ชมต้นแบบฟาร์ม 5G ลดแรงงานคนในการผลิต”นมวัว”ในจีน(มีคลิป)

จีนประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  5G ลดแรงงานคน หนุนฟาร์มผลิต”นมวัว” โดยสามารถช่วยเลี้ยงวัวนับพันตัว แต่ใช้คนดูแลเพียง 12 คน

nantnaphat

8 มิ.ย. 2022

“ปศุสัตว์”ขานรับนโยบายชู”ฟาร์มต้นแบบปศุสัตว์อินทรีย์ BCG model” 

“ปศุสัตว์”ขานรับนโยบายรัฐบาลเชิดชู”ฟาร์มต้นแบบปศุสัตว์อินทรีย์ BCG model”มุ่งสู่เศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืน

nantnaphat

6 พ.ค. 2022