ธนดล แย้ง ไม่เคยรับกล้วย ฟาดกลับ สว. ปากดี แน่จริงงัดหลักฐานมาสู้ ให้เวลา 3 วัน

ธนดล แย้ง ไม่เคยรับกล้วย ฟาดกลับ สว. ปากดี แน่จริงงัดหลักฐานมาสู้ ให้เวลา 3 วันหากเลยกำหนด จะถือว่าพูดลอยๆไม่มีหลักฐาน หิวแสง

opabo

25 มี.ค. 2024