กรมส่งเสริมการเกษตร ชวนประชาชนซื้อของฝาก รับ “มหาสงกรานต์”67 ผ่านตลาดเกษตรกรและเว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com

กรมส่งเสริมการเกษตร ชวนประชาชนซื้อของฝาก สินค้าเกษตรคุณภาพดี ฝีมือเกษตรกรตัวจริง มอบแก่ญาติมิต รับ “มหาสงกรานต์” 2567 ผ่านตลาดเกษตรกร-เว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com

opabo

11 เม.ย. 2024

กรมส่งเสริมการเกษตรชวนประชาชนซื้อของฝากช่วงสงกรานต์ผ่านตลาดเกษตรกรหลากหลายช่องทาง

กรมส่งเสริมการเกษตรชวนประชาชนซื้อของฝากช่วงสงกรานต์ผ่านตลาดเกษตรกรหลากหลายช่องทาง รวมทั้งทาง www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ช่วยส่งเสริมให้เกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ได้มีช่องทางประชาสัมพันธ์และจำหน่ายสินค้าเกษตรผ่านระบบออนไลน์

opabo

9 เม.ย. 2023

เกษตรฯผนึก กทม.และการเคหะฯ เร่งเปิดตลาดเกษตรกร 50 เขตและตลาดน้ำคลองบางซื่อ เน้นอาหารปลอดภัย

ก.เกษตรฯ ดึง อตก. ผนึก กทม.และการเคหะฯ เร่งเปิดตลาดเกษตรกร(Farmer Market) 50 เขตและตลาดน้ำคลองบางซื่อ ภายใต้โครงการเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง (Urban Agriculture) เน้นเกษตรปลอดภัยอาหารปลอดภัย

nantnaphat

23 พ.ย. 2022