เสร็จแล้ว…คลองระบายน้ำ ช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยให้กับชาวหาดใหญ่

กรมชลประทานดำเนินการโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา แล้วเสร็จ 100% พร้อมใช้ในการระบายน้ำป้องกันอุทกภัยตัวเมืองหาดใหญ่ได้อย่างเต็มศักยภาพ ทั้งยังเป็นแหล่งน้ำสำรองไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

nantnaphat

11 พ.ย. 2022