อลงกรณ์ ชี้ ราคายางยังผันผวนจากเหตุโควิดและสงครามรัสเซีย-ยูเครน

อลงกรณ์ ชี้ แม้ไทยส่งออกยางธรรมชาติทะลุ 2 แสนล้าน เพิ่มขึ้นกว่า 20% แต่ราคายังผันผวนจากผลกระทบโควิด-19 และสงครามรัสเซีย – ยูเครน มอบ “กยท.” เร่งเดินหน้าขยายมาตรการชะลอขายยางเพื่อรักษาเสถียรภาพราคา

opabo

1 ธ.ค. 2022