ชาวไร่มันปล่อยคลิปภาษาอีสานขอบคุณพรรคประชาธิปัตย์โครงการ “ประกันรายได้เกษตรกร”

ชาวไร่มัน ปล่อยคลิปภาษาอีสาน ขอบคุณ ปชป. และเรียกให้มาช่วย “ประชาธิปัตย์ เบอร์ 26” ระบุ “เพิ่นเป็นคือกับยันต์กันผี เว้าแล้วเฮ็ดได้อีหลี”

opabo

7 พ.ค. 2023

ประชาธิปัตย์ ชูนโยบายตัดหนี้ 70,000 ล้านปลดทุกข์เกษตรกรสูงวัย-ทุพพลภาพ 3 แสนราย

รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ “อลงกรณ์ พลบุตร ”ยืนยันพรรคประชาธิปัตย์ แก้ปัญหาหนี้เกษตรกรแนวใหม่อย่างยั่งยืน ชูนโยบายตัดหนี้ 70,000 ล้านปลดทุกข์เกษตรกรสูงวัย-ทุพพลภาพ 3 แสนราย

opabo

5 พ.ค. 2023

ปชป.ประกาศ 10 นโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมประมงครบวงจรสร้างมูลค่า6 แสนล้าน ดันไทยยืนหนึ่งประมงโลก

พรรคประชาธิปัตย์ประกาศ 10 นโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมประมงไทยครบวงจรสร้างมูลค่า 6 แสนล้านเดินหน้าตั้งสภาการประมงฯ.ปลดล็อก พ.ร.ก.ประมง ประกันราคาสัตว์น้ำ นำเรือออกนอกระบบจ่ายจบ90วัน เติมทุนประมงพื้นบ้าน ฟื้นฟูประมงนอกน่านน้ำ ทวงแชมป์อุตฯกุ้งไทย

opabo

5 พ.ค. 2023

ปชป. ประกาศนโยบายเกษตรทันสมัย 26-26 สู่เกษตรมูลค่าสูง ภายใต้วิสัยทัศน์ “เกษตรฐานราก เกษตรฐานโลก”

ประชาธิปัตย์ ประกาศนโยบายเกษตรทันสมัย 26-26 สู่เกษตรมูลค่าสูง ดันไทยมหาอำนาจอาหารโลก สร้างเงินให้ประเทศเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ตั้งฟู้ดวัลเลย์ทั่วประเทศสู่เกษตรมูลค่าสูงภายใต้วิสัยทัศน์ “เกษตรฐานราก เกษตรฐานโลก”

opabo

27 เม.ย. 2023

ปชป.โชว์8 นโยบายล็อตสอง 3 ลบ.ต่อยอดเกษตรแปลงใหญ่-ค่าตอบแทนอาสาสมัครเกษตรประจำหมู่บ้าน 1,000 บาทต่อเดือน

ปชป.โชว์ 8 นโยบายล็อตสอง 3 ล้านบาทต่อยอดเกษตรแปลงใหญ่-ค่าตอบแทนอาสาสมัครเกษตรประจำหมู่บ้าน 1,000 บาทต่อเดือน มั่นใจ นโยบาย “3 ล้านบาทต่อยอดเกษตรแปลงใหญ่” จะสามารถสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุน การเสริมสร้างสภาพใหม่ให้กับภาคเกษตรของทั้งพืช ประมงและปศุสัตว์

opabo

11 มี.ค. 2023

ปชป.ประสานเสียง ทวงถาม นายกฯ เมื่อไหร่จะลงนาม ร่าง พ.ร.บ.ปาล์มน้ำมันฯ ช่วยเกษตรกร หลังราคาวูบ หวังแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

ปชป.ประสานเสียง ทวงถาม นายกฯ เมื่อไหร่จะลงนาม ร่าง พ.ร.บ.ปาล์มน้ำมันฯ ช่วยเกษตรกร หลังราคาวูบ หวังแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน โดยร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อการส่งเสริมกำกับอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีโครงสร้างราคาที่เป็นธรรมแข่งขันได้

opabo

12 ม.ค. 2023

ชาวเกษตรกรสวนกล้วยไม้ มีเฮ ปชป. ผลักดันรัฐเยียวยาแก้ปัญหาครบวงจร หลังขาดทุนต่อเนื่องจากพิษโควิด-19

ชาวเกษตรกรสวนกล้วยไม้ มีเฮ ปชป. ผลักดันรัฐเยียวยาแก้ปัญหาครบวงจร หลังขาดทุนต่อเนื่องจากพิษโควิด-19 ปลัดเกษตรฯร่วมรับฟังปัญหาด้วยตัวเองพร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือชาวสวนกล้วยไม้

opabo

7 ม.ค. 2023

ปชป.จัดเสวนาพิเศษ”ร่างกฎหมายกัญชา เพื่อกัญชาทางการแพทย์หรือกัญชาเสรี”แพทย์-นักกฎหมาย ประสานเสียงไม่เอากัญชาเสรี

ปชป. จัดเสวนาพิเศษ “ร่างกฎหมายกัญชา เพื่อกัญชาทางการแพทย์ หรือเพื่อกัญชาเสรี?”แพทย์ – นักกฎหมาย ประสานเสียงหนุนกัญชาทางการแพทย์ ไม่เอากัญชาเสรี

opabo

13 พ.ย. 2022

ส.ส.ปชป.ร่วมกันเรียกร้องให้แก้ พ.ร.บ.ประมง หวังกู้วิกฤติประมงให้กลับมาทำรายได้เข้าประเทศดังเดิม

ส.ส. ประชาธิปัตย์ ร่วมกันเรียกร้องให้แก้ พ.ร.บ.ประมง ชี้ปี 2558 มีการแก้ไขมาตรการเกินกว่าที่สหภาพยุโรปเรียกร้อง และมีความสลับซับซ้อนไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงในชีวิตของการทำประมงของทุกประเทศ ไม่เพียงประเทศไทยเท่านั้น ดังนั้นกฎหมายเหล่านี้ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อปลดทุกข์ชาวประมงให้ได้

opabo

3 พ.ย. 2022

จุรินทร์ ย้ำ ปชป.หนุนกัญชาเพื่อการแพทย์ แต่ไม่สนับสนุนกัญชาเสรี หวั่น สร้างปัญหาอนาคตชาติระยะยาว

จุรินทร์ ย้ำ พรรคประชาธิปัตย์หนุนกัญชาเพื่อการแพทย์ แต่ไม่สนับสนุนกัญชาเสรี
ไม่เอายาเสพติด หวั่น สร้างปัญหาอนาคตชาติระยะยาว

opabo

25 ต.ค. 2022
1 2