ก.เกษตรฯ เตรียมความพร้อมการจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พ.ศ. 2566

ก.เกษตร เตรียมความพร้อมการจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พ.ศ. 2566 หลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบปลัดเกษตรฯ และบุคลากรให้ความสำคัญสูงสุดต่อการจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี พุทธศักราช 2566

opabo

29 เม.ย. 2023