กรมชลประทาน ผนึกกำลัง สยามคูโบต้า ส่งเสริมวิจัยและพัฒนาการใช้น้ำในภาคเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ

กรมชลประทาน ร่วมกับ บริษัทสยามคูโบต้าฯ มุ่งพัฒนาระบบการผลิตและผลผลิตทางการเกษตร นำเทคโนโลยีส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ ยกระดับการพัฒนาเกษตรกร ขยายผลสู่ความมั่นคงอาชีพเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน

opabo

11 มิ.ย. 2024

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ผนึกกำลัง ผู้ว่าฯ ชุมพร ย้ำทุเรียนไทย ทุเรียนคุณภาพ ตามนโยบาย รมว.เกษตรฯ ติวเข้ม ผู้ประกอบการ ส่งออกทุเรียนคุณภาพภาคใต้ ต่อเนื่องภาคตะวันออก หากพบสวมสิทธิ GAP เพิกถอนใบ DOA ทันที

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ผนึกกำลัง ผู้ว่าฯ ชุมพรติวเข้ม ผู้ประกอบการ ส่งออกทุเรียนคุณภาพภาคใต้ ต่อเนื่องภาคตะวันออก หากพบสวมสิทธิ GAP เพิกถอนใบ DOA ทันที

opabo

31 พ.ค. 2024

ร้อยเอก ธรรมนัส ผนึกกำลัง รัฐมนตรีช่วยเกษตรฯ คนใหม่ ขับเคลื่อนงานเกษตรไปในทิศทางเดียวกัน มุ่งเป้าเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร 3 เท่า ภายในระยะเวลา 4 ปี ตามนโยบายรัฐบาล

ร้อยเอก ธรรมนัส ผนึกกำลัง รัฐมนตรีช่วยเกษตรฯ คนใหม่ ขับเคลื่อนงานเกษตรไปในทิศทางเดียวกัน มุ่งเป้าเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร 3 เท่า ภายในระยะเวลา 4 ปี ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับพี่น้องเกษตรกรอย่างยั่งยืน

opabo

1 พ.ค. 2024

ผนึกกำลัง 3 ชุดเฉพาะกิจ จับกุมขบวนการลักลอบนำเข้าโค จำนวน 127 ตัว บริเวณชายแดนไทย – เมียนมา

ผนึกกำลัง 3 ชุดเฉพาะกิจ (พญานาคราช กองสารวัตรและกักกัน ราชมนู) จับกุมขบวนการลักลอบนำเข้าโค จำนวน 127 ตัว บริเวณชายแดนไทย – เมียนมา

opabo

27 มี.ค. 2024

opabo

26 มี.ค. 2024

ศูนย์ขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร ผนึกกำลัง วิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทองสานน้ำโขง ขยายพื้นที่ปลูก หวังเพิ่มปริมาณ ผลผลิตมีคุณภาพ สร้างรายได้พุ่ง

ศูนย์ขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร ผนึกกำลัง วิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทองสานน้ำโขง ขยายพื้นที่ปลูก หวังสร้างรายได้พุ่ง

opabo

19 มี.ค. 2024

กรมวิชาการเกษตร ผนึกกำลัง ทีมเฉพาะกิจพญานาคราช บุกเข้าตรวจค้นสถานที่ผลิตปุ๋ยและวัตถุอันตรายทางการเกษตรไม่ได้รับอนุญาต มูลค่า 7.2 ล้านบาท

กรมวิชาการเกษตร ผนึกกำลัง ทีมเฉพาะกิจพญานาคราช กองกำกับการ 2 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค(กก.2บก.ปคบ.) บุกเข้าตรวจค้นสถานที่ผลิตปุ๋ยและวัตถุอันตรายทางการเกษตรไม่ได้รับอนุญาต มูลค่า 7.2 ล้านบาท

opabo

23 ก.พ. 2024

กยท. ผนึกกำลัง IRRDB ร่วมจุดประกายเสริมสร้างนวัตกรรมยางพารามุ่งสู่อนาคตที่ยั่งยืน ผลักดันงานวิจัย – นวัตกรรม สู่การพัฒนาวงการยางตลอดห่วงโซ่อุปทาน

กยท. ผนึกกำลัง IRRDB ผลักดันงานวิจัย – นวัตกรรม สู่การพัฒนาวงการยางตลอดห่วงโซ่อุปทาน- เสริมสร้างนวัตกรรมยางพารามุ่งสู่อนาคตที่ยั่งยืน

opabo

19 ก.พ. 2024

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับอธิบดีกรมวิชาการเกษตรผนึกกำลังป้องกันการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าว และเตรียมความพร้อมรองรับการส่งออกทุเรียนภาคตะวันออก

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับอธิบดีกรมวิชาการเกษตรผนึกกำลังป้องกันการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าว เพื่อให้การจัดการควบคุม ป้องกันในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมรองรับการส่งออกทุเรียนภาคตะวันออก

opabo

13 ก.พ. 2024

กรมวิชาการเกษตร ผนึกกำลัง บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด พัฒนาองค์ความรู้งานวิจัยด้านพืช และเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร ผนึกกำลัง บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด พัฒนาองค์ความรู้งานวิจัยด้านพืช และเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร ตั้งเป้าขยายพื้นที่ปลูกถั่วเหลืองสร้างรายได้เสริมหลังนา และขยายพื้นที่ปลูกทดแทนนาปรัง ลดคาร์บอน และ PM 2.5 ภาคการเกษตร เพิ่มรายได้ภาคการเกษตร

opabo

11 ก.พ. 2024

เกษตรฯ-พาณิชย์ ผนึกกำลังกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงตรุษจีน รมช.ไชยา ให้ความมั่นใจ “ปศุสัตว์ OK” ปลอดภัย ไร้เนื้อเถื่อน

เกษตรฯ-พาณิชย์ ผนึกกำลังกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงตรุษจีน รมช.ไชยา ให้ความมั่นใจ “ปศุสัตว์ OK” ปลอดภัย ไร้เนื้อเถื่อน ผ่านกระบวนการเชือดชำแหละในโรงฆ่าสัตว์ที่ถูกกฎหมาย

opabo

7 ก.พ. 2024

opabo

12 ม.ค. 2024
1 2 3