รัฐมนตรีเกษตรฯ สั่งการปลัดประยูร ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณน้ำนมโคจากฟาร์มทุกฟาร์ม และศูนย์รวบรวมน้ำนมโคทุกแห่ง เพื่อเปรียบเทียบปริมาณน้ำนมโคให้สอดคล้องกันทั้งประเทศ ยืนยันข้อมูลปริมาณน้ำนมโคที่แท้จริง

รัฐมนตรีเกษตรฯ สั่งการปลัดประยูร ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณน้ำนมโคจากฟาร์มทุกฟาร์ม และศูนย์รวบรวมน้ำนมโคทุกแห่ง เพื่อเปรียบเทียบปริมาณน้ำนมโคให้สอดคล้องกันทั้งประเทศ ยืนยันข้อมูลปริมาณน้ำนมโคที่แท้จริง และเป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

opabo

21 มี.ค. 2024