ประสานเสียงเผยแพร่ข่าวพบทุเรียนอ่อน ยิ่งตรวจพบ สะท้อนให้ปลายทางเห็นถึงความเข้มงวด

ไม่ให้เผยแพร่ข่าวพบทุเรียนอ่อน คิดผิด ปธ.กมธ.เกษตรฯ – เลขาสมาคมทุเรียนไทย ประสานเสียง บอก ยิ่งตรวจพบทุเรียนด้อยคุณภาพ ทำให้ปลายทางเห็นถึงความเข้มงวดคุณภาพผลไม้ มีความต้องการมาก

nantnaphat

2 เม.ย. 2024

ส่งออกสินค้าเกษตรไทย ขยายตัวสวย สศก.โชว์ตัวเลข ปี 66 เกินดุลกว่า 5 แสนล้าน ภายใต้ความตกลง FTA

ส่งออกสินค้าเกษตรไทย ขยายตัวสวย สศก.โชว์ตัวเลข ปี 66 เกินดุลกว่า 5 แสนล้าน ภายใต้ความตกลง FTA

opabo

25 มี.ค. 2024

opabo

19 มี.ค. 2024

รมช.ไชยา ดัน ‘เชียงแสน’ เส้นทางส่งออกโคมีชีวิตลุ่มน้ำโขง

รมช.ไชยา ดัน ‘เชียงแสน’ เส้นทางส่งออกโคมีชีวิตลุ่มน้ำโขง มอบหมายกรมปศุสัตว์ให้วางมาตรการดำเนินการ 2 ส่วน ได้แก่ 1) เจรจากับทางจีนให้ประเทศไทยได้รับโควต้าส่งออกวัวได้โดยตรง ไม่ต้องผ่านไปกักกันโรคที่ประเทศลาว เพื่อลดการแบกรับต้นทุนของเกษตรกร และ 2) เปิดให้มีการเจรจาพูดคุยกันระหว่างผู้ประกอบการไทย จีน และลาว ร่วมมือกันทำธุรกิจส่งออกวัวไทยไปจีน โดยมีลาวเป็นคู่ค้าร่วมเพื่อให้การส่งออกเป็นไปอย่างราบรื่น

opabo

18 มี.ค. 2024

เวียดนามส่งออก ‘มันสำปะหลัง’ เพิ่มขึ้นกว่า 369% ในเดือนม.ค.

สำนักงานศุลกากรทั่วไปแห่งเวียดนาม รายงานว่าการส่งออกมันสำปะหลังของเวียดนามในเดือนมกราคมที่ผ่านมา มีการเติบโตสูงสุดทั้งปริมาณและมูลค่าเมื่อเทียบเดือนต่อเดือน

nantnaphat

25 ก.พ. 2024

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับอธิบดีกรมวิชาการเกษตรผนึกกำลังป้องกันการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าว และเตรียมความพร้อมรองรับการส่งออกทุเรียนภาคตะวันออก

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับอธิบดีกรมวิชาการเกษตรผนึกกำลังป้องกันการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าว เพื่อให้การจัดการควบคุม ป้องกันในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมรองรับการส่งออกทุเรียนภาคตะวันออก

opabo

13 ก.พ. 2024

opabo

5 ก.พ. 2024

โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ส่งเสริมศักยภาพส่งออกสินค้าปศุสัตว์ ส่งผลไทยสามารถส่งออกชิ้นส่วนเครื่องในเป็ดไปจีน คาดการณ์ว่ามีศักยภาพเพิ่มมูลค่าการส่งออกอีก 1 พันล้านบาทต่อปี

โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ส่งเสริมศักยภาพส่งออกสินค้าปศุสัตว์ ส่งผลไทยสามารถส่งออกชิ้นส่วนเครื่องในเป็ดไปจีน คาดเพิ่มมูลค่าการส่งออกอีก 1 พันล้านบาทต่อปี

opabo

4 ก.พ. 2024

“ไชยา” แจ้งข่าวดี “เวียดนามไฟเขียว” ตลาดโค-กระบือไทย หลังผลักดันส่งออกโคทางเรือครั้งแรก นำร่องฟาร์มไทย 23 แห่ง

“ไชยา” แจ้งข่าวดี “เวียดนามไฟเขียว” ตลาดโค-กระบือไทย หลังผลักดันส่งออกโคทางเรือครั้งแรก

opabo

2 ก.พ. 2024

ชาวนาเฮ  อ.ต.ก. เจรจาส่งออกข้าวหอมมะลิไทย ไปเฉิงตูกว่า 100,000 ตัน มูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท

ข่าวดี  อ.ต.ก. เจรจาส่งออกข้าวหอมมะลิไทย ไปเฉิงตูกว่า 100,000 ตัน เป็นเงิน 52.1 ล้านเหรียญสหรัฐ มูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท

opabo

2 ก.พ. 2024

ปศุสัตว์ปลื้ม จีนเชื่อมั่นมาตรฐานปศุสัตว์ไทย เปิดนำเข้าชิ้นส่วนและเครื่องในเป็ดจากไทยเพิ่ม

ปศุสัตว์ปลื้ม จีนเชื่อมั่นมาตรฐานปศุสัตว์ไทย เปิดนำเข้าชิ้นส่วนและเครื่องในเป็ดจากไทยเพิ่ม ล่าสุดมีการลงนามพิธีสาร ส่งผลให้ไทยจะสามารถส่งออกชิ้นส่วนและเครื่องในเป็ดไปจีนได้เพิ่มเติม คาดว่าจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี

opabo

30 ม.ค. 2024
1 2 15