สมศักดิ์ ขอเลื่อน “โคแสนล้าน”สั่ง สทบ.เร่งประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลโครงการให้สมาชิกฯ เกษตรกรและประชาชนทราบอย่างถูกต้องและทั่วถึง

“สมศักดิ์” ขอเลื่อน โครงการโคแสนล้าน พร้อมกับสั่ง สทบ. เร่งประชาสัมพันธ์โครงการให้สมาชิกฯรับทราบอย่างถูกต้องและทั่วถึง

opabo

8 ก.พ. 2024

กรมชลฯลุยกำจัดผักตบชวาทั่วประเทศ ลดปัญหาคุณภาพน้ำและส่งน้ำให้ทั่วถึง

กรมชลฯลุยกำจัดผักตบชวาทั่วประเทศ ลดปัญหาคุณภาพน้ำและส่งน้ำให้ทั่วถึงโดยอธิบดีกรมชลประทาน ได้สั่งการให้สำนักเครื่องจักรกล และโครงการชลประทานทุกแห่งทั่วประเทศ นำเครื่องจักร เครื่องมือ เข้าไปกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำ ในแหล่งน้ำสายหลักต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดปัญหาคุณภาพน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งน้ำให้กับเกษตรกร

opabo

30 ส.ค. 2023