ศกอ. ดีเด่นจังหวัดนครสวรรค์ ต้นแบบเกษตรผสมผสาน พัฒนาพื้นที่เป็นศูนย์เรียนรู้ ผู้สนใจเข้าดูงานกว่า 800 คน/ปี

เกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จในการทำเกษตรผสมผสาน ฐิติโชค คำไทย ศกอ. ดีเด่นจังหวัดนครสวรรค์ พัฒนาพื้นที่เป็นศูนย์เรียนรู้ ผู้สนใจเข้าดูงานกว่า 800 คน/ปี

opabo

26 ม.ค. 2023