opabo

17 เม.ย. 2024

opabo

16 เม.ย. 2024

ลำปาง อ่วม พายุฤดูร้อนโถม พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย “ธรรมนัส” สั่งกรมข้าวและหน่วยงานในกระทรวงเกษตรฯเร่งเยียวยาโดยด่วน

ลำปาง อ่วม พายุฤดูร้อนโถม พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง สร้างความเดือดร้อนให้เกษตรกรเป็นอย่างมาก” ธรรมนัส” สั่งกรมข้าวและหน่วยงานในกระทรวงเกษตรฯเร่งเยียวยาโดยด่วน

opabo

13 เม.ย. 2024

สวนนงนุชพัทยา เปิดงาน เทศกาล “ มหาสงกรานต์ ดอกไม้บาน ที่สวนนงนุช ” พร้อมชมความน่ารัก ลูกช้างรดน้ำดำหัวแม่ช้าง

สวนนงนุชพัทยา นำโดยนายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา จัดงาน มหาสงกรานต์ ดอกไม้บาน ที่สวนนงนุช ”ประจำปี 2567 ภายในงานมีขบวนแห่นางสงกรานต์ที่ยิ่งใหญ่สวยงามตระการตา พร้อมชุดการแสดงและชมลูกช้างรดน้ำดำหัวแม่ช้างจำนวน 4 คู่ ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป 9 วัด คู่บ้านคู่เมืองของไทย

opabo

13 เม.ย. 2024

opabo

12 เม.ย. 2024

ชลบุรีจัดเต็มดึงสวนนงนุชพัทยาร่วมจัดขบวนรถบุปผชาติในงาน Maha Songkran World Water Festival 2024 “งานเย็นทั่วโลกมหาสงกรานต์ 2567”

สวนนงนุชพัทยา ได้รับเกียรติจากจังหวัดชลบุรีให้เข้าจัดทำขบวนรถแห่บุปผชาติงานมหาสงกรานต์ ที่จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 11 – 15 เมษายน 2567 บริเวณถนนราชดำเนินกลาง และท้องสนามหลวง โดยรวบรวมผู้เชี่ยวชาญและนักจัดดอกไม้ฝีมือดีเป็นจำนวนมากในการสร้างสรรค์รถบุปผชาติ

opabo

12 เม.ย. 2024

ศพก. อำเภอเมืองสระแก้ว ต้นแบบนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ ขยายผล HandySense สู่เกษตรกร

ศพก. อำเภอเมืองสระแก้ว ต้นแบบนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ ขยายผล HandySense สู่เกษตรกร ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและสร้างความมั่นคงทางอาชีพการเกษตรอย่างยั่งยืน

opabo

11 เม.ย. 2024

กรมชล ฯ เตรียมขยายพื้นที่ทำนาข้าวแบบเปียกสลับแห้ง ชูขาย “คาร์บอนเครดิต” สร้างรายได้เสริม

กรมชล ฯ เตรียมขยายพื้นที่ทำนาแบบใช้น้ำน้อยหรือ”การทำนาแบบเปียกสลับแห้ง’ พร้อมชูขาย “คาร์บอนเครดิต” สร้างรายได้เสริมและนำไปสู่เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของไทยและของโลก

opabo

11 เม.ย. 2024

อ.ต.ก.จัดกิจกรรม “ผลไม้ออนทัวร์” ครั้งที่ 3 คัดสรรสินค้าเกษตรคุณภาพสู่ผู้บริโภค

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ร่วมกับการประปานครหลวง จัดกิจกรรม “ผลไม้ออนทัวร์” ครั้งที่ 3 คัดสรรสินค้าเกษตรคุณภาพจากเกษตรกรทั่วทุกภูมิภาค จำหน่ายผลไม้สดและแปรรูป ระหว่างวันที่ 23 – 26 เมษายน 2567 ณ อาคารอเนกประสงค์ การประปานครหลวง

opabo

11 เม.ย. 2024

กรมส่งเสริมการเกษตร ชวนประชาชนซื้อของฝาก รับ “มหาสงกรานต์”67 ผ่านตลาดเกษตรกรและเว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com

กรมส่งเสริมการเกษตร ชวนประชาชนซื้อของฝาก สินค้าเกษตรคุณภาพดี ฝีมือเกษตรกรตัวจริง มอบแก่ญาติมิต รับ “มหาสงกรานต์” 2567 ผ่านตลาดเกษตรกร-เว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com

opabo

11 เม.ย. 2024

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก สนับสนุนสมาชิกเพิ่มทักษะการผลิต

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก สนับสนุนสมาชิก เพิ่มทักษะการผลิต โดยการส่งเสริมและให้องค์ความรู้กับสมาชิกสหกรณ์โดยเฉพาะเกษตรกรนั้น ทางสำนักงานได้จัดทำการฝึกอบรมและให้องค์ความรู้กับเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การทำการเกษตรสามารถพัฒนาและมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้อย่างเต็มที่ พร้อมทั้งมีโครงการสนับสนุนเงินทุนของสถาบันเกษตรกร โดยเป็นเงินสงเคราะห์ให้เกษตรกรนำไปต่อยอดในกิจกรรมเกษตรบนพื้นที่ทำกินของตนเอง

opabo

11 เม.ย. 2024

กระทรวงเกษตรฯ เปิดตัวเกษตรกร สถาบันเกษตรกร สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ และปราชญ์เกษตรของแผ่นดินเตรียมเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี พ.ศ.2567

ก.เกษตรฯ เปิดตัวเกษตรกร สถาบันเกษตรกร สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ และปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน เตรียมเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี พ.ศ.2567 ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

opabo

10 เม.ย. 2024
1 2 351