เกษตรฯจับมือสถาบันอาหารขับเคลื่อน”เกษตรมูลค่าสูง” ตั้งเป้าขึ้นแท่น ปท.ผู้ส่งออกอาหารท็อปเทนโลก

กระทรวงเกษตรฯ จับมือสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ขับเคลื่อน”เกษตรมูลค่าสูง” ตั้งเป้าขึ้นแท่นประเทศผู้ส่งออกอาหารท็อปเทนของโลกตอบโจทย์ความมั่นคงด้านอาหารและเพิ่มรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืน

opabo

16 มิ.ย. 2022