ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ มุ่งพัฒนาผลิตเมล็ดพันธุ์ดี สร้างรายได้ที่มั่นคง สู่ชีวิตที่ยั่งยืนของเกษตรกร

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ มุ่งพัฒนาผลิตเมล็ดพันธุ์ดี สร้างรายได้ที่มั่นคง สู่ชีวิตที่ยั่งยืนของเกษตรกร จ.อำนาจเจริญประกอบอาชีพทำนาเป็นหลัก มีพื้นที่ปลูกข้าวกว่า 1,062,000 ไร่ ผลผลิต 382,320 ตันเป็นแหล่งรายได้สำคัญของภาคเกษตร

opabo

20 พ.ย. 2022