กรมชลฯชู อ่างฯโสกซับแดง แหล่งน้ำเพื่อชาวชนแดน จ.เพชรบูรณ์

กรมชลประทาน กางแผนศึกษาวางโครงการอ่างเก็บน้ำโสกซับแดง ตำบลลาดแค อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ หวังเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำ บรรเทาปัญหาภัยแล้ง

opabo

9 เม.ย. 2023