รู้จัก..นวัตกรรมพลังงานทางเลือก “จักรยานสูบน้ำโดยใช้แรงคน”

นวัตกรรมพลังงานทางเลือกจักรยานสูบน้ำโดยใช้แรงคนปั่นเพื่อดึงน้ำมาใช้ โดยทั่วไปมักใช้ส่งกําลังการหมุนของวงล้อจักรยานผ่านสายพานไปสู่ปั๊มน้ำแบบชัก ทําให้สููบน้ำจากแหล่งน้ำไปยังพื้นที่ๆ ต้องการใช้น้ำ ซึ่งการเลือกปั๊มสูบน้ำแบบชักมาใช้กับจักรยานสูบน้ำนั้น นอกจากต้องคํานึงถึงปริมาณน้ำและความดันของน้ำที่ต้องการแล้ว ยังต้องคํานึงถึงความสามารถของแรงงานคน

opabo

5 พ.ค. 2024

ฝนหลวงฯ MOU ร่วม 3 หน่วยงาน วิจัยและพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการดัดแปรสภาพอากาศเพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ฝนหลวงฯ MOU ร่วม 3 หน่วยงาน วิจัยและพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการดัดแปรสภาพอากาศเพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น หมอกควัน ไฟป่า ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

opabo

3 พ.ค. 2024

รมว.เกษตรฯ เปิดงาน CUVC2024-The Theatre มุ่งพัฒนาวิชาชีพทางด้านสัตวแพทย์ให้ก้าวหน้าทางด้านวิจัยและนวัตกรรม และมุ่งเน้นสุขภาพหนึ่งเดียว หรือ One Health

รมว.เกษตรฯ เปิดงาน CUVC2024-The Theatre มุ่งพัฒนาวิชาชีพทางด้านสัตวแพทย์ให้ก้าวหน้าทางด้านวิจัยและนวัตกรรม และมุ่งเน้นสุขภาพหนึ่งเดียว หรือ One Health

opabo

24 เม.ย. 2024

opabo

13 มี.ค. 2024

opabo

11 มี.ค. 2024

กยท. ผนึกกำลัง IRRDB ร่วมจุดประกายเสริมสร้างนวัตกรรมยางพารามุ่งสู่อนาคตที่ยั่งยืน ผลักดันงานวิจัย – นวัตกรรม สู่การพัฒนาวงการยางตลอดห่วงโซ่อุปทาน

กยท. ผนึกกำลัง IRRDB ผลักดันงานวิจัย – นวัตกรรม สู่การพัฒนาวงการยางตลอดห่วงโซ่อุปทาน- เสริมสร้างนวัตกรรมยางพารามุ่งสู่อนาคตที่ยั่งยืน

opabo

19 ก.พ. 2024

opabo

21 ม.ค. 2024

“ชูชาติ” ประกาศชัดกรมชลฯยุคใหม่ ก้าวไกลด้วยนวัตกรรม พัฒนาล้ำอย่างยั่งยืน

“อธิบดีชูชาติ” นำทีมกรมชลประทาน ขับเคลื่อนองค์กร สู่การบริหารจัดการน้ำยุคใหม่ ภายใต้แนวคิด “RID TEAM PLUS” เชื่อถือได้ หลากหลายนวัตกรรม นำสู่การพัฒนา

opabo

18 ม.ค. 2024

กสก.จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ช่วยเกษตรกรลดต้นทุน เพิ่มผลิตต่อไร่ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาด

กรมส่งเสริมการเกษตรจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ช่วยเกษตรกรลดต้นทุน

opabo

15 ธ.ค. 2023

opabo

12 ธ.ค. 2023

เกษตรอัจฉริยะ Smart Farmer พลิกโฉมเกษตรไทย

Smart Farmer มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นแบบอย่างของการทำนาปลูกข้าวในปัจจุบัน ซึ่งเกษตรกรต้นแบบจะมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆในการปลูกข้าวร่วมกับการทำเกษตรอินทรีย์ และนำความรู้ที่มีเผยแพร่สู่เกษตรกรในชุมชน

opabo

2 ธ.ค. 2023

รมว.ธรรมนัส หนุนใช้งานวิจัย พลิกโฉมเกษตรไทย สู่ตลาดสากล ในงาน “เปลี่ยนวิถีเกษตรไทย ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม” สวก. เตรียมโชว์งานวิจัยเด่น 6 เมกะเทรนด์เปลี่ยนโลก 20 – 21 พ.ย.นี้ ที่ ศูนย์สิริกิติ์ฯ

รมว.ธรรมนัส หนุนใช้งานวิจัย พลิกโฉมเกษตรไทย สู่ตลาดสากล ในงาน “เปลี่ยนวิถีเกษตรไทย ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม” 20 – 21 พ.ย.นี้ ที่ ศูนย์สิริกิติ์ฯ

opabo

13 พ.ย. 2023
1 2 6