นายกฯ ลงพื้นที่ติดตามแผนแผนการฟื้นฟูเหมืองแร่โพแทซ จังหวัดอุดรธานี พร้อมรับหนังสือ พูดคุยกับกลุ่มคัดค้าน

นายกฯ ลงพื้นที่ติดตามแผนการฟื้นฟูเหมืองแร่โพแทซ จังหวัดอุดรธานี พูดคุยแผนงานมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมรับหนังสือจากกลุ่มคัดค้าน

opabo

19 ก.พ. 2024

รมช.ไชยา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เกษตรแฟร์ 2024” (GMS Agri & Food 2024) กิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจอุดรธานี พร้อมขับเคลื่อนภาคเกษตรด้วย BCG Economy Model

รมช.ไชยา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เกษตรแฟร์ 2024” (GMS Agri & Food 2024) อุดรธานี พร้อมขับเคลื่อนภาคเกษตรด้วย BCG Economy Model

opabo

28 ม.ค. 2024

นายกฯ แท็กทีม 2 รัฐมนตรีช่วยเกษตร ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก 2569 ณ จังหวัดอุดรธานี

นายกฯ แท็กทีม 2 รัฐมนตรีช่วยเกษตร ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก 2569 ณ จังหวัดอุดรธานี ภายใต้แนวคิด Harmony of Life วิถีชีวิต สายน้ำ และพืชพรรณ

opabo

8 ก.ย. 2023

กรมส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนเกษตรกรใช้พืชพันธุ์ดี พัฒนาคุณภาพ เพิ่มปริมาณให้เพียงพอกับความต้องการ

เมื่อวานนี้ (10 มกราคม 2566) นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี ซึ่งตั้งอยู่ที่ 165 หมู่ 4 ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุม 7 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย เลย สกลนคร นครพนม และจังหวัดบึงกาฬ 

nantnaphat

11 ม.ค. 2023

โรงงานยางพาราในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จ่ายค่าเสียหายให้กับชาวนา ปล่อยน้ำเสียทำนาข้าว 7 ไร่ ได้รับความเสียหาย

โรงงานยางพารา บจก. กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (แม่น้ำโขง) จ.อุดรธานี ยอมจ่ายค่าเสียหายให้กับชาวนา 6 หมื่นบาท เหตุปล่อยน้ำทิ้งจากโรงงานทำนาข้าวรวม 7 ไร่เสียหาย

opabo

12 ธ.ค. 2022

“กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ 579” จ.อุดรธานี ผลิตมันสำปะหลังคุณภาพ ยกระดับการผลิตด้วยเกษตรสมัยใหม่

เผยผลลัพธ์ ‘กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ 579’ จ.อุดรธานี ผลิตมันสำปะหลังคุณภาพ ยกระดับการผลิตด้วยเกษตรสมัยใหม่ หลังจากเข้าร่วมโครงการฯ เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตลดลง 180 บาท/ไร่/ปี หรือลดลงร้อยละ 3 เฉลี่ยสุทธิ (กำไร) 5,160 บาท/ไร่/ปี

opabo

14 พ.ย. 2022

ก.เกษตรฯเปิดประชุม คกก.ร่วมระหว่างภาคราชการและผู้แทนเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานโครงการของรัฐ ชงชดเชยโครงการฝายห้วยหลวง จ.อุดรธานี เข้า ครม.

กระทรวงเกษตรฯเปิดประชุม คกก.ร่วมระหว่างภาคราชการและผู้แทนเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานโครงการของรัฐ และที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบอัตราการชดเชย (กรณีที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ) ของโครงการฝายห้วยหลวง ในพื้นที่อำเภอบ้านดุง อำเภอสร้างคอม และอำเภอเพ็ญ จ.อุดรธานี โดยมติที่ประชุมให้ยึดตามหลักเกณฑ์ราคาเดิมที่คกก. ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 11 กรกฏาคม 2532 กำหนดราคาไว้ครั้งล่าสุด พ.ศ.2555 และเตรียมที่จะเสนอมติดังกล่าวเข้าสู่คณะกรรมการตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 11 กรกฏาคม 2532 เพื่อพิจารณาอัตราการชดเชย ซึ่งหลังจาก คกก. ดังกล่าวเห็นชอบแล้ว จะส่งเรื่องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณา และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

opabo

3 พ.ย. 2022

กระทรวงเกษตรฯ จัดประชุมวางแผนการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก จ.อุดรธานี พ.ศ.2569 

กระทรวงเกษตรฯ จัดประชุมวางแผนการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 คาดว่าจะเกิดประโยชน์ทั้งการสร้างงาน สร้างเงิน และสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง

nantnaphat

8 ก.ย. 2022

“รมช.ประภัตร”ลุยอีสาน แนะโครงการสานฝันสร้างอาชีพฯ เป็นตัวเลือกแหล่งเงินทุนเกษตรกร 

“รมช.ประภัตร” นำทีมกระทรวงเกษตรฯ ลุยแดนอีสาน ส่งมอบโคให้เกษตรกรในโครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ พร้อมแนะโครงการสานฝันสร้างอาชีพฯ เป็นตัวเลือกแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพให้กับเกษตรกร

nantnaphat

24 ก.ค. 2022
1 2