พาณิชย์ เตรียมชูมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2566/67 พร้อมเสนอ ครม. พิจารณา

ภูมิธรรม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) ไฟเขียว 2 มาตรการ ชดเชยดอกเบี้ยเก็บสต๊อกข้าวโพดให้ผู้รวบรวม 4% และสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพดโดยสถาบันเกษตรกร ให้รับภาระดอกเบี้ยแค่ 1% ที่เหลือรัฐชดเชยให้เพื่อดูแลและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 66/67 ที่จะออกสู่ตลาดมากตั้งแต่ พ.ย.นี้

opabo

26 ต.ค. 2023

รู้เทคนิคการจัดการรักษาต้นลำไยในภาวะแล้ง

หากเกิดภาวะขาดแคลนน้ำจำเป็นต้องมีการจัดการเพื่อรักษาชีวิตต้นลำไยให้รอดพ้นฤดูแล้งที่รุนแรงนี้เพราะหากปล่อยให้ยืนต้นตายต้องใช้เวลาปลูกใหม่อีกอย่างน้อย 3 ปีกว่าจะให้ผลผลิต…การรู้เทคนิคการจัดการรักษาต้นลำไยในภาวะแล้ง จึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง

opabo

27 พ.ย. 2022