กรมฝนหลวงฯ เร่งช่วยเหลือเกษตรกรประสบภาวะ “ฝนทิ้งช่วง”ช่วยพื้นที่ขาดแคลนน้ำ 24 จังหวัด

กรมฝนหลวงฯ เร่งช่วยเหลือเกษตรกรประสบภาวะ “ฝนทิ้งช่วง”ช่วยพื้นที่ขาดแคลนน้ำ 24 จังหวัด เติมน้ำในเขื่อนแล้วกว่า 300 เขื่อน

opabo

29 มิ.ย. 2022