“งาน รวมพล คนรักกัญ” 3 วัน ขายผลิตภัณฑ์ได้กว่า 1 ล้าน

แค่ 3 วัน งาน “หายเจ็บ หายจน รวมพล คนรักกัญ” ที่จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ขายผลิตภัณฑ์ได้กว่า 1ล้าน

opabo

10 เม.ย. 2022