา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริ” จับมือกับ 3 หน่วยงาน แก้ปัญหาภัยแล้งและภัยพิบัติ

ครบรอบ 10 ปี กรมฝนหลวงฯ “1 ทศวรรษแห่งการพัฒนา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริ” เปิดนิทรรศการ “เปิดบ้านฝนหลวง” พร้อมจับมือกับ 3 หน่วยงาน แก้ปัญหาภัยแล้งและภัยพิบัติ

opabo

25 ม.ค. 2023

กรมฝนหลวงฯ ครบ 1 ทศวรรษ จัดกิจกรรมสุดพิเศษตลอด3 วัน ชมปฏิบัติการฝนหลวง- งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง-เครื่องบินทำฝนหลวง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ขอเชิญประชาชน เยาวชนและผู้สนใจร่วมงานวันสถาปนากรมฝนหลวงฯ พบกับกิจกรรมสุดพิเศษตลอด 3 วัน โชว์ผลงานเด่นด้านปฏิบัติการฝนหลวง งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง เครื่องบินทำฝนหลวง ระหว่างวันที่25-27 มกราคมนี้ ณ กรมฝนหลวงฯ

กรมชลฯ สั่งรับมือฝนตกหนักภาคใต้ เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง 9 จังหวัด

กรมชลฯ สั่งรับมือฝนตกหนักภาคใต้ เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง 9 จังหวัด นครศรีธรรมราช กระบี่ พัทลุง สงขลา ตรัง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก

เกษตรแปลงใหญ่

รมว.เกษตรฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการการจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว จ.นครศรีธรรมราช 

เวลา 13.30 น.บ่ายวันนี้(27 ม.ค.66) นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานจังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดยนายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมนายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมพี่น้องเกษตรกร ให้การต้อนรับ ในงาน“ ถ่ายทอดเทคโนโลยี การลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่  ปี 2566”  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 

nantnaphat

27 ม.ค. 2023

สศท.5 ชู ‘ทุเรียนปากช่องเขาใหญ่ GI’ เมืองโคราช สินค้าคุณภาพดี เตรียมลิ้มลองกลางปีนี้

สศท.5 ชู ‘ทุเรียนปากช่องเขาใหญ่ GI’ เมืองโคราช สินค้าคุณภาพดี เตรียมลิ้มลองกลางปีนี้และการปลูกทุเรียนปากช่องเขาใหญ่ GI เป็นอีกสินค้าในการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่

opabo

25 ม.ค. 2023

พืชเศรษฐกิจ

เปิดแผนรับมือ“พืชสามหัว” ปี 2566 ซื้อล่วงหน้า 2.28 หมื่นตันผ่าน“อมก๋อย โมเดล” คาดผลผลิตพืชสามหัวปี 66 จะมีปริมาณ 257,135 ตันเพิ่มขึ้น 5-10% เมื่อเทียบกับผลผลิตปี 65

พาณิชย์เปิดแผนรับมือ“พืชสามหัว” ปี 2566 ซื้อล่วงหน้า 2.28 หมื่นตันผ่าน“อมก๋อย โมเดล” โดยแบ่งเป็นหอมหัวใหญ่ 7,300 ตัน หอมแดง 7,500 ตันและกระเทียม 8,000 ตัน

นายกฯปลื้มสินค้าเกษตรสร้างรายได้ส่งออกกว่า 1.5 ล้านล้านบาท

โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ยินดีสินค้าเกษตรสร้างรายได้ส่งออกกว่า 1.5 ล้านล้านบาท ช่วงมกราคม – พฤศจิกายน 2565 เพิ่มกว่า 22 % เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564

เงินมาแล้วแจ้งชาวนาเช็กเงินประกันรายได้ข้าว เคาะงวด 16 ชดเชย 1 ชนิด อีก 3 ชนิดราคาทะลุเพดาน เงินเข้าบัญชีภายใน 1 ก.พ. นี้

เงินมาแล้ว รองนายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ แจ้งชาวนาเช็กเงินประกันรายได้ข้าว งวด 16 เข้าบัญชีภายใน 1 ก.พ. นี้ ชดเชย 1 ชนิด อีก 3 ชนิดราคาทะลุเพดานแล้ว

เกษตร Special

ชมภาพ’เกษตรกรแคเมอรูน’เก็บเกี่ยว‘พริกไทยขาวเพนจา’ 

เกษตรกรแคเมอรูนในภูมิภาคลิตโตรัล กำลังเก็บเกี่ยวและจัดเตรียมพริกไทยขาวเพนจา (Penja white pepper) สินค้าเกษตรขึ้นชื่อระดับโลก ซึ่งเข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวในปัจจุบัน 

นักวิจัยสถาบันรุกขเวชและ ม.มหาสารคาม ค้นพบพืชสกุลขมิ้นชนิดใหม่ของโลก ตั้งชื่อ”กระเจียวบุณฑริก”

นักพฤกษศาสตร์ไทย นักวิจัยสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ร่วมกับนักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) ค้นพบพืชสกุลขมิ้นชนิดใหม่ของโลก “กระเจียวบุณฑริก” ชื่อวิทยาศาสตร์“Curcuma pulcherrima Boonma, Saensouk & P. Saensouk”

กรมวิชาการเกษตรขับเคลื่อนต่อยอดผลงานวิจัย สู่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สร้างรายได้ให้เกษตรกรกว่า 2 ล้านบาทต่อปี

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2525 เพื่อศึกษาทดลองงานพัฒนาการเกษตรต่างๆ สำหรับเป็นตัวอย่างให้ราษฎรนำไปใช้ในพื้นที่ของตัวเอง และพระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ให้เป็นศูนย์ให้บริการในด้านเทคนิคและวิชาการครบวงจร เพื่อให้ราษฎรเข้ามาเรียนและมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน “สร้างน้ำเพิ่มป่า พัฒนาชีวิตที่พอเพียง”

คอลัมน์

โคขุน – โคเนื้อ สเต็ก – ลาบก้อย ปลอดสารเร่งเนื้อแดง

ก่อนตรุษจีนติดตามท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ไปตลาด อ.ต.ก.ดูร้านขายเนื้อขายหมูที่ได้รับตรา“ปศุสัตว์ OK” นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์บอกขุนพิเรนทร์ว่า ตราปศุสัตว์ OK เวลานี้มีอยู่ประมาณ 10,000 แห่งทั่วประเทศ และกรมปศุสัตว์จะขยายให้ครอบคลุมมากกว่าเดิม ส่วนจุดเด่นของปศุสัตว์ OK คือเป็นสินค้าทางปศุสัตว์ที่มีคุณภาพและผ่านการรับรองมาตรฐาน

nantnaphat

24 ม.ค. 2023

ส่องรายชื่อผู้บริหารระดับสูงน้องใหม่ไฟแรง แซงเข้าป้ายผู้ตรวจราชการ 9 ตำแหน่ง และอธิบดี 2 ตำแหน่ง…กับคำถาม ผู้บริหารต่างตอบแทน…?

…เจาะกลางใจโดย…ขุนพิเรนทร์…ลุ้นเอาใจหายใจคว่ำ รอดไม่รอด ครม.สั่งลาปีเสือ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 ตกลงแล้วท้ายที่สุดคืออะไร

nantnaphat

18 ม.ค. 2023

ลือหึ่ง…หวั่นซ้ำรอยทุจริตสหกรณ์ออมทรัพย์ ร้องสื่อขอให้ตรวจสอบ…ร้านค้าสวัสดิการ’พรพิรุณ’ของกระทรวงเกษตรฯ

ส่งท้ายปีเสือดุ หวั่นซ้ำรอยทุจริตสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้องสื่อขอให้ตรวจสอบร้านค้าสวัสดิการ พรพิรุณ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลังพบความผิดปกติ เจ้าหน้าที่ร้านค้าสวัสดิการเล่นแร่แปรธาตุ จากการจำหน่ายเสื้อและสินค้าสวัสดิการ หวั่นร้านฯสูญเงินกว่า 500,000 บาท

nantnaphat

31 ธ.ค. 2022

รู้หรือไม่?

กรมวิชาการเกษตร เตือนเกษตรกรผู้เพาะเห็ดสกุลนางรม เตรียมรับมือ 2 หนอนแมลงวัน

กรมวิชาการเกษตรเตือนเกษตรกรผู้เพาะเห็ดสกุลนางรม ให้เฝ้าระวัง 2หนอนแมลงวัน ในช่วงบ่มเส้นใยจนถึงช่วงเปิดดอก จะพบหนอนแมลงวันกัดกินเส้นใยเห็ด ทำให้เส้นใยเห็ดไม่เจริญ ถ้าระบาดรุนแรงก้อนเห็ดยุบตัวได้และเห็ดในระยะออกดอก มักพบหนอนแมลงวันเจาะเข้าไปทำลายส่วนของโคนต้นและหมวกดอก ทำให้ดอกเน่าเสียและเป็นโรคได้

opabo

26 ม.ค. 2023

รู้หรือไม่…โจทย์ท้าทายธุรกิจ…ในมิติด้าน ESG คือ…?

ปี 66 โลกยังคงกังวลกับความไม่แน่นอนและความชะงักงันทางเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินการด้านความยั่งยืน หรือที่เรียกว่า ESG ของภาคธุรกิจด้วยเช่นกัน 

รู้หรือไม่…“ลูกชิด” มาจากไหน

“ลูกชิด” ทำมาจากอะไร ทำไมต้องเรียกว่า “ลูกชิด”…หลายคนคงคิดว่า ลูกชิดก็คือลูกจาก แต่จริง ๆ แล้วลูกชิดกับลูกจากมีที่มาจากคนละต้น ..มาทำความรู้จัก “ลูกชิด” กับ”ต้นต๋าว”กัน

เทคโนโลยีการเกษตร

(มีคลิป)เรือสำรวจของจีนสร้างประวัติศาสตร์ ดำน้ำลึก 10 ชั่วโมง ในร่องลึกของมหาสมุทร

เรือดำน้ำเฟิ่นโต้วเจ่อ(Fendouzhe) ของจีน สามารถปฏิบัติการดำน้ำ 10 ชั่วโมงติดต่อกันที่จุดที่ลึกที่สุดของร่องลึกใต้มหาสมุทรที่เรียกว่า Diamantina Trench โดยมีเรือทั่นสัว 1 (Tansuo-1 ) เป็นเรือแม่ที่คุมปฏิบัติการ

nantnaphat

24 ม.ค. 2023

‘ผึ้งแมลงเศรษฐกิจ ช่วยผสมเกสร’…พืชเศรษฐกิจทางการเกษตรจะได้รับผลผลิตมากหรือน้อยนั้น ขึ้นอยู่กับการผสมเกสรในช่วงดอกไม้บาน 

ผึ้งเป็นแมลงที่หาน้ำหวานและเกสรดอกไม้เป็นอาหาร โดยจะหากินบนดอกไม้ ชนิดเดียวกัน รวมทั้งผึ้งมีขนปกคลุมล้าตัวเป็นจำนวนมาก ท้าให้มี โอกาสที่เกสรตัวผู้จะติดและผสมกับเกสรตัวเมียสูง โดยสามารถเพิ่มผลผลิตลำไยได้ 9 เท่า เงาะโรงเรียนได้ 5 เท่าและลิ้นจี่ได้ 2 เท่า 

โดรน กับการใช้งานเกษตรพื้นที่สูงช่วยเกษตรกร เพิ่มคุณภาพการผลิต

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้สนับสนุนให้สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ นำเทคโนโลยีโดรนระบบอัตโนมัติเพื่อประยุกต์ใช้งานในการพัฒนาพื้นที่สูง มาช่วยระบบการผลิตตามโจทย์ความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ ที่มีพื้นที่การเกษตรในพื้นที่สูงหลายหมื่นไร่

ภูมิปัญญาชาวบ้าน

อลงกรณ์ ร่วมอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาด้านเกลือทะเลของไทย

ที่ปรึกษา รมว.เกษตรฯ อลงกรณ์ พลบุตร ร่วมอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาด้านเกลือทะเลของไทย สร้างขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกรชาวนาเกลือ และรักษาคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมการทำนาเกลือของประเทศ พร้อมเปิดตลาดต่างประเทศและสร้างฐานตลาดมูลค่าสูง

opabo

18 ม.ค. 2023

‘ข้าวก่ำลืมผัวบ้านน้ำป้าก’…อร่อย ได้คุณค่า มีมาตรฐาน GAP รับรอง

“กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านน้ำป้าก” เกิดจากการรวมตัวกันของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวก่ำลืมผัว ที่นอกจากจะเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวโบราณไว้แล้ว ยังต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยการนำข้าวก่ำบรรจุถุงซีลสุญญากาศจำหน่าย แพ็กละ 1 กิโลกรัม ทั้งข้าวเปลือกและข้าวสาร ทั้งยังผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP จนประสบความสำเร็จ มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง

ปลูกแตงโมเสริมสร้างรายได้ โมเดลการปลูกพืชใช้น้ำน้อย อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

กรมส่งเสริมการเกษตรชู “แตงโมหนองโดน” ต้นแบบการปลูกพืชใช้น้ำน้อยจากจังหวัดสระบุรี ในโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยเสริมสร้างรายได้แก่เกษตรกร 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า