5 พฤษภาคม วันสถาปนากรมปศุสัตว์ ต่อยอดจากอดีต พัฒนาปัจจุบัน เสริมสร้างอนาคต!! ครบรอบ 81 ปี 

ในปีพุทธศักราช 2447 ได้มีการเริ่มกิจการทางสาขาสัตวแพทย์ขึ้นใน “กรมช่างไหม” กระทรวง เกษตราธิการในสมัยนั้น โดยได้มีการเปิดสอนวิชาสัตวแพทย์ขึ้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2451 กรมช่างไหมได้เปลี่ยนชื่อเป็น “กรมเพาะปลูก” ซึ่งได้มีการจัดตั้งกิจการผสมสัตว์ และกิจการแผนกรักษาสัตว์ขึ้นในกรม ในปี พ.ศ. 2474 ได้โอนกรมเพาะปลูกไปร่วมกิจการของกองตรวจพันธุ์รุกขชาติ โดยจัดตั้งขึ้นเป็น “กรมตรวจกสิกรรม” สังกัดกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม 

nantnaphat

5 พ.ค. 2023

กรมปศุสัตว์จัดงานครบรอบ 81 ปี ชูแนวคิด “เดินหน้าสู่  Full Digitization ขับเคลื่อนปศุสัตว์ไทยสู่ตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน” 

กรมปศุสัตว์จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 81 ปี (วันที่ 5 พฤษภาคม 2566) ภายใต้แนวคิด“ครอบครัวปศุสัตว์ เดินหน้าสู่ Full Digitization ขับเคลื่อนปศุสัตว์ไทยสู่ตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน” 

nantnaphat

2 พ.ค. 2023

Kick off ครอบครัวปศุสัตว์เคลื่อนที่ เปิดให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่าย

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงานรณรงค์ป้องกันโรคและเสริมสร้างสุขภาพปศุสัตว์ (ครอบครัวปศุสัตว์เคลื่อนที่) โดยมี นายสมเกียรติ กอไพศาล ประธานคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม ณ อาคารสัมมนาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

nantnaphat

24 มี.ค. 2023

ครอบครัวปศุสัตว์ ช่วยเหลือเกษตรกร จ.อุบลราชธานีเคลื่อนย้าย”โค”กลับคอกหลังน้ำลด

วันอาทิตย์ที่ 27 พ.ย 2565 นายกิตติ กุบแก้ว ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี มอบปศุสัตว์อำเภอเมืองอุบลราชธานี  และด่านกักกันสัตว์อุบลราชธานี ได้ช่วยเหลือเกษตรกรรายนางวันดี ลิ่วทอง เลขที่ 88 หมู่ 6 ตำบลแจระแม อำเภอเมืองฯ ในการเคลื่อนย้ายโค จำนวน 17 ตัว 

nantnaphat

27 พ.ย. 2022

กรมปศุสัตว์เดินหน้าสู่ Full Digitization เพื่อขับเคลื่อนการปศุสัตว์ไทย สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในตลาดโลก

3 พฤศจิกายน 2565 กรมปศุสัตว์ โดยนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดตัวแคมเปญ “ครอบครัวปศุสัตว์” องค์กรที่ผนึกกำลังหลากหลายวิชาชีพในการ ขับเคลื่อนการปศุสัตว์ไทยตลอดห่วงโซ่อาหาร From Farm to table เริ่มตั้งแต่ปัจจัยการผลิต โรงงานอาหารสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์โรงฆ่า โรงแปรรูป และสถานที่จำหน่าย จนถึงมือผู้บริโภค ให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค นำพาเกษตรกรสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในตลาดโลก 

nantnaphat

3 พ.ย. 2022