นายกรัฐมนตรี ปลื้ม โครงการศูนย์ BCG Farming เกาะสมุยประสบความสำเร็จ สร้างผลผลิตทางการเกษตรที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่

โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ยินดี โครงการศูนย์ BCG Farming เกาะสมุย ประสบความสำเร็จ สร้างผลผลิตทางการเกษตรที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ ยกระดับศักยภาพชุมชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน

opabo

22 เม.ย. 2023