สมศักดิ์ ขอเลื่อน “โคแสนล้าน”สั่ง สทบ.เร่งประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลโครงการให้สมาชิกฯ เกษตรกรและประชาชนทราบอย่างถูกต้องและทั่วถึง

“สมศักดิ์” ขอเลื่อน โครงการโคแสนล้าน พร้อมกับสั่ง สทบ. เร่งประชาสัมพันธ์โครงการให้สมาชิกฯรับทราบอย่างถูกต้องและทั่วถึง

opabo

8 ก.พ. 2024