ส.ป.ก. เตรียมงานมอบโฉนดเพื่อการเกษตร 72,000 ฉบับและพร้อมขับเคลื่อนนโยบายโฉนดต้นไม้ในเขตปฏิรูปที่ดิน

ส.ป.ก. ได้เตรียมงานมอบโฉนดเพื่อการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จำนวน 72,000 ฉบับ โดยโฉนดเพื่อการเกษตร สามารถโอนเปลี่ยนมือได้

opabo

24 พ.ค. 2024

opabo

15 พ.ค. 2024

กรมวิชาการเกษตร ขานรับนโยบายธรรมนัส ลุยปราบขายปุ๋ยเคมีเถื่อนทางออนไลน์ อายัดของกลางมูลค่าหลักล้าน

กรมวิชาการเกษตร ลุยปราบขายปุ๋ยเคมีเถื่อนทางออนไลน์ อายัดของกลางมูลค่าหลักล้าน

opabo

3 พ.ค. 2024

ร้อยเอก ธรรมนัส ผนึกกำลัง รัฐมนตรีช่วยเกษตรฯ คนใหม่ ขับเคลื่อนงานเกษตรไปในทิศทางเดียวกัน มุ่งเป้าเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร 3 เท่า ภายในระยะเวลา 4 ปี ตามนโยบายรัฐบาล

ร้อยเอก ธรรมนัส ผนึกกำลัง รัฐมนตรีช่วยเกษตรฯ คนใหม่ ขับเคลื่อนงานเกษตรไปในทิศทางเดียวกัน มุ่งเป้าเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร 3 เท่า ภายในระยะเวลา 4 ปี ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับพี่น้องเกษตรกรอย่างยั่งยืน

opabo

1 พ.ค. 2024

opabo

23 เม.ย. 2024

รมว.ธรรมนัส เดินหน้านโยบาย เศรษฐา คิกออฟ IGNITE THAILAND จุดประกายเกษตรไทย สู่ศูนย์กลางการเกษตรและอาหารของโลก

รมว. ธรรมนัส เดินหน้านโยบาย เศรษฐา คิกออฟ IGNITE THAILAND จุดประกายเกษตรไทย สู่ศูนย์กลางการเกษตรและอาหารของโลก พร้อมเดินเครื่องกระทรวงเกษตรฯ ยกระดับสู่การเพิ่มรายได้ 3 เท่า ภายใน 4 ปี

opabo

10 เม.ย. 2024

พด. ขานรับนโยบาย “รมว.ธรรมนัส” ผลิตน้ำหมักชีวภาพคุณภาพสูงจาก “ปลาหมอสีคางดำ”ใช้ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช ผัก ไม้ผลเศรษฐกิจในแม่น้ำแม่กลอง แม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำเพชรบุรี

พด. ผลิตน้ำหมักชีวภาพคุณภาพสูงจาก “ปลาหมอสีคางดำ”ใช้ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช ผัก ไม้ผลเศรษฐกิจในแม่น้ำแม่กลอง แม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำเพชรบุรี

opabo

2 เม.ย. 2024

ครบรอบ 45 ปี แห่งการสถาปนา สศก. พร้อมเดินหน้านโยบายรัฐมนตรี ธรรมนัส เกษตรกรต้องมีรายได้เพิ่มขึ้น 3 เท่า ภายใน 4 ปี ด้วย 9 นโยบายสำคัญ

ครบรอบ 45 ปี แห่งการสถาปนา สศก. เดินหน้า เกษตรกรต้องมีรายได้เพิ่มขึ้น 3 เท่า ภายใน 4 ปี ด้วย 9 นโยบายสำคัญ

opabo

22 มี.ค. 2024

กรมประมงขานรับนโยบาย รมว.กษ. คุ้มครองแหล่งวางไข่สัตว์น้ำฝั่งอันดามันตั้งแต่ 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 67 ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ สร้างความอุดมสมบูรณ์

กรมประมงเตรียมประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อนฝั่งทะเลอันดามัน ประจำปี 2567 ช่วงระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2567 ในเขตพื้นที่บางส่วนของจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และตรัง ครอบคลุมพื้นที่ 4,696 ตารางกิโลเมตร เพื่อควบคุมการทำประมง หวังสร้างความอุดมสมบูรณ์และคงความสมดุลทรัพยากรสัตว์น้ำ

opabo

19 มี.ค. 2024

รมว.กษ.ธรรมนัส สั่ง ส.ป.ก. เข้าเกียร์เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายตรวจสอบที่ดิน ส.ป.ก. ลั่นเอาผิดตามกฎหมาย ปปง. ทั้งนายทุนและเจ้าหน้าที่

รมว.ธรรมนัส สั่ง ส.ป.ก. เข้าเกียร์เดินหน้าตรวจสอบที่ดิน ส.ป.ก. ลั่นเอาผิดตามกฎหมาย ปปง. กับนายทุนและหากพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของ ส.ป.ก. เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องสนับสนุนก็จะดำเนินการโดยเด็ดขาดด้วยเช่นกัน

opabo

11 มี.ค. 2024

อธิบดีกรมประมง มอบนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานแก่บุคลากรกรมประมง ยึดหลัก “คิดให้ไกล ไปให้ถึง ประโยชน์ชาติเป็นที่หนึ่ง คำนึงถึงประชาชน”

อธิบดีกรมประมง มอบนโยบายคนประมง ยึดหลัก “คิดให้ไกล ไปให้ถึง ประโยชน์ชาติเป็นที่หนึ่ง คำนึงถึงประชาชน”

opabo

10 มี.ค. 2024

โฆษกเกษตรฯ เผย กรมฝนหลวงฯ ลุยลดฝุ่น PM 2.5 ตามนโยบายนายกฯเศรษฐา หวังช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นละออง

กรมฝนหลวงฯ ลุยลดฝุ่น PM 2.5 ตามนโยบายนายกฯเศรษฐา หวังช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นละออง ส่งผลให้ค่าฝุ่นละอองในหลายพื้นที่ลดลง

opabo

28 ก.พ. 2024
1 2 5