รู้เขารู้เรา…จีนขยายตลาด ’ทุเรียน’ หลังทดลองมานานนับ 60 ปี เปิดรายงานจากแปลงปลูกในมณฑลไห่หนาน เตรียมตัดลอตแรกมิถุนายนนี้

ฝ่ายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว เปิดรายงานสถานการณ์ทุเรียน ที่เพาะปลูกในเมืองซานย่า มณฑลไห่หนานของจีน ซึ่งจะเริ่มให้ผลผลิตในเดือนมิถุนายน 2566 โดยระบุว่า 

nantnaphat

24 มี.ค. 2023