ยกระดับ “เห็ดแครง” พืชท้องถิ่นปักษ์ใต้ สู่โต๊ะอาหารทดแทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์

กระแสการบริโภคโปรตีนทดแทนเนื้อสัตว์ หรือโปรตีนจากพืช (Plant Based) เริ่มเติบโตต่อเนื่อง หลังจากที่ผู้บริโภคทั่วโลกให้ความสำคัญกับการปกป้องสิ่งแวดล้อม..และขณะนี้มีการยกระดับ “เห็ดแครง” พืชท้องถิ่นปักษ์ใต้ สู่โต๊ะอาหารทดแทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์แล้ว

opabo

9 พ.ค. 2023