บรูไน-มาเลเซีย-สิงคโปร์-ไทย เตรียมเสนอชุด ‘เคบายา’ เป็นมรดกโลก

สื่อท้องถิ่นบรูไนรายงานว่าบรูไน มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทยจะร่วมเสนอการขึ้นทะเบียนชุด “เคบายา” (Kebaya) ในบัญชีรายชื่อตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แห่งมวลมนุษยชาติขององค์การยูเนสโก(UNESCO)

nantnaphat

2 ธ.ค. 2022