เกษตรสมุทรปราการ ประกวดสุดยอด “มะม่วงน้ำดอกไม้ GI” พร้อมมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล แก่เกษตรกรผู้ชนะการประกวด

เกษตรสมุทรปราการ จัดประกวดสุดยอด “มะม่วงน้ำดอกไม้ GI” พร้อมมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล แก่ผู้เข้าร่วมประกวด ซึ่งมีทั้งสิ้น 3 รางวัล

opabo

15 ก.พ. 2024