อธิบดีกรมปศุสัตว์เยี่ยมฟาร์มโคนมอินทรีย์ ย้ำผลผลิตดี-ขายได้ราคาสูง 

อธิบดีกรมปศุสัตว์ลงพื้นตรวจเยี่ยมฟาร์มโคนมอินทรีย์ สร้างขวัญกำลังใจ พร้อมตรวจติดตามงานตามนโยบาย ย้ำเกษตรกรได้ผลผลิตดี มีคุณภาพ และขายได้ราคาสูง 

nantnaphat

7 มิ.ย. 2022

“ปศุสัตว์”ขานรับนโยบายชู”ฟาร์มต้นแบบปศุสัตว์อินทรีย์ BCG model” 

“ปศุสัตว์”ขานรับนโยบายรัฐบาลเชิดชู”ฟาร์มต้นแบบปศุสัตว์อินทรีย์ BCG model”มุ่งสู่เศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืน

nantnaphat

6 พ.ค. 2022