เทพมังคุดเมืองจันท์  “สิทธิศักดิ์ สนสร้อย” เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาทำสวน จังหวัดจันทบุรี ปี 65 ของกรมส่งเสริมการเกษตร

เปิคเคล็ดลับทำสวนมังคุดให้ประสบความสำเร็จ ฟังชัดๆจากปาก เทพมังคุดเมืองจันท์  “สิทธิศักดิ์ สนสร้อย” เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาทำสวน จังหวัดจันทบุรี ปี 65 ของกรมส่งเสริมการเกษตร

opabo

23 พ.ค. 2023

30 มกราคม 66 …ดีเดย์! สัมภาษณ์ว่าที่ 4 “รองอธิบดี”

นาย ประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จรดปากกาประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสุหกรณ์ เชิญผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินด้วยวิธีสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้นของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

nantnaphat

30 ม.ค. 2023