กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับมอบเหรียญเชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณ Aziz-Ul Haq Rural Development Medal ประจำปี 2567

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์มอบหมาย นางรพีพร กลั่นเนียม รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นผู้แทนเข้ารับมอบเหรียญเชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณ Aziz-Ul Haq Rural Development Medal ประจำปี 2567 พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยาน ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานมอบรางวัล ซึ่งพิธีมอบรางวัลจัดขึ้นในห้วงการประชุมระดับรัฐมนตรี

opabo

7 มิ.ย. 2024

opabo

23 พ.ค. 2024

อ.ต.ก. จัดกิจกรรม “ส่งเสริมการตลาดและช่องทางการจำหน่ายลิ้นจี่คุณภาพ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา” ประจำปี 2567 ระหว่าง 17 – 23 พฤษภาคมนี้ ณ ตลาดสดบีบี อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) จัดกิจกรรม “ส่งเสริมการตลาดและช่องทางการจำหน่ายลิ้นจี่คุณภาพ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา” ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 17 – 23 พฤษภาคมนี้ ณ ตลาดสดบีบี อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา กิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นจากความร่วมมือ ระหว่าง องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร และอำเภอแม่ใจ เพื่อสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่อำเภอแม่ใจ ในการจัดหาช่องทางการจำหน่ายผลไม้ ในช่วงผลผลิตออกในฤดูกาล รวมถึงผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทั้งสดและแปรรูปของเกษตรกร ที่ออกสู่ตลาดจำนวนมาก ทั้งสร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้บริโภค

opabo

17 พ.ค. 2024

เรื่องน่ารู้…เกี่ยวกับ พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2567

พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธีที่มีมาแต่โบราณตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีสืบมาจนถึงปัจจุบัน และมีเกร็ดความรู้หลายเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับพระราชพิธีฯนี้ ทั้งประวัติพระราชพิธี พระยาแรกนา พระโคแรกนา เทพีคู่หาบทอง เทพีคู่หาบเงิน การเสี่ยงทายและคำพยากรณ์ ข้อมูลพันธุ์ข้าว คันไถ รวมทั้งเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2567 ซึ่งสามารถศึกษาอ่านรายละะเอีบด ไ้ด้ที่นี่..เรื่องเล่าข่าวเกษตร

opabo

7 พ.ค. 2024

ก.เกษตรฯ หารือร่วมกับ FAO เตรียมความพร้อมจัดงานเฉลิมฉลองวันดินโลก ประจำปี 2567

ก.เกษตรฯ หารือร่วมกับ FAO เตรียมความพร้อมจัดงานเฉลิมฉลองวันดินโลก ประจำปี 2567 และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 5 – 11 ธันวาคม 2567 ในส่วนของการประชุม ILSWF ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2567 จะจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร โดยขอให้ทั้งสองฝ่ายมีการดำเนินงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ต่อไป

opabo

2 พ.ค. 2024

ก.เกษตรฯ จัดพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์ องค์พระพิรุณทรงนาค และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงฯเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2567

ก.เกษตรฯ จัดพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์ องค์พระพิรุณทรงนาค และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงฯเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นพิธีกรรมก่อนการเริ่มงานวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

opabo

30 เม.ย. 2024

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน คว้ารางวัลสหกรณ์ดีเด่น ด้วยจุดยืนที่แข็งแกร่ง

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด คว้ารางวัลสหกรณ์ดีเด่นประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี 2567 ในการสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม สร้างผลกำไรทุกธุรกิจสะท้อนความสามารถในการบริหารจัดการ ถือเป็นตัวอย่างของสหกรณ์ที่มีการพัฒนาและมีจุดยืนที่แข็งแกร่ง

opabo

28 เม.ย. 2024

สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2567สร้างเครือข่ายเข้มแข็ง ช่วยสมาชิกมีอาชีพอย่างมั่นคงและยั่งยืน

สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน จำกัด ได้รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่นประจำปี 2567 ถือเป็นตัวอย่างของสหกรณ์ที่มีการพัฒนาและมีเป้าหมายการดำเนินงานที่เข้มแข็งจนประสบผลสำเร็จ

opabo

26 เม.ย. 2024

สหกรณ์กองทุนสวนยางเอราวัณพัฒนา จำกัด ครบเครื่องเรื่องยาง คว้ารางวัลสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2567

สหกรณ์กองทุนสวนยางเอราวัณพัฒนา จำกัด จังหวัดเลย คว้ารางวัลสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 สาขาสหกรณ์ผู้ผลิตยางพารา โดยจะเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญประจำปี พ.ศ. 2567 ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ณ พลับพลาที่ประทับมณฑลพิธีท้องสนามหลวง

opabo

25 เม.ย. 2024

กระทรวงเกษตรฯ เปิดตัวเกษตรกร สถาบันเกษตรกร สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ และปราชญ์เกษตรของแผ่นดินเตรียมเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี พ.ศ.2567

ก.เกษตรฯ เปิดตัวเกษตรกร สถาบันเกษตรกร สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ และปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน เตรียมเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี พ.ศ.2567 ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

opabo

10 เม.ย. 2024

ปลัดเกษตรฯ ตรวจเยี่ยมการจัดเตรียมพระโคในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2567

ปลัดเกษตรฯ ตรวจเยี่ยมการจัดเตรียมพระโคในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2567 โดยพระโคแรกนาขวัญ และพระโคสำรองในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2567 ที่กรมปศุสัตว์ได้ทำการคัดเลือกจำนวน 2 คู่ คือ พระโคแรกนาขวัญ 1 คู่ ได้แก่ พระโคพอ พระโคเพียง และพระโคสำรอง 1 คู่ ได้แก่ พระโคเพิ่ม พระโคพูล เป็นโคพันธุ์ขาวลำพูนที่ได้รับการคัดเลือกตามเกณฑ์ คือ เป็นโคที่มีลักษณะดี รูปร่างสมบูรณ์ มีความสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร ความยาวลำตัวไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร ความสมบูรณ์รอบอกไม่น้อยกว่า 180 เซนติเมตร

opabo

9 เม.ย. 2024

opabo

9 เม.ย. 2024
1 2 3