เกษตรฯ ผลักดัน “Soft Power” ชูวัฒนธรรมสานสัมพันธ์อิ้วเมี่ยนโลก ส่งเสริมอาชีพกลุ่มชาติพันธุ์

เกษตรฯ ผลักดัน “Soft Power” ชูวัฒนธรรมสานสัมพันธ์อิ้วเมี่ยนโลก มอบ สวพส. เข้าส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตรกลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

nantnaphat

17 ก.พ. 2024