“สุราชุมชน” กับคำถาม “สุราพื้นบ้าน”…ควรก้าวหน้าหรือถอยหลัง

ทุกครั้งเมื่อเอ่ยถึงการผลักดันสุราชุมชนซึ่งเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านว่า ควรมีเสรีในการทำไว้ดื่มในครอบครัว หรือควรส่งเสริมชุมชน และวิสาหกิจชุมชนให้ผลิตเพื่อจำหน่ายสร้างรายได้ และยังช่วยแปรรูผลผลิตทางการเกษตร แต่ก็มักมีเสียงที่แย้งในมุมการควบคุมด้วยกฎหมาย คุณภาพ มาตรฐาน เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคด้วย และป้องกันไม่ให้ส่งเสริมการดื่มสุราเพิ่มขึ้น

nantnaphat

11 พ.ย. 2022