กรมส่งเสริมการเกษตรพัฒนาเจ้าหน้าที่ด้านแมลงเศรษฐกิจ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้ผลผลิตคุณภาพดีและปลอดภัยตามมาตรฐาน รองรับตลาดทั้งในและต่างประเทศ

กรมส่งเสริมการเกษตรพัฒนาเจ้าหน้าที่ด้านแมลงเศรษฐกิจ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้ผลผลิตคุณภาพดีรองรับตลาดทั้งในและต่างประเทศ

opabo

18 ส.ค. 2023

กรมส่งเสริมการเกษตรปลื้ม เกษตรกรแห่สมัครหลักสูตร“แมลงพารวย” ยอดผู้สนใจทะลุ 2,500 รายพร้อมเริ่มเรียนวันแรก 7 มีนาคม นี้

​นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า หนึ่งในนโยบายการขับเคลื่อนงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การลดขั้นตอนและเวลาโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาทดแทน 

nantnaphat

18 ก.พ. 2023

กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครผู้สนใจ เรียนรู้ด้านการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ ผ่านโรงเรียนเกษตรทางไกลหลักสูตร “แมลงพารวย”

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เลี้ยงชีพและครอบครัวได้ คือบทบาทภารกิจที่สำคัญของกรมส่งเสริมการเกษตร สอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อนงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 ของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้านการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การลดขั้นตอนและเวลาโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาทดแทน 

nantnaphat

12 ม.ค. 2023

ความสำเร็จการส่งเสริมการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจในเขตปฏิรูปที่ดิน ‘แผ่นดินทองคำ เกษตรกรรมยกระดับคุณภาพชีวิต : ALRO Next Step’

“แมลง” หลายชนิดในประเทศไทย เป็นแหล่งอาหารโปรตีนสูง จนขึ้นชื่อว่าเป็นซุปเปอร์ฟู้ด เมื่อหลายประเทศทั่วโลกกำลังเข้าสู่ภาวะขาดแคลนอาหาร ขณะที่จำนวนประชากรโลก มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆจากปัจจุบันประชากรโลกอยู่ที่ 7,700 ล้านคน The World Population Prospects 2019 คาดการณ์ว่าประชากรโลกจะเพิ่มเป็น 9,700 ล้านคนในปี 2050 และ อาจเพิ่มเป็น 11,000 ล้านคนในปี 2,100 จึงกลายเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้การขาดแคลนอาหารรุนแรงขึ้น 

nantnaphat

21 ก.ย. 2022

วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองปลาไหล กลุ่มแปลงใหญ่จิ้งหรีด
‘แผ่นดินทองคำ เกษตรกรรมยกระดับคุณภาพชีวิต : ALRO Next Step’

ปัจจุบัน “จิ้งหรีด” กลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจอีกชนิดที่มีเกษตรกรนิยมเลี้ยงจำหน่ายจำนวนมาก เพราะเป็นแมลงที่สามารถบริโภค มีคุณค่าทางอาหารสูงเทียบเท่ากับเนื้อปลาทู เนื้อไก่ มีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายหลายชนิด เป็นแมลงเศรษฐกิจของไทยที่มีศักยภาพสูง มีการขยายตัวการผลิตในช่วงที่ผ่านมาอย่างมาก โดยสามารถทำรายได้มูลค่าเกือบ 1,000 ล้านบาท/ปี

nantnaphat

20 ก.ย. 2022

มาตรฐานการส่งออกจิ้งหรีด ‘แผ่นดินทองคำ เกษตรกรรมยกระดับคุณภาพชีวิต : ALRO Next Step’ 

เมื่อแมลงเป็นแหล่งอาหารในโลกของอนาคต และ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) คาดการณ์ว่า ภายใน 15 ปีข้างหน้า ตลาดแมลงรับประทานได้ทั่วโลกมีอัตราขยายตัว 23.8% และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

nantnaphat

19 ก.ย. 2022

แปลงใหญ่จิ้งหรีดในเขตปฏิรูปที่ดิน จ.ขอนแก่น

แมลงเศรษฐกิจมีความสำคัญมากขึ้นทั้งในด้านสินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม เป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตแหล่งโปรตีนที่ดีให้กับมวลมนุษย์ สร้างความมั่นคงทางอาหาร เป็นอาหารแห่งอนาคต Future Food และมีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

nantnaphat

18 ก.ย. 2022

การเก็บผลผลิตสะดิ้ง/จิ้งหรีดให้ได้คุณภาพ 

ฟาร์มเพาะเลี้ยงแมลงในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะส่งขายแมลงแบบเป็นตัว โดยแมลงที่นิยมเพาะเลี้ยงเช่น จิ้งหรีด ตั๊กแตน แมงป่อง ดักแด้ หนอนรถด่วน ด้วง มด แต่ที่ได้รับความนิยมอันดับต้นๆ คือ จิ้งหรีดซึ่งพบว่า ตลาดทั่วโลกขยายตัวต่อเนื่อง 

nantnaphat

17 ก.ย. 2022

ทำความรู้จัก “ครั่ง” แมลงเศรษฐกิจ อาชีพทางเลือกที่มั่นคงเกษตรกร

ทำความรู้จัก “ครั่ง” แมลงเศรษฐกิจ อาชีพทางเลือกที่มั่นคงเกษตรกร โดยปัจจุบันทั้งตลาดในประเทศและตลาดโลกยังคงมีความต้องการ “ครั่ง” อยู่มาก เนื่องจากครั่ง เป็นสารธรรมชาติ มีลักษณะเป็นยางหรือชันที่ได้จากแมลงครั่ง เมื่อนำครั่งมาแปรรูปจะได้เป็นเชลแลคซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมยา ผลไม้

opabo

15 ก.ย. 2022

การคัดเลือกสายพันธุ์”แมลงเศรษฐกิจ”…เลี้ยงอะไร?…รายได้ดี

การคัดเลือกสายพันธุ์แมลงเศรษฐกิจ เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เกษตรกรคนเก่งของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ภูดิศ หาญสวัสดิ์ จากอำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น เล่าว่า “คำว่าแมลงเศรษฐกิจที่ถูกบัญญัติไว้หมายถึง สะดิ้ง จิ้งหรีด และก็จิ้งโกร่ง 

nantnaphat

15 ก.ย. 2022

เกษตรกรต้นแบบ เลี้ยงแมลงเศรษฐกิจในเขตปฏิรูปที่ดิน

แมลงเศรษฐกิจมีอยู่หลายชนิด ทั้งจิ้งหรีด ด้วง ตั๊กแตน หนอนรถด่วน หนอนไหมอีรี่ หรือแม้แต่แมลงป่อง เป็นอาหารที่ให้โปรตีนสูงมาก และเป็นที่นิยมของกลุ่มผู้รักสุขภาพในยุโรป สหรัฐ และหลายประเทศในเอเชีย ความต้องการบริโภคแมลงที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในรอบ 4-5 ปีที่ผ่านมา ในไทยเรามีการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจกันอย่างจริงจัง โดยเฉพาะในพื้นที่ของ ส.ป.ก.

papimon

14 ก.ย. 2022
1 2

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า