ซีพีเอฟช่วยเกษตรกรก้าวผ่านวิกฤตภัยแล้ง เดินหน้า “ปันน้ำปุ๋ยสู่เกษตรกร” ปีที่ 20

ซีพีเอฟช่วยเกษตรกรก้าวผ่านวิกฤตภัยแล้ง เดินหน้า “ปันน้ำปุ๋ยสู่เกษตรกร” ปีที่ 20 เกษตรกรไม่ต้องวิตกกับวิกฤตภัยแล้ง เนื่องจากมีน้ำปุ๋ยใช้รดพืชผลทางการเกษตรตลอดทั้งปี

opabo

17 พ.ค. 2023