สศท.2 ติดตามสถานการณ์การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 6 จังหวัดภาคเหนือ ปีนี้ ผลผลิตรวม 1.2 ล้านตัน   

สศท.2 ติดตามสถานการณ์การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 6 จังหวัดภาคเหนือ พิษณุโลก สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์ แพร่ และน่าน ปีนี้ ผลผลิตรวม 1.2 ล้านตัน   

opabo

23 ก.พ. 2024

กรมชลประทาน ไม่หวั่น เตรียมรับสถานการณ์ฝนน้อย สั่งทุกโครงการชลประทานบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

กรมชลประทาน ไม่หวั่น เตรียมรับสถานการณ์ฝนน้อย กำชับไปยังโครงการชลประทานโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และภาคกลางให้ติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด  พร้อมนำสถิติฝนที่ผ่านมา มาวิเคราะห์คาดการณ์ปริมาณน้ำ เพื่อวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์และเกิดประโยชน์สูงสุด  

opabo

19 ม.ค. 2024

เจาะ 10 เดือน สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรไทย ยังคงเติบโตได้ดีในตลาดอาเซียนและตลาดโลก

สศก.เจาะ10 เดือน สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรและยางพาราธรรมชาติของไทยในตลาดโลก พบว่า ไทยยังคงรักษาตลาดส่งออกได้ โดยมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น สะท้อนจากมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรของไทยกับโลกในช่วง 10 เดือนของปี 2566 (มกราคม-ตุลาคม 2566) เท่ากับ 2,012,215 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15,987 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.80

opabo

28 ธ.ค. 2023

รมช.ไชยา ติดตามสถานการณ์ผนังกั้นน้ำชำรุด สกลนคร พร้อมเปิดงานธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ

รมช. ไชยา ติดตามสถานการณ์ผนังกั้นน้ำชำรุด พร้อมเปิดงานธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ มอบปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร จ.สกลนคร 111 ราย

opabo

21 ต.ค. 2023

“เซฟโซนของประชาชน คือที่ ๆ ปลอดภัย” ชป.ระดมติดตั้งเครื่องสูบน้ำต่อเนื่อง หลังสถานการณ์บางพื้นที่เริ่มคลี่คลาย

“เซฟโซนของประชาชน คือที่ ๆ ปลอดภัย” กรมชลประทาน ระดมติดตั้งเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ พร้อมเดินเครื่องเต็มกำลัง เร่งระบายน้ำท่วมขัง หลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้ว

opabo

20 ต.ค. 2023

“รมช.ไชยา”ลุย กาฬสินธุ์ ติดตามสถานการณ์อุทกภัย เล็งสร้างอุโมงระบายน้ำชี – มูล

รมช.เกษตรฯไชยา พรหมา ลุย จังหวัดกาฬสินธุ์ ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากหย่อมมรสุมและร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่าน ทำให้มีฝนตกและมวลน้ำไหลเข้าสู่เขื่อนลำปาวอย่างต่อเนื่อง เล็งสร้างอุโมงระบายน้ำชี – มูล

opabo

8 ต.ค. 2023

สศท.2 เผยสถานการณ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 6 จว. ภาคเหนือ ปีนี้ ผลผลิตรวม 1.3 ล้านตัน

สถานการณ์การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของทั้ง 6 จังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ พิษณุโลก สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์ แพร่ และน่าน พบว่า มีเนื้อที่ปลูกรวม 1,925,298 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 41.68 ของเนื้อที่ปลูกภาคเหนือลดลงจาก 1,939,011 ไร่ ของปีที่ผ่านมา (ลดลง 13,713 ไร่ หรือ ร้อยละ 0.71) เนื่องจากปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก ประสบภาวะฝนทิ้งช่วง และต้นทุนการผลิตยังคงมีราคาสูงจากราคาปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ และยากำจัดศัตรูพืช เกษตรกรบางรายปรับเปลี่ยนไปปลูกมันสำปะหลังโรงงานที่ใช้ปุ๋ยและการดูแลน้อยกว่า ผลผลิตรวม 1,313,305 ตัน ลดลงจาก 1,342,674 ตัน ของปีที่ผ่านมา

opabo

3 ก.ย. 2023

ปลายฤดูฝน ฝนหลวงฯ เร่งทำฝนบรรเทาวิกฤตภัยแล้งทั่วประเทศ พร้อมรับมือสถานการณ์ “เอลนีโญ”

ปลายฤดูฝน ฝนหลวงฯ เร่งทำฝนบรรเทาวิกฤตภัยแล้งทั่วประเทศ พร้อมรับมือสถานการณ์ “เอลนีโญ” การปฎิบัติการฝนหลวงในครั้งนี้ได้นำเทคนิคตามตำราฝนหลวงพระราชทานมาช่วยแก้ปัญหาสถานการณ์เอลนีโญ่

opabo

1 ก.ย. 2023

กรมส่งเสริมการเกษตรประสานฝ่ายปกครองลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โรคใบด่างมันสำปะหลังเร่งสำรวจการระบาดอย่างใกล้ชิด พร้อมรายงานข้อเท็จจริงอย่างต่อเนื่อง

กรมส่งเสริมการเกษตรประสานฝ่ายปกครองลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โรคใบด่างมันสำปะหลังเร่งสำรวจการระบาดอย่างใกล้ชิด

opabo

30 ส.ค. 2023

​รัฐบาลเดินหน้าซ้อมแผนเผชิญเหตุเตรียมรับมือน้ำฝน ลงพื้นที่เร่งสร้างการรับรู้สถานการณ์ เพื่อรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปีนี้

รัฐบาลเดินหน้าซ้อมแผนเผชิญเหตุเตรียมรับมือน้ำฝน เตรียมความพร้อมบุคลากร เครื่องจักรเครื่องมือ รวมถึงความพร้อมของระบบสื่อสารสำรอง เพื่อบูรณาการความพร้อมให้ความช่วยเหลือได้ทันที และประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำ และแจ้งเตือนล่วงหน้า ให้ประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ เตรียมพร้อมในการอพยพได้ทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์

opabo

25 ก.ค. 2023

กรมปศุสัตว์ร่วมประชุมหารือแนวทางรักษาเสถียรภาพราคาสุกร เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในสถานการณ์ราคาสุกรตกต่ำ

กรมปศุสัตว์ร่วมประชุมหารือแนวทางรักษาเสถียรภาพราคาสุกร เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในสถานการณ์ราคาสุกรตกต่ำ สรุป 6 ประเด็น อาทิปราบหมูเถื่อน ยกเลิกนำเข้าชิ้นส่วนสุกรทุกประเภท ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการค้าสุกร

opabo

10 ก.ค. 2023

กรมประมงแจงสถานการณ์กุ้งทะเล ปี 66เร่งปรับสมดุลอุปสงค์-อุปทาน และส่งเสริมการตลาดในประเทศเพื่อกระตุ้นราคาช่วยเกษตรกร

กรมประมงแจงแนวโน้มราคากุ้งขาวแวนนาไมที่ปรับตัวลดลงตั้งแต่ช่วงต้นปี 66
พร้อมเน้นย้ำเรื่องการลดต้นทุน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการส่งเสริมการผลิตกุ้งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด

opabo

29 มิ.ย. 2023
1 2

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า