Home

ปศุสัตว์

“ไชยา”ลั่นถอดปลั๊กหมูเถื่อนท่าเรือแหลมฉบัง ต้องทำลายเท่านั้นเพื่อป้องกันไม่ให้มีขบวนการลักลอบเอาหมูออกมาหมุนเวียนเข้ามาในตลาดค้าหมูเถื่อนอีก

รมช.เกษตรฯ ไชยา พรหมา ลั่นถอดปลั๊กหมูเถื่อน ต้องทำลายทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้มีขบวนการลักลอบเอาหมูออกมาหมุนเวียนเข้ามาในตลาดค้าหมูเถื่อนอีกต่อไป

opabo

28 ก.ย. 2023

พืชเศรษฐกิจ

“จุรินทร์” รับเรื่องร้องเรียน แก้ปัญหาทุเรียนเป็นระบบ พร้อมผลักดัน พ.ร.บ.ทุเรียนยั่งยืน

“จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” รับเรื่องร้องเรียนจากนายแพทย์บัญญัติ เจตนาจันทร์ อดีต สส.ระยองของพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาทุเรียนแบบยั่งยืน ทั้งระบบ พร้อมให้มีพระราชบัญญัติทุเรียนโดยเฉพาะ

opabo

28 ก.ย. 2023

ปศุสัตว์

พาณิชย์ จัดให้ ชดเชยดอกเบี้ย 3% ให้ผู้เลี้ยงไก่ไข่-หมูรายย่อย วงเงินกู้รวม 2 พันล้าน

คณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (คบท.) เห็นชอบดำเนินโครงการชดเชยดอกเบี้ยไม่เกิน 3% ต่อปี สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน วงเงินกู้รวม 2,000 ล้านบาท ให้กับเกษตรกรรายย่อย เล็ก กลาง ที่มีการเลี้ยงไก่ไข่ไม่เกิน 1 แสนตัว สุกรไม่เกิน 5 พันตัว

opabo

28 ก.ย. 2023

ดินและน้ำ

ชป. รับมือเอลนีโญ ติดตั้งเครื่องจักร เครื่องมือช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง

กรมชลประทานสั่งการให้สำนักเครื่องจักรกล และโครงการชลประทานทั่วประเทศ ระดมเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ พร้อมเดินหน้ากำจัดวัชพืชรวมทั้งสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่อง หวังเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และเก็บกักน้ำไว้ใช้ฤดูแล้งหน้า เพื่อรับมือปรากฎการณ์เอลนีโญอย่างเต็มศักยภาพ

opabo

28 ก.ย. 2023

ดินและน้ำ

ทีมกรุ๊ปคาดหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง ก่อตัวขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มเข้าไทย ทำให้ฝนตกหนักถึงหนักมาก 9 ถึง 11 ต.ค.นี้ รุนแรงใกล้เคียงพายุเตียนหมู่

ทีมกรุ๊ปคาดหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง ก่อตัวขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มเข้าไทย ทำให้ฝนตกหนักถึงหนักมาก 9 ถึง 11 ต.ค.นี้

opabo

28 ก.ย. 2023

“ไชยา”ลั่นถอดปลั๊กหมูเถื่อนท่าเรือแหลมฉบัง ต้องทำลายเท่านั้นเพื่อป้องกันไม่ให้มีขบวนการลักลอบเอาหมูออกมาหมุนเวียนเข้ามาในตลาดค้าหมูเถื่อนอีก

รมช.เกษตรฯ ไชยา พรหมา ลั่นถอดปลั๊กหมูเถื่อน ต้องทำลายทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้มีขบวนการลักลอบเอาหมูออกมาหมุนเวียนเข้ามาในตลาดค้าหมูเถื่อนอีกต่อไป

opabo

28 ก.ย. 2023

“จุรินทร์” รับเรื่องร้องเรียน แก้ปัญหาทุเรียนเป็นระบบ พร้อมผลักดัน พ.ร.บ.ทุเรียนยั่งยืน

“จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” รับเรื่องร้องเรียนจากนายแพทย์บัญญัติ เจตนาจันทร์ อดีต สส.ระยองของพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาทุเรียนแบบยั่งยืน ทั้งระบบ พร้อมให้มีพระราชบัญญัติทุเรียนโดยเฉพาะ

พาณิชย์ จัดให้ ชดเชยดอกเบี้ย 3% ให้ผู้เลี้ยงไก่ไข่-หมูรายย่อย วงเงินกู้รวม 2 พันล้าน

คณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (คบท.) เห็นชอบดำเนินโครงการชดเชยดอกเบี้ยไม่เกิน 3% ต่อปี สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน วงเงินกู้รวม 2,000 ล้านบาท ให้กับเกษตรกรรายย่อย เล็ก กลาง ที่มีการเลี้ยงไก่ไข่ไม่เกิน 1 แสนตัว สุกรไม่เกิน 5 พันตัว

ชป. รับมือเอลนีโญ ติดตั้งเครื่องจักร เครื่องมือช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง

กรมชลประทานสั่งการให้สำนักเครื่องจักรกล และโครงการชลประทานทั่วประเทศ ระดมเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ พร้อมเดินหน้ากำจัดวัชพืชรวมทั้งสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่อง หวังเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และเก็บกักน้ำไว้ใช้ฤดูแล้งหน้า เพื่อรับมือปรากฎการณ์เอลนีโญอย่างเต็มศักยภาพ

ทีมกรุ๊ปคาดหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง ก่อตัวขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มเข้าไทย ทำให้ฝนตกหนักถึงหนักมาก 9 ถึง 11 ต.ค.นี้ รุนแรงใกล้เคียงพายุเตียนหมู่

ทีมกรุ๊ปคาดหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง ก่อตัวขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มเข้าไทย ทำให้ฝนตกหนักถึงหนักมาก 9 ถึง 11 ต.ค.นี้

ข่าวเกษตร

จีนจัดประชุมเกษตร ‘หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง’ หนุนสร้างความร่วมมือคุณภาพสูง

การประชุมความร่วมมือและการพัฒนาการเกษตรหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ปี 2023 จัดขึ้นแล้ว ณ กรุงปักกิ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี (21 ก.ย.) โดยมีผู้เข้าร่วมงานแบ่งปันประสบการณ์และแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความร่วมมือคุณภาพสูง ตลอดจนเส้นทางการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต

nantnaphat

28 ก.ย. 2023

“กล้วยขี้ช้าง” ผลไม้ชื่อแปลก เอกลักษณ์เฉพาะถิ่นชาวบ้านปาแตรายอ ของดีที่รามัน ยะลา

มาทำความรู้จัก “กล้วยขี้ช้าง” ผลไม้ชื่อแปลก เอกลักษณ์เฉพาะถิ่นชาวบ้านปาแตรายอ ของดี อ.รามัน จ.ยะลา

จ.สมุทรสงคราม ส่งเสริมปลูกทุเรียนสวนหลังบ้านเพิ่มรายได้พืชหลัก พร้อมติดตามการดูแลรักษาจนกว่าจะมีผลผลิตออกจำหน่าย

จังหวัดสมุทรสงครามมีพื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมด 137,625 ไร่ มีการปลูกพืชเศรษฐกิจหลายชนิด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไม้ผล เช่น มะพร้าว ส้มโอ ลิ้นจี่ และพืชอื่น ๆ ในลักษณะการปลูกบนร่องสวนแบบผสมผสานพืชเหล่านี้ให้ผลผลิตแตกต่างกันในแต่ละปี บางชนิดมีความเสี่ยงที่จะไม่ให้ผลผลิต เนื่องจากปัจจัยด้านสภาพอากาศทำให้เกษตรกรมีความเสี่ยงด้านรายได้ ประกอบกับยังมีพื้นที่ว่างเปล่าอยู่มากสามารถปลูกไม้ผลแซมในสวนหลังบ้านได้  

ปศุสัตว์

สถาบันปิดทองหลังพระฯ ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอบรมเกษตรกรเลี้ยงชันโรงครบวงจร

สถาบันปิดทองหลังพระฯ ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอบรมเกษตรกรเลี้ยงชันโรงครบวงจร หลักสูตรอบรมเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการเลี้ยงชันโรงและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งชันโรง เป็นหนึ่งในโครงการ การพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก เชื่อมโยงการผลิต การจัดการ และการตลาด ด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป และการตลาด

opabo

5 ส.ค. 2023

กรมประมงจัดประชุม 7 GLM รวมนักวิจัยไทย-ญี่ปุ่น ร่วมขับเคลื่อนงานวิจัยภาคอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่าง 2 ประเทศ

กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเทศไทย จัดการประชุมระหว่างประเทศ Group Leaders Meeting of Thai Fish Project ครั้งที่ 7 (7 GLM) รวมนักวิจัยไทย-ญี่ปุ่น ร่วมขับเคลื่อนงานวิจัยภาคอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่าง 2 ประเทศ

กรมประมง จับมือ ไปรษณีย์ไทย ลงนาม MOU หนุนระบบการขนส่ง เพิ่มช่องการจำหน่าย และกระจายสินค้าประมง​ไทย

กรมประมง ร่วมกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การบริหารจัดการด้านการขนส่ง การจำหน่ายและกระจายสินค้าภาคประมง​​” เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางและสร้างโอกาสในการจำหน่ายสินค้าประมงให้เกษตรกรชาวประมงตลอดจนเป็นการยกระดับการขนส่งสินค้าภาคการประมงให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น

ดินและน้ำ

เปิดขั้นตอนขอรับการจัดที่ดิน ส.ป.ก. แทนที่เกษตรกรที่สละสิทธิหรือเสียชีวิต

เกษตรกร -ทายาท ฟังทางนี้…เลขาธิการ ส.ป.ก. ดร. วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข  เปิดเผยขั้นตอนขอรับการจัดที่ดินแทนที่เกษตรกรที่สละสิทธิหรือเสียชีวิต

opabo

13 ก.ย. 2023

ทำอย่างไร..ฟื้นฟูไม้ผลและปลูกไม้ผลหลังน้ำท่วม

ระยะนี้หลายพื้นที่ประสบอุทกภัยเพราะฝนตกหนักต่อเนื่อง การรู้จักวิธีฟื้นฟูไม้ผลและปลูกไม้ผลหลังน้ำท่วมที่ถูกต้อง จึงเป็นเรื่องจำเป็น ที่เราควรรู้

รู้ยัง..พืช 57 ชนิด ปลูกแล้วเสียภาษีที่ดินน้อย

ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๒) ประกาศในราชกิจจา ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖… พืช 57 ชนิด ปลูกแล้วเสียภาษีที่ดินน้อย

เกษตรแปลงใหญ่

จ.สกลนคร แหล่งผลิตมันฝรั่งอันดับ 1 ภาคอีสาน เกษตรกรรวมกลุ่ม”แปลงใหญ่มันฝรั่งโคกก่อง” สร้างรายได้กลุ่มปีละกว่า 10 ล้านบาท

กลุ่มแปลงใหญ่มันฝรั่งโคกก่อง บ้านโคกก่อง ตําบลโคกก่อง อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร แปลงใหญ่มันฝรั่งหนึ่งเดียวในสกลนคร แหล่งผลิตมันฝรั่งอันดับ 1 ภาคอีสาน สร้างรายได้กลุ่มปีละกว่า 10 ล้านบาท

opabo

3 ส.ค. 2023

ศพก.จับมือแปลงใหญ่เพิ่มทักษะเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการ

กรมส่งเสริมการเกษตร หนุนเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและเครือข่ายแปลงใหญ่ เพิ่มทักษะให้เกษตรกรในทุกมิติ นำไปสู่การเป็น Smart Farmer และยกระดับเป็นผู้ประกอบการในอนาคต

opabo

26 ก.ค. 2023

พืชเศรษฐกิจ

“กล้วยขี้ช้าง” ผลไม้ชื่อแปลก เอกลักษณ์เฉพาะถิ่นชาวบ้านปาแตรายอ ของดีที่รามัน ยะลา

มาทำความรู้จัก “กล้วยขี้ช้าง” ผลไม้ชื่อแปลก เอกลักษณ์เฉพาะถิ่นชาวบ้านปาแตรายอ ของดี อ.รามัน จ.ยะลา

กรมการข้าว เดินหน้าโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวเน้นการผลิตอย่างพิถีพิถัน กระจายความรู้สู่เกษตรกรทั่วประเทศ

กรมการข้าวมีความมุ่งหวังอยากให้เกษตรกรได้นำเมล็ดพันธุ์ดีไปปลูกเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ และส่งเสริมให้เกษตรกรมีการดูแลอย่างพิถีพิถันเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้ปลูกในปีต่อ ๆ ไป และกรมการข้าว เดินหน้าโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวเน้นการผลิตอย่างพิถีพิถัน กระจายความรู้สู่เกษตรกรทั่วประเทศ

บริโภคมังคุด ช่วยเกษตรกร

เป็นช่วง “โค้งสุดท้าย” ที่จะได้บริโภคมังคุดแล้ว ดังนั้นไม่ต้องคิดมาก ซื้อแค่คนละ 1 กิโล 2 กิโลรวม ๆ กันก็จะเป็นการ “บริโภคก้อนใหญ่” สร้างแรง “กระเพื่อม” ได้มาก เป็นการช่วยเกษตรกรด้านราคา

เกษตร Special

นาซาเผย ‘น้ำแข็งทะเลอาร์กติก’ ทำสถิติขนาดต่ำสุดอันดับ 6

ข้อมูลล่าสุดจากองค์การนาซา (NASA) ของสหรัฐฯ ระบุว่าขนาดของน้ำแข็งทะเลอาร์กติกอาจแตะขั้นต่ำที่สุดของปีนี้เมื่อวันที่ 19 ก.ย. ซึ่งถือเป็นปีที่มีระดับต่ำที่สุดอันดับ 6 นับตั้งแต่มีการบันทึกข้อมูลผ่านดาวเทียม

(มีคลิป)”ภูมิทัศน์วัฒนธรรมป่าชาโบราณภูเขาจิ่งม่าย ผูเอ่อร์”  ของจีน ได้รับเลือกให้เป็นแหล่งมรดกโลก

โครงการ “ภูมิทัศน์วัฒนธรรมป่าชาโบราณภูเขาจิ่งม่าย ผูเอ่อร์” ของจีนได้รับการอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกของยูเนสโก ชุดที่ 45 และรวมอยู่ในรายชื่อแหล่งมรดกโลก ทำให้จำนวนแหล่งมรดกโลกในจีนเพิ่มขึ้นเป็น 57 แห่ง

ผู้เชี่ยวชาญอวกาศไทย หนุน ‘จีน-ไทย’ ร่วมมืออนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมการเกษตร

ตติยะ ชื่นตระกูล ผู้เชี่ยวชาญชาวไทย ซึ่งเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติงานโครงการและบริการข้อมูลขององค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก (APSCO) ได้เข้าร่วมการประชุมการอนุรักษ์และการพัฒนาที่ยั่งยืนของการเพาะปลูกแบบขั้นบันได ณ อำเภอซินฮว่า มณฑลหูหนานทางตอนกลางของจีน

คอลัมน์

เผือกหอมบ้านหมอ พูดเบาๆก็อร่อย

วันนี้ “ขุนพิเรนทร์” เดินผ่านสินค้าเกษตรในห้างย่านบางนา ซึ่งมีผลผลิตของเกษตรกรจำหน่ายหลากหลาย และหนึ่งในนั้นคือ “เผือกหอมบ้านหมอ” 

nantnaphat

11 ก.ย. 2023

อาการน่าเป็นห่วง!

นั่งอ่านผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผลการประเมิน ภาพรวมของกระทรวงอยู่ที่ 91.70 คะแนน ไม่ขี้เหร่นะครับในระดับกระทรวง แต่เมื่อไล่ดูทุกหน่วยงาน และดูคะแนนผลการประเมินรายตัวชี้วัด 10 ข้อ การปฏิบัติหน้าที่ /การใช้งบประมาณ /การใช้อำนาจการใช้ทรัพย์สินของราชการ /การแก้ไขปัญหาการทุจริต/ คุณภาพการดำเนินงาน /ประสิทธิภาพการสื่อสาร /การปรับปรุงการทำงาน /การเปิดเผยข้อมูล /การป้องกันการทุจริต 

nantnaphat

17 ส.ค. 2023

ปิดห้องคุย EP2 “กฎหมายที่ดินอ่อนที่สุดคือ ส.ป.ก.”

เอาแบบชัดถ้อยชัดคำกับแบบนี้หละครับ กับท่านเลขาส.ป.ก. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เมื่อตั้งโจทย์ความอ่อนของกฎหมายของส.ป.ก. ท่านเลขาบอกว่า ต้องดูที่มาที่ไปของกฎหมาย ส.ป.ก. มีวัตถุประสงค์ เพื่อ…นำที่ดินของรัฐหรือที่ดินที่รัฐจัดซื้อหรือเวนคืนจากเจ้าของที่ดินซึ่งมิได้ทำประโยชน์ในที่ดินนั้นด้วยตนเอง หรือมีที่ดินเกินสิทธิเพื่อจัดให้แก่เกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินของตนเอง หรือเกษตรกรที่มีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพและสถาบันเกษตรกร

nantnaphat

16 ก.ค. 2023

“ปิดห้องคุย” คุยทุกเรื่องที่อยากรู้ เปิดหัวด้วยเรื่องที่ถูกถามถึงที่สุดและแชร์มากที่สุดมากกว่า 10,000 ครั้งคือ ทายาทของส.ป.ก. และสิทธิในที่ดิน ส.ป.ก.

เป็นเกียรติกับเรื่องเล่าข่าวเกษตร และ”ขุนพิเรนทร์” ที่สุด กับการเข้าพบและสัมภาษณ์ ท่านเลขาส.ป.ก. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข 

nantnaphat

16 ก.ค. 2023

รู้หรือไม่?

ทำอย่างไร..ฟื้นฟูไม้ผลและปลูกไม้ผลหลังน้ำท่วม

ระยะนี้หลายพื้นที่ประสบอุทกภัยเพราะฝนตกหนักต่อเนื่อง การรู้จักวิธีฟื้นฟูไม้ผลและปลูกไม้ผลหลังน้ำท่วมที่ถูกต้อง จึงเป็นเรื่องจำเป็น ที่เราควรรู้

opabo

4 ก.ย. 2023

วันสัตวแพทย์ไทย 4 สิงหาคม

สัตวแพทย์ เป็นสาขาวิชาทางการแพทย์อีกหนึ่งสาขาที่นับว่ามีความสำคัญมากเช่นกัน โดยสัตวแพทย์จะคอยดูแลรักษาสัตว์ทั้งสัตว์เลี้ยงและสัตว์เศรษฐกิจเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง และป้องกันไม่ให้เกิดโรค และเพื่อให้ทุกคนเห็นความสำคัญของสัตวแพทย์จึงมีการกำหนดให้วันที่ 4 สิงหาคม เป็น วันสัตวแพทย์ไทย

รู้หรือยัง..ที่ดินแบบไหนขอ GAP ได้

รู้กันหรือยังว่า…ที่ดินแบบไหนบ้างที่สามารถขอ GAP ได้ ซึ่งมีทั้งพื้นที่ที่เกษตรกรเป็นเจ้าของพื้นที่และมีเอกสารสิทธิ์เป็นของตนเอง .พื้นที่ที่เกษตรกรไม่มีเอกสารสิทธิ์เป็นของตนเองและพื้นที่ที่ยังไม่ชัดเจน

เทคโนโลยีการเกษตร

เปิดงาน MIRA และ SUBCON EEC 2023 พบผู้ซื้อรายใหญ่ เสริมแกร่งผู้ประกอบการในพื้นที่ EEC สร้างมูลค่าการเชื่อมโยงธุรกิจกว่า 2,000 ล้านบาท 

ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุชพัทยา นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) พร้อมด้วย ดร.จุฬา สุขมานพเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) 

nantnaphat

6 ก.ย. 2023

กสส.เปิดผลสำเร็จของโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกร รองรับผลผลิตทางการเกษตร

กรมส่งเสริมสหกรณ์เปิดผลสำเร็จของโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกร รองรับผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งเสริมสร้างบทบาทของสหกรณ์ภาคการเกษตรให้สามารถทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการผลผลิตการเกษตรในระดับพื้นที่

ภูมิปัญญาชาวบ้าน

จ.สมุทรสงคราม ส่งเสริมปลูกทุเรียนสวนหลังบ้านเพิ่มรายได้พืชหลัก พร้อมติดตามการดูแลรักษาจนกว่าจะมีผลผลิตออกจำหน่าย

จังหวัดสมุทรสงครามมีพื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมด 137,625 ไร่ มีการปลูกพืชเศรษฐกิจหลายชนิด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไม้ผล เช่น มะพร้าว ส้มโอ ลิ้นจี่ และพืชอื่น ๆ ในลักษณะการปลูกบนร่องสวนแบบผสมผสานพืชเหล่านี้ให้ผลผลิตแตกต่างกันในแต่ละปี บางชนิดมีความเสี่ยงที่จะไม่ให้ผลผลิต เนื่องจากปัจจัยด้านสภาพอากาศทำให้เกษตรกรมีความเสี่ยงด้านรายได้ ประกอบกับยังมีพื้นที่ว่างเปล่าอยู่มากสามารถปลูกไม้ผลแซมในสวนหลังบ้านได้  

nantnaphat

7 ก.ย. 2023

ม.มหิดลยกระดับเศรษฐกิจฐานรากชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์’ผ้าขอเอื้อ’สานต่อพระราชปณิธาน

ม.มหิดล ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์’ผ้าขอเอื้อ’สานต่อพระราชปณิธาน นำเอาภูมิปัญญา “ผ้าขอเอื้อ” มาขยายผลเพื่อสืบสานวัฒนธรรม และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้กับชาวจังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยการพัฒนาศักยภาพการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ

เกษตรฯ ร่วมลุ้นวิสาหกิจชุมชน “ฮักน้ำจาง” หมู่บ้านเกษตรวิถีอินทรีย์ สู่รางวัลเลิศรัฐระดับดีเด่น

เกษตรฯ ร่วมลุ้นวิสาหกิจชุมชน “ฮักน้ำจาง” ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ  จังหวัดลำปางหมู่บ้านเกษตรวิถีอินทรีย์ สู่รางวัลเลิศรัฐระดับดีเด่น

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า