Home

ปศุสัตว์

ด่วนเช็ก ระเบียบกรมปศุสัตว์ การขอรับและออกใบรับรองฟาร์มปศุสัตว์เศรษฐกิจ BCG model พ.ศ.๒๕๖๖ ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว

ประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว.. ระเบียบกรมปศุสัตว์ การขอรับและออกใบรับรองฟาร์มปศุสัตว์เศรษฐกิจ BCG model พ.ศ.๒๕๖๖

opabo

5 ธ.ค. 2023

เทคโนโลยีการเกษตร

DEเร่งDEPA สร้างกลไกยกระดับเกษตรกรรมไทยสู่ Smart Agriculture เร่งเดินหน้าใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับภาคการเกษตรตามนโยบายThe Growth Engine of Thailand

DE เร่ง DEPA สร้างกลไกการยกระดับเกษตรกรรมไทยสู่ Smart Agriculture เร่งเดินหน้าการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับภาคการเกษตรตามนโยบาย The Growth Engine of Thailand โชว์ 4 โปรเจ็ค ‘Big Data – แพลตฟอร์มฟ้าฝน – ชุมชนโดรนใจ – IoT Smart Farm’ ยกระดับชีวิตเกษตรกร

opabo

5 ธ.ค. 2023

ด่วนเช็ก ระเบียบกรมปศุสัตว์ การขอรับและออกใบรับรองฟาร์มปศุสัตว์เศรษฐกิจ BCG model พ.ศ.๒๕๖๖ ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว

ประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว.. ระเบียบกรมปศุสัตว์ การขอรับและออกใบรับรองฟาร์มปศุสัตว์เศรษฐกิจ BCG model พ.ศ.๒๕๖๖

opabo

5 ธ.ค. 2023

รมช.อนุชา น้อมรำลึก “พระราชดำริและแนวคิด” ในหลวงรัชกาลที่ 9 ชื่นชมเกษตรกรต้นแบบบัตรดินดี ในงานวันดินโลกในปี 2566 ชูหมอดินอาสา ต้นแบบพัฒนาเกษตรกร

รมช.อนุชา น้อมรำลึก “พระราชดำริและแนวคิด” ในหลวงรัชกาลที่ 9 ชื่นชมเกษตรกรต้นแบบบัตรดินดี ในงานวันดินโลกในปี 2566

DEเร่งDEPA สร้างกลไกยกระดับเกษตรกรรมไทยสู่ Smart Agriculture เร่งเดินหน้าใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับภาคการเกษตรตามนโยบายThe Growth Engine of Thailand

DE เร่ง DEPA สร้างกลไกการยกระดับเกษตรกรรมไทยสู่ Smart Agriculture เร่งเดินหน้าการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับภาคการเกษตรตามนโยบาย The Growth Engine of Thailand โชว์ 4 โปรเจ็ค ‘Big Data – แพลตฟอร์มฟ้าฝน – ชุมชนโดรนใจ – IoT Smart Farm’ ยกระดับชีวิตเกษตรกร

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดงานวันดินโลกปี 66 “Soil and Water : a source of life ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต” ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จ.ฉะเชิงเทรา 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดงานวันดินโลกปี 66 “Soil and Water : a source of life ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต”

ข่าวเกษตร

เกษตรกรโคนม เฮ ครม. เคาะ ปรับราคาน้ำนมดิบ 22.75 บ./ก.ก. เพิ่มขึ้นจากราคาเดิมอีก 2.25 บาทหลังเกษตรกรเรียกร้องมานานกว่า 1 ปี ขาดทุนเลิกเลี้ยงหลายราย

ครม.เห็นชอบการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 เรื่อง ขออนุมัติปรับเพิ่มราคาน้ำนมดิบเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโคนม ราคาน้ำนมดิบอยู่ที่ 22.75บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้น 2.25 บาท/กิโลกรัม

opabo

8 พ.ย. 2023

ปศุสัตว์ปูพรมตรวจห้องเย็น สั่งอายัดเนื้อเถื่อนต่อเนื่อง ล่าสุดเจอบิ๊กล็อตที่ราชบุรี 86,200 กิโลกรัม

ปศุสัตว์ปูพรมตรวจห้องเย็น สั่งอายัดเนื้อเถื่อนต่อเนื่อง ล่าสุดเจอบิ๊กล็อตที่ราชบุรี 86,200 กิโลกรัม ทั้งขาไก่ ซากสุกร เนื้อกระบือ

นายกฯ เศรษฐา ห่วง ปชช. กำชับกรมชลฯ เร่งช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัย

นายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน ห่วง ปชช. นั่งหัวโต๊ะประชุมติดตามสถานการณ์น้ำทั่วประเทศ พร้อมกำชับกรมชลฯ เร่งช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัย

ปศุสัตว์

สถาบันปิดทองหลังพระฯ ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอบรมเกษตรกรเลี้ยงชันโรงครบวงจร

สถาบันปิดทองหลังพระฯ ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอบรมเกษตรกรเลี้ยงชันโรงครบวงจร หลักสูตรอบรมเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการเลี้ยงชันโรงและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งชันโรง เป็นหนึ่งในโครงการ การพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก เชื่อมโยงการผลิต การจัดการ และการตลาด ด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป และการตลาด

opabo

5 ส.ค. 2023

กรมประมงจัดประชุม 7 GLM รวมนักวิจัยไทย-ญี่ปุ่น ร่วมขับเคลื่อนงานวิจัยภาคอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่าง 2 ประเทศ

กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเทศไทย จัดการประชุมระหว่างประเทศ Group Leaders Meeting of Thai Fish Project ครั้งที่ 7 (7 GLM) รวมนักวิจัยไทย-ญี่ปุ่น ร่วมขับเคลื่อนงานวิจัยภาคอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่าง 2 ประเทศ

กรมประมง จับมือ ไปรษณีย์ไทย ลงนาม MOU หนุนระบบการขนส่ง เพิ่มช่องการจำหน่าย และกระจายสินค้าประมง​ไทย

กรมประมง ร่วมกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การบริหารจัดการด้านการขนส่ง การจำหน่ายและกระจายสินค้าภาคประมง​​” เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางและสร้างโอกาสในการจำหน่ายสินค้าประมงให้เกษตรกรชาวประมงตลอดจนเป็นการยกระดับการขนส่งสินค้าภาคการประมงให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น

ดินและน้ำ

กรมพัฒนาที่ดิน ชวนร่วมงานวันดินโลกปี 2566  ชูแนวคิด Soil and Water : a source of life ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต

กรมพัฒนาที่ดิน กำหนดให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ฉะเชิงเทรา เป็นสถานที่จัดงานวันดินโลกปี 2566 (World Soil Day 2023) ระหว่างวันที่ 5-10 ธันวาคม 2566 ภายใต้หัวข้อ “Soil and Water : a source of life, ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต” 

opabo

1 ธ.ค. 2023

เปิดขั้นตอนขอรับการจัดที่ดิน ส.ป.ก. แทนที่เกษตรกรที่สละสิทธิหรือเสียชีวิต

เกษตรกร -ทายาท ฟังทางนี้…เลขาธิการ ส.ป.ก. ดร. วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข  เปิดเผยขั้นตอนขอรับการจัดที่ดินแทนที่เกษตรกรที่สละสิทธิหรือเสียชีวิต

ทำอย่างไร..ฟื้นฟูไม้ผลและปลูกไม้ผลหลังน้ำท่วม

ระยะนี้หลายพื้นที่ประสบอุทกภัยเพราะฝนตกหนักต่อเนื่อง การรู้จักวิธีฟื้นฟูไม้ผลและปลูกไม้ผลหลังน้ำท่วมที่ถูกต้อง จึงเป็นเรื่องจำเป็น ที่เราควรรู้

เกษตรแปลงใหญ่

จ.สกลนคร แหล่งผลิตมันฝรั่งอันดับ 1 ภาคอีสาน เกษตรกรรวมกลุ่ม”แปลงใหญ่มันฝรั่งโคกก่อง” สร้างรายได้กลุ่มปีละกว่า 10 ล้านบาท

กลุ่มแปลงใหญ่มันฝรั่งโคกก่อง บ้านโคกก่อง ตําบลโคกก่อง อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร แปลงใหญ่มันฝรั่งหนึ่งเดียวในสกลนคร แหล่งผลิตมันฝรั่งอันดับ 1 ภาคอีสาน สร้างรายได้กลุ่มปีละกว่า 10 ล้านบาท

opabo

3 ส.ค. 2023

ศพก.จับมือแปลงใหญ่เพิ่มทักษะเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการ

กรมส่งเสริมการเกษตร หนุนเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและเครือข่ายแปลงใหญ่ เพิ่มทักษะให้เกษตรกรในทุกมิติ นำไปสู่การเป็น Smart Farmer และยกระดับเป็นผู้ประกอบการในอนาคต

opabo

26 ก.ค. 2023

พืชเศรษฐกิจ

“กล้วยขี้ช้าง” ผลไม้ชื่อแปลก เอกลักษณ์เฉพาะถิ่นชาวบ้านปาแตรายอ ของดีที่รามัน ยะลา

มาทำความรู้จัก “กล้วยขี้ช้าง” ผลไม้ชื่อแปลก เอกลักษณ์เฉพาะถิ่นชาวบ้านปาแตรายอ ของดี อ.รามัน จ.ยะลา

กรมการข้าว เดินหน้าโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวเน้นการผลิตอย่างพิถีพิถัน กระจายความรู้สู่เกษตรกรทั่วประเทศ

กรมการข้าวมีความมุ่งหวังอยากให้เกษตรกรได้นำเมล็ดพันธุ์ดีไปปลูกเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ และส่งเสริมให้เกษตรกรมีการดูแลอย่างพิถีพิถันเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้ปลูกในปีต่อ ๆ ไป และกรมการข้าว เดินหน้าโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวเน้นการผลิตอย่างพิถีพิถัน กระจายความรู้สู่เกษตรกรทั่วประเทศ

บริโภคมังคุด ช่วยเกษตรกร

เป็นช่วง “โค้งสุดท้าย” ที่จะได้บริโภคมังคุดแล้ว ดังนั้นไม่ต้องคิดมาก ซื้อแค่คนละ 1 กิโล 2 กิโลรวม ๆ กันก็จะเป็นการ “บริโภคก้อนใหญ่” สร้างแรง “กระเพื่อม” ได้มาก เป็นการช่วยเกษตรกรด้านราคา

เกษตร Special

สิ้นสุดการรอคอย…รับรองผลงานนักวิจัยไทยผ่านการตีพิมพ์วารสารนานาชาติ “กระเจียวอุบล” เป็นพืชวงศ์ขิงชนิดใหม่ของโลก

นักวิจัยไทยได้เปิดเผยการค้นพบ “กระเจียวอุบล” พืชวงศ์ขิงชนิดใหม่ของโลก ที่ จ.อุบลราชธานี โดยมีชื่อวิทยาศาสตร์คือ Curcuma ubonensis Boonma, Saensouk, Maknoi & P. Saensouk จัดเป็นพืชถิ่นเดียวและเป็นพืชหายากของประเทศไทย ได้ถูกตีพิมพ์ในวารสาร Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca

(มีคลิป)เปิดเทคนิคการทำชา Gougunao ของชาวมณฑลเจียงซีที่สืบทอดมานานหลายศตวรรษ

ชาวมณฑลเจียงซีอุทิศตนเพื่ออนุรักษ์เทคนิคการทําชา Gougunao แบบดั้งเดิมที่มีอายุหลายศตวรรษ สืบต่อกันมา 8 รุ่น

ผู้ส่งออก ‘มะพร้าวไทย’ สานฝันคว้าโอกาสทองส่งออกตลาดจีน ร่วมโร้ดโชว์งาน CIIE ครั้งที่ 6 หวังเพิ่มยอดขาย

อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โด่งดังจากการเป็นที่ตั้งของตลาดน้ำอายุนับศตวรรษ อีกทั้งเป็นพื้นที่ผลิตมะพร้าวน้ำหอมแห่งสำคัญของไทย ซึ่งมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์และรสชาติหอมหวาน โดยปัจจุบันเหล่าคนงานที่สายการประกอบในอำเภอแห่งนี้กำลังสาละวนกับการบรรจุมะพร้าวที่ปอกเปลือกแล้วลงหีบห่อเพื่อเตรียมจัดส่งสู่จีน

คอลัมน์

เผือกหอมบ้านหมอ พูดเบาๆก็อร่อย

วันนี้ “ขุนพิเรนทร์” เดินผ่านสินค้าเกษตรในห้างย่านบางนา ซึ่งมีผลผลิตของเกษตรกรจำหน่ายหลากหลาย และหนึ่งในนั้นคือ “เผือกหอมบ้านหมอ” 

nantnaphat

11 ก.ย. 2023

อาการน่าเป็นห่วง!

นั่งอ่านผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผลการประเมิน ภาพรวมของกระทรวงอยู่ที่ 91.70 คะแนน ไม่ขี้เหร่นะครับในระดับกระทรวง แต่เมื่อไล่ดูทุกหน่วยงาน และดูคะแนนผลการประเมินรายตัวชี้วัด 10 ข้อ การปฏิบัติหน้าที่ /การใช้งบประมาณ /การใช้อำนาจการใช้ทรัพย์สินของราชการ /การแก้ไขปัญหาการทุจริต/ คุณภาพการดำเนินงาน /ประสิทธิภาพการสื่อสาร /การปรับปรุงการทำงาน /การเปิดเผยข้อมูล /การป้องกันการทุจริต 

nantnaphat

17 ส.ค. 2023

ปิดห้องคุย EP2 “กฎหมายที่ดินอ่อนที่สุดคือ ส.ป.ก.”

เอาแบบชัดถ้อยชัดคำกับแบบนี้หละครับ กับท่านเลขาส.ป.ก. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เมื่อตั้งโจทย์ความอ่อนของกฎหมายของส.ป.ก. ท่านเลขาบอกว่า ต้องดูที่มาที่ไปของกฎหมาย ส.ป.ก. มีวัตถุประสงค์ เพื่อ…นำที่ดินของรัฐหรือที่ดินที่รัฐจัดซื้อหรือเวนคืนจากเจ้าของที่ดินซึ่งมิได้ทำประโยชน์ในที่ดินนั้นด้วยตนเอง หรือมีที่ดินเกินสิทธิเพื่อจัดให้แก่เกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินของตนเอง หรือเกษตรกรที่มีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพและสถาบันเกษตรกร

nantnaphat

16 ก.ค. 2023

“ปิดห้องคุย” คุยทุกเรื่องที่อยากรู้ เปิดหัวด้วยเรื่องที่ถูกถามถึงที่สุดและแชร์มากที่สุดมากกว่า 10,000 ครั้งคือ ทายาทของส.ป.ก. และสิทธิในที่ดิน ส.ป.ก.

เป็นเกียรติกับเรื่องเล่าข่าวเกษตร และ”ขุนพิเรนทร์” ที่สุด กับการเข้าพบและสัมภาษณ์ ท่านเลขาส.ป.ก. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข 

nantnaphat

16 ก.ค. 2023

รู้หรือไม่?

ทำอย่างไร..ฟื้นฟูไม้ผลและปลูกไม้ผลหลังน้ำท่วม

ระยะนี้หลายพื้นที่ประสบอุทกภัยเพราะฝนตกหนักต่อเนื่อง การรู้จักวิธีฟื้นฟูไม้ผลและปลูกไม้ผลหลังน้ำท่วมที่ถูกต้อง จึงเป็นเรื่องจำเป็น ที่เราควรรู้

opabo

4 ก.ย. 2023

วันสัตวแพทย์ไทย 4 สิงหาคม

สัตวแพทย์ เป็นสาขาวิชาทางการแพทย์อีกหนึ่งสาขาที่นับว่ามีความสำคัญมากเช่นกัน โดยสัตวแพทย์จะคอยดูแลรักษาสัตว์ทั้งสัตว์เลี้ยงและสัตว์เศรษฐกิจเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง และป้องกันไม่ให้เกิดโรค และเพื่อให้ทุกคนเห็นความสำคัญของสัตวแพทย์จึงมีการกำหนดให้วันที่ 4 สิงหาคม เป็น วันสัตวแพทย์ไทย

รู้หรือยัง..ที่ดินแบบไหนขอ GAP ได้

รู้กันหรือยังว่า…ที่ดินแบบไหนบ้างที่สามารถขอ GAP ได้ ซึ่งมีทั้งพื้นที่ที่เกษตรกรเป็นเจ้าของพื้นที่และมีเอกสารสิทธิ์เป็นของตนเอง .พื้นที่ที่เกษตรกรไม่มีเอกสารสิทธิ์เป็นของตนเองและพื้นที่ที่ยังไม่ชัดเจน

เทคโนโลยีการเกษตร

เปิดงาน MIRA และ SUBCON EEC 2023 พบผู้ซื้อรายใหญ่ เสริมแกร่งผู้ประกอบการในพื้นที่ EEC สร้างมูลค่าการเชื่อมโยงธุรกิจกว่า 2,000 ล้านบาท 

ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุชพัทยา นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) พร้อมด้วย ดร.จุฬา สุขมานพเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) 

nantnaphat

6 ก.ย. 2023

กสส.เปิดผลสำเร็จของโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกร รองรับผลผลิตทางการเกษตร

กรมส่งเสริมสหกรณ์เปิดผลสำเร็จของโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกร รองรับผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งเสริมสร้างบทบาทของสหกรณ์ภาคการเกษตรให้สามารถทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการผลผลิตการเกษตรในระดับพื้นที่

ภูมิปัญญาชาวบ้าน

จ.สมุทรสงคราม ส่งเสริมปลูกทุเรียนสวนหลังบ้านเพิ่มรายได้พืชหลัก พร้อมติดตามการดูแลรักษาจนกว่าจะมีผลผลิตออกจำหน่าย

จังหวัดสมุทรสงครามมีพื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมด 137,625 ไร่ มีการปลูกพืชเศรษฐกิจหลายชนิด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไม้ผล เช่น มะพร้าว ส้มโอ ลิ้นจี่ และพืชอื่น ๆ ในลักษณะการปลูกบนร่องสวนแบบผสมผสานพืชเหล่านี้ให้ผลผลิตแตกต่างกันในแต่ละปี บางชนิดมีความเสี่ยงที่จะไม่ให้ผลผลิต เนื่องจากปัจจัยด้านสภาพอากาศทำให้เกษตรกรมีความเสี่ยงด้านรายได้ ประกอบกับยังมีพื้นที่ว่างเปล่าอยู่มากสามารถปลูกไม้ผลแซมในสวนหลังบ้านได้  

nantnaphat

7 ก.ย. 2023

ม.มหิดลยกระดับเศรษฐกิจฐานรากชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์’ผ้าขอเอื้อ’สานต่อพระราชปณิธาน

ม.มหิดล ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์’ผ้าขอเอื้อ’สานต่อพระราชปณิธาน นำเอาภูมิปัญญา “ผ้าขอเอื้อ” มาขยายผลเพื่อสืบสานวัฒนธรรม และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้กับชาวจังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยการพัฒนาศักยภาพการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ

เกษตรฯ ร่วมลุ้นวิสาหกิจชุมชน “ฮักน้ำจาง” หมู่บ้านเกษตรวิถีอินทรีย์ สู่รางวัลเลิศรัฐระดับดีเด่น

เกษตรฯ ร่วมลุ้นวิสาหกิจชุมชน “ฮักน้ำจาง” ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ  จังหวัดลำปางหมู่บ้านเกษตรวิถีอินทรีย์ สู่รางวัลเลิศรัฐระดับดีเด่น

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า