กรมปศุสัตว์ ส่งเสริมลดต้นทุนการผลิตปศุสัตว์ ลดต้นทุนอาหารสัตว์เพื่อประโยชน์แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน

กรมปศุสัตว์ ส่งเสริมลดต้นทุนการผลิตปศุสัตว์ ลดต้นทุนอาหารสัตว์เพื่อประโยชน์แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน โดยสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ มีการส่งเสริมการลดต้นทุนอาหารสัตว์ ในด้านการผลิตพืชอาหารสัตว์ การให้คำแนะนำเกี่ยวกับอาหารสัตว์

opabo

11 เม.ย. 2024

รมช.ไชยา หารือกรมปศุสัตว์ ลดต้นทุนอาหารสัตว์ เร่งผลิตวัคซีนคุณภาพ แก้ปัญหาโคบาลชายแดนใต้

รมช.ไชยา หารือกรมปศุสัตว์ ลดต้นทุนอาหารสัตว์ เร่งผลิตวัคซีนคุณภาพ แก้ปัญหาโคบาลชายแดนใต้ นอกจากนี้ยังได้มอบนโยบายให้ กรมปศุสัตว์ ดำเนินโครงการโคบาลชายแดนใต้ให้อยู่ในกรอบที่วางไว้ โดยขั้นตอนการตรวจรับแม่โคต้องตรงตามคุณลักษณะ รวมถึงต้องให้สิทธิเกษตรกรในการจัดซื้อแม่โคด้วยตนเองได้

opabo

9 เม.ย. 2024

กรมปศุสัตว์ หารือทวิภาคีระหว่างประเทศไทย กับ ราชอาณาจักรกัมพูชา

กรมปศุสัตว์ หารือทวิภาคีระหว่างประเทศไทย กับ ราชอาณาจักรกัมพูชา มีการแลกเปลี่ยนสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ระหว่างกัน การจัดการและเคลื่อนย้ายข้ามชายแดน ความร่วมมือทางเทคนิคด้านการปศุสัตว์ การส่งออกสุกรมีชีวิตไปยังกัมพูชา การส่งออกโคมีชีวิตไปยังกัมพูชา

opabo

5 เม.ย. 2024

กรมปศุสัตว์ เตือนผู้ประกอบการ ระวังผู้แอบอ้างกรมฯ เพื่อผลประโยชน์

กรมปศุสัตว์ได้รับแจ้งจากผู้ประกอบการว่า ได้รับหนังสือที่แอบอ้างชื่อกรมปศุสัตว์ เพื่อขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทำกิจกรรมต่างๆ อาทิ หนังสือรายงานพิเศษ เนื่องในโอกาส “ครบรอบ 82 ปี กรมปศุสัตว์” ..กรมปศุสัตว์ จึงเตือนผู้ประกอบการ ระวังผู้แอบอ้างกรมฯ เพื่อผลประโยชน์

opabo

4 เม.ย. 2024

รมช.ไชยา มอบกรรมสิทธิ์ โค-กระบือ ให้เกษตรกรยืมเลี้ยง หนุนเกษตรกรเลี้ยงปศุสัตว์เป็นอาชีพหลัก สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

รมช.ไชยา มอบกรรมสิทธิ์ โค-กระบือ ให้เกษตรกรยืมเลี้ยง หนุนเกษตรกรเลี้ยงปศุสัตว์เป็นอาชีพหลัก

opabo

1 เม.ย. 2024

กรมปศุสัตว์ จัดงาน งานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2567

กรมปศุสัตว์ จัดงาน งานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2567 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดใกล้เคียง และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะทั่วประเทศ ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาการเลี้ยง การจัดการฟาร์ม ให้มีประสิทธิภาพในการให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น

opabo

31 มี.ค. 2024

กรมปศุสัตว์ ร่วมคณะ รมช.ไชยา ลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ติดตามผลการดำเนินงานนาวังโมเดล และร่วมเป็นสักขีพยานลงนาม MOU ซื้อขายข้าวโพดพร้อมฝักหมัก

กรมปศุสัตว์ ร่วมคณะ รมช.ไชยา ลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ติดตามผลการดำเนินงานนาวังโมเดล โดย”นาวังโมเดล” เป็นโครงการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม

opabo

30 มี.ค. 2024

บก.ปคบ.ร่วมด่านกักกันสัตว์สงขลา จับผู้ต้องหาลักลอบนำเข้าตีนไก่เถื่อนกว่า 6 ตัน สกัดโรคระบาดสัตว์ จากต่างประเทศ

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับ การคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) ร่วมกับนายณัฐชัย วรสุทธิ์ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์สงขลาและเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์สงขลา จับกุมนางจันทิมา อ้นสุวรรณ อายุ  46 ปี ข้อหา “นำซากสัตว์ปีกเข้าราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต

nantnaphat

29 มี.ค. 2024

อธิบดีปศุสัตว์พบเอกอัครราชทูตจีน หารือเปิดตลาดส่งออกโคมีชีวิต

อธิบดีกรมปศุสัตว์เข้าพบเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย เพื่อหารือความคืบหน้าความร่วมมือการเปิดตลาดโคมีชีวิตและผลิตภัณฑ์ของไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้แนวทางการจัดทำพื้นที่ปลอดโรค (Regionalization) หวังสร้างรายได้เพิ่มให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคไทยเป็นอย่างมาก

opabo

29 มี.ค. 2024

กรมปศุสัตว์รับมอบผลิตภัณฑ์กำจัดเห็บหมัด 50,000 โดสจากบริษัท ไทยนาโอกะ ฟาร์มาซูติคอล จำกัด ร่วมกับสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

กรมปศุสัตว์รับมอบผลิตภัณฑ์กำจัดเห็บหมัดจากบริษัท ไทยนาโอกะ ฟาร์มาซูติคอล จำกัด ร่วมกับสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อใช้ในกิจกรรมควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

opabo

28 มี.ค. 2024

opabo

28 มี.ค. 2024

ปลัดเกษตรฯ นำร่องตรวจปริมาณน้ำนมโคในพื้นที่จังหวัดลพบุรีเป็นแห่งแรก เผยเตรียมนำข้อเท็จจริงเร่งสางปัญหานมทั้งระบบ

ปลัดเกษตรฯ นำร่องตรวจปริมาณน้ำนมโคในพื้นที่จังหวัดลพบุรีเป็นแห่งแรก เร่งสางปัญหานมทั้งระบบ

opabo

28 มี.ค. 2024
1 2 77