กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดงาน “52 ปี วันก่อตั้งกลุ่มเกษตรกร”ตั้งเป้าส่งเสริมเกษตรกรรวมกลุ่มเข้มแข็ง หวังยกระดับรายได้ภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดงาน “52 ปี วันก่อตั้งกลุ่มเกษตรกร”ตั้งเป้าส่งเสริมเกษตรกรรวมกลุ่มเข้มแข็ง หวังยกระดับรายได้ภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน

opabo

3 พ.ค. 2024

กรมหม่อนไหมจับมือ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร และจุลไหมไทย ร่วมลงนาม MOU ยกระดับรายได้ของครัวเรือนยากจนผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม พร้อมทำสัญญาซื้อขายรังไหมล่วงหน้า

กรมหม่อนไหม ร่วมลงนาม MOU ยกระดับรายได้ของครัวเรือนยากจนผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม พร้อมทำสัญญาซื้อขายรังไหมล่วงหน้า ตามนโยบาย “ตลาดนำการผลิต”

opabo

22 ก.พ. 2024

เกษตรฯ ผลักดัน “กาหยู” เกาะพยาม ระนอง สู่แผนพัฒนาการเกษตร ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต

กระทรวงเกษตรฯต่อยอดภูมิปัญญา “การคั่วเม็ดกาหยูแบบโบราณ” ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่อยู่คู่ชุมชนมาอย่างยาวนาน ปัจจุบันมีการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนเกาะพยาม จ.ระนอง สู่แผนพัฒนาการเกษตร ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต

opabo

24 ม.ค. 2024

opabo

19 ม.ค. 2024

โฆษกรัฐบาล เผย นายกฯเลือกหนองบัวลำภูจังหวัดแรก เหตุรายได้ต่อหัวประชากรอยู่อันดับ 76 ท่องเที่ยวอยู่บ๊วย เตรียมยกระดับรายได้ ส่งเสริมท่องเที่ยว-เกษตร อนุมัติงบทำซิปไลน์ภูแอ่น เชื่อมคมนาคม 5 จังหวัด ยกเครื่องชลประทานครั้งใหญ่

โฆษกรัฐบาล เผย นายกฯเลือกหนองบัวลำภูจังหวัดแรก เหตุรายได้ต่อหัวประชากรอยู่อันดับ 76 เตรียมยกระดับรายได้ ส่งเสริมท่องเที่ยว-เกษตร ยกเครื่องชลประทานครั้งใหญ่

opabo

4 ธ.ค. 2023

พด.ชูแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ช่วยชุมชนใช้ทรัพยากรดินและที่ดินให้เหมาะสมและยั่งยืนยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตเกษตรกร

กรมพัฒนาที่ดิน (พด.)ชูแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ช่วยชุมชนใช้ทรัพยากรดินและที่ดินให้เหมาะสมและยั่งยืนยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตเกษตรกร

opabo

30 มิ.ย. 2023

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวทิพย์ช้าง จ.ลำปาง ผลิตข้าวเจ้าพันธุ์มะลินิลสุรินทร์ แปรรูปสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสร้างมูลค่าเพิ่ม ยกรายได้เกษตรกร

มารู้จัก..วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวทิพย์ช้าง นับเป็นผู้ปลูกและจำหน่ายข้าวอินทรีย์แบบครบวงจรโดยทำการปลูก แปรรูปเป็นข้าวสารบรรจุถุง และทำสารสกัดแอนโทไซยานินชนิดผง ซึ่งพันธุ์ข้าวที่ปลูกเป็นข้าวพันธุ์มะลินิลสุรินทร์ เป็นแปลงนาอินทรีย์100 % ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์นานาชาติ (IFOAM) ของสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มยกระดับรายได้เกษตรกร

opabo

27 เม.ย. 2023

ชาวนาเฮ ธ.ก.ส. โอนเงินมาตรการช่วยเหลือและยกระดับรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 65/66 เพิ่มอีกกว่า 24 ล้านบาท 22 กุมภาพันธ์นี้

เช็ก 22 ก.พ.นี้ ธ.ก.ส. โอนเงินมาตรการช่วยเหลือและยกระดับรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 65/66 เพิ่มอีกกว่า 24 ล้านบาท

opabo

21 ก.พ. 2023

เช็กด่วนวันนี้ ธ.ก.ส. โอนเงินช่วยเหลือและยกระดับรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 65/66 เพิ่มอีกกว่า 19 ล้านบาท

เช็กด่วนวันนี้ ( 8 ก.พ. 66 )ธ.ก.ส.โอนเงินช่วยเหลือชาวนา สำหรับปีการผลิต 2565/66 เพิ่มอีกกว่า 19 ล้านบาท มีผู้ได้รับประโยชน์จำนวน 3,742 ครัวเรือน

opabo

8 ก.พ. 2023

เช็กด่วน วันนี้ ธ.ก.ส. โอนเงินมาตรการช่วยเหลือและยกระดับรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 65/66 เพิ่มอีกกว่า 171 ล้านบาท

เช็กด่วน เงินเข้าธนาคารวันนี้ ธ.ก.ส.โอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวผ่านโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2565/66 อีกกว่า 171 ล้านบาท

opabo

4 ม.ค. 2023

ประภัตร เดินหน้าชี้แจง”โครงการสานฝันสร้างอาชีพ ยกระดับรายได้เกษตรกร” จ.กาฬสินธุ์ มุ่งสร้างรายได้ให้ครอบครัวเกษตรกร

รมช.เกษตรฯประภัตร เดินหน้าชี้แจง “โครงการสานฝันสร้างอาชีพ ยกระดับรายได้เกษตรกร”จ.กาฬสินธุ์ มุ่งสร้างรายได้ให้ครอบครัวเกษตรกร ภายใต้หลักการ 3 คนร่วมมือ 1 คนกู้ 2 คนค้ำ

opabo

22 ธ.ค. 2022

ธ.ก.ส.โอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 65/66 เพิ่มอีกกว่า 1,100 ล้านบาท วันนี้ กว่า 182,727 ครัวเรือน

ธ.ก.ส.โอนเงินช่วยเหลือให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวผ่านโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับปีการผลิต 2565/66 อีกกว่า 1,100 ล้านบาท ซึ่งมีผู้ได้รับประโยชน์จำนวน 182,727 ครัวเรือน ในวันที่ 21 ธันวาคมนี้

opabo

21 ธ.ค. 2022
1 2