ก.เกษตรฯ – GIZ แลกเปลี่ยนนโยบาย มุ่งยกระดับภาคการเกษตรร่วมกัน

ก.เกษตรฯ – GIZ แลกเปลี่ยนนโยบาย มุ่งยกระดับภาคการเกษตรร่วมกัน รวมทั้งมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งถือเป็นวิกฤตภัยคุกคามที่ทั่วโลกเผชิญอยู่

opabo

20 มี.ค. 2024

รมว.เกษตรฯ จับมือทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาให้ตรงจุด และขับเคลื่อนไปด้วยกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชาวประมง

รมว.เกษตรฯ จับมือทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาให้ตรงจุด และขับเคลื่อนไปด้วยกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชาวประมง แก้ไขปัญหาทั้งในเรื่องราคาสินค้าภาคการประมงตกต่ำ ราคาน้ำมัน การนำเข้าส่งออก และการเก็บภาษี

opabo

28 ก.พ. 2024

ชื่นมื่น.. ส.ป.ก.-กรมอุทยานฯหารือร่วมกันแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อน ส.ป.ก. -อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ชื่นมื่น ส.ป.ก.-กรมอุทยานฯหารือร่วมกันแก้ไขปัญหาเรื่องแนวเขตพื้นที่ทับซ้อน ตำบลหมูสีอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

opabo

23 ก.พ. 2024

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ รับนโยบาย รมว. เกษตรฯ รมว. ทรัพยากรธรรมชาติฯ ลดปัญหา PM 2.5 ภาคเกษตร สู่การปฏิบัติทันที เห็นชอบ จัดทำ “GAP Modify Trace Back” ร่วมกัน สามารถตรวจสอบย้อนกลับการเผาในพื้นที่ได้

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ รับนโยบาย รมว. เกษตรฯ รมว. ทรัพยากรธรรมชาติฯ ลดปัญหา PM 2.5 ภาคเกษตร สู่การปฏิบัติทันที ทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติการด้วยความ “แม่นยำ รวดเร็ว ทันท่วงที มีประสิทธิภาพ”

opabo

9 พ.ย. 2023

ส.ป.ก.ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการแลกเปลี่ยน เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลร่วมกันระหว่าง ส.ป.ก. กับ กฟผ.

ส.ป.ก.ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการแลกเปลี่ยน เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลร่วมกันระหว่าง ส.ป.ก. กับ กฟผ. โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกัน จะแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานไปอีกขั้นหนึ่ง ซึ่งจะทำให้ได้รับข้อมูลที่อัปเดทเป็นปัจจุบันจากทั้งสองหน่วยงาน

opabo

26 ก.ค. 2023

นายกฯหารือทูตเกาหลีใต้ จับมือผลักดัน “Soft Power”-วัฒนธรรม ต่อยอดส่งเสริมท่องเที่ยว

นายกฯ หารือเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ฯ ย้ำความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทย-เกาหลีใต้ ผลักดันความร่วมมือที่มีศักยภาพร่วมกันโดยเฉพาะ” Soft Power” และวัฒนธรรม ต่อยอดส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว

opabo

21 เม.ย. 2022