พด. ส่งเสริมพัฒนาที่ดินในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ ลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 

กรมพัฒนาที่ดิน มุ่งมั่นขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สร้างรายได้ภาคการเกษตร โดยใช้หลักการ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” ช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร ด้วยการส่งเสริมการบริหารจัดการแบบแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่/เกษตรแม่นยำ (Precision Farming)

opabo

2 พ.ค. 2024

opabo

3 ธ.ค. 2023

กรมส่งเสริมการเกษตร หนุนแปลงใหญ่ผักระยองต้นแบบ Smart Group

กรมส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนให้แปลงใหญ่ผักตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์
จ.ระยอง รวมกลุ่มแบบ Smart Group เพื่อผลิตพืชผักคุณภาพ ปลอดภัย และจัดตั้งร้านจำหน่ายสินค้าดึงเม็ดเงินจากนักท่องเที่ยว

opabo

1 ก.ค. 2023

อลงกรณ์ ฝากรัฐบาลใหม่สานต่อ”12 ก้าวใหม่ปฏิรูปภาคเกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูง”

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นายอลงกรณ์ พลบุตร โพสต์เฟซบุ๊ก ฝากรัฐบาลใหม่สานต่อ”12 ก้าวใหม่ปฏิรูปภาคเกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูง”

opabo

27 พ.ค. 2023

กสก.ชูแปลงใหญ่มันสำปะหลัง ต.วังม่วง จ.สระบุรี ต้นแบบเกษตร BCG Model

กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมนำแนวทางการทำเกษตร BCG Model ของเกษตรแปลงใหญ่มันสำปะหลังตำบลวังม่วง จังหวัดสระบุรี ต่อยอดสู่เกษตรกรกลุ่มอื่น หลังประสบความสำเร็จด้านลดต้นทุนการผลิต และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

opabo

16 พ.ค. 2023

กรมส่งเสริมการเกษตร หนุนแปลงใหญ่ศรีสะเกษ ขายพริกให้ Makro

กรมส่งเสริมการเกษตรจับมือห้าง Makro ศรีสะเกษ รับซื้อพริกจากกลุ่มเกษตรแปลง.ใหญ่คาดหลังสงกรานต์เริ่มต้นซื้อขายได้ ด้านเกษตรกรผู้ปลูกพริกคาดได้กำไรเพิ่ม หลังห้างฯเปิดโอกาสให้กำหนดราคาขายได้เอง

opabo

14 เม.ย. 2023

กรมประมงโชว์ศักยภาพโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่สัตว์น้ำจืด ยกระดับ“ปลาดุกบิ๊กอุย” กาฬสินธุ์ สู่มาตรฐาน GAP 

กรมประมงโชว์ศักยภาพโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่สัตว์น้ำจืด ยกระดับปลาดุกบิ๊กอุย กาฬสินธุ์ สู่มาตรฐาน GAP  สร้างผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดและผู้บริโภค

opabo

6 เม.ย. 2023

กรมส่งเสริมการเกษตรรุกจัดตั้งเกษตรแปลงใหญ่เพิ่ม

กรมส่งเสริมการเกษตร ลุยงานเกษตรแปลงใหญ่ต่อเนื่อง หลังสร้างมูลค่าเพิ่มกว่า 7 หมื่นล้านบาท จาก 9,914 แปลง ตั้งเป้าทั่วประเทศมีกว่า 14,800 แปลง

opabo

5 เม.ย. 2023

ปชป.โชว์8 นโยบายล็อตสอง 3 ลบ.ต่อยอดเกษตรแปลงใหญ่-ค่าตอบแทนอาสาสมัครเกษตรประจำหมู่บ้าน 1,000 บาทต่อเดือน

ปชป.โชว์ 8 นโยบายล็อตสอง 3 ล้านบาทต่อยอดเกษตรแปลงใหญ่-ค่าตอบแทนอาสาสมัครเกษตรประจำหมู่บ้าน 1,000 บาทต่อเดือน มั่นใจ นโยบาย “3 ล้านบาทต่อยอดเกษตรแปลงใหญ่” จะสามารถสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุน การเสริมสร้างสภาพใหม่ให้กับภาคเกษตรของทั้งพืช ประมงและปศุสัตว์

opabo

11 มี.ค. 2023

“เกษตร”เผยผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริม’เกษตรแบบแปลงใหญ่’ ปี 2566

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้ขับเคลื่อนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ตามนโยบายของ ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มทำการผลิต การบริหารจัดการร่วมกัน และรวมกันจำหน่าย โดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน สามารถลดต้นทุนการผลิต ผลผลิตเพิ่มขึ้น และมีคุณภาพได้มาตรฐาน รวมถึงทำให้เกษตรกรสามารถเป็นผู้จัดการ บริหารจัดการการผลิต ผลผลิต และการตลาดได้

nantnaphat

22 ก.พ. 2023

“วิสาหกิจชุมชนผึ้งโพรงแปลงใหญ่ตำบลโคกม่วง” สร้างผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้ง เสริมรายได้เกษตรกร

วิสาหกิจชุมชนผึ้งโพรงแปลงใหญ่ตำบลโคกม่วง สร้างผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้ง เสริมรายได้เกษตรกร เกิดการต่อยอด แปรรูปผลผลิตอย่างหลากหลาย เกษตรกรได้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ภายในกลุ่มเพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตอย่างต่อเนื่อง
สามารถสร้างรายได้คิดเป็นมูลค่าทั้งกลุ่มรวมกว่า 2 แสนบาทต่อปี

opabo

7 ก.พ. 2023

แปลงใหญ่มะเขือเทศเต่างอย ตัวอย่างผลสำเร็จยกระดับแปลงใหญ่

แปลงใหญ่มะเขือเทศเต่างอย ตัวอย่างผลสำเร็จยกระดับแปลงใหญ่ ด้วยเกษตรสมัยใหม่ สร้างรายได้ 8,760,000 บาทต่อปี

opabo

20 ม.ค. 2023
1 2 3