วช.หนุน มก.คิดค้น แผ่นปูพื้นไฮบริดกันลื่น จากยางพาราและเส้นใยปาล์ม รองรับสังคมผู้สูงวัย

วช. หนุน มก. คิดค้นแผ่นปูพื้นไฮบริดกันลื่นจากยางพาราและเส้นใยปาล์ม เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยที่กำลังเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันและป้องกันหรือลดการเกิดอุบัติเหตุของผู้สูงอายุจากการลื่นล้ม

opabo

4 ก.พ. 2023

เปิดวาร์ป…”แมลงบั่วข้าว”ศัตรูพืชที่สำคัญในข้าวชนิดหนึ่ง

แมลงบั่วข้าว(Rice gall midge) ชื่อวิทยาศาสตร์ Orseolia oryza เป็นศัตรูพืชที่สำคัญในข้าวชนิดหนึ่งโดยแมลงศัตรูพืชชนิดนี้เป็นแมลงอันดับDiptera(กลุ่มแมลงวัน)

nantnaphat

1 ก.พ. 2023

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรสั่งศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษให้คำแนะนำเกษตรกรดูแลไม้ผลหลังน้ำลด

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า จากผลกระทบจากสถานการณ์พายุโนรูในปีที่ผ่านมาทำให้จังหวัดศรีสะเกษเจอสถานการณ์ลมแรงและฝนตกหนัก ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากมีน้ำท่วมฉับพลัน พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย จึงได้สั่งการให้ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดศรีสะเกษออกให้การช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบหลังจากน้ำลดเพื่อให้คำแนะนำแก่เกษตรกรที่ประสบภัย และมอบปัจจัยการผลิต โดยศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษได้มอบเมล็ดพันธุ์ผัก  ในพื้นที่ อำเภอกันทรารมย์  อำเภอยางชุมน้อย  อำเภอวังหิน  อำเภอยางชุมน้อย อำเภอกันทรลักษ์  และอำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

nantnaphat

30 ม.ค. 2023

(มีคลิป)เรือสำรวจของจีนสร้างประวัติศาสตร์ ดำน้ำลึก 10 ชั่วโมง ในร่องลึกของมหาสมุทร

เรือดำน้ำเฟิ่นโต้วเจ่อ(Fendouzhe) ของจีน สามารถปฏิบัติการดำน้ำ 10 ชั่วโมงติดต่อกันที่จุดที่ลึกที่สุดของร่องลึกใต้มหาสมุทรที่เรียกว่า Diamantina Trench โดยมีเรือทั่นสัว 1 (Tansuo-1 ) เป็นเรือแม่ที่คุมปฏิบัติการ

nantnaphat

24 ม.ค. 2023

‘ผึ้งแมลงเศรษฐกิจ ช่วยผสมเกสร’…พืชเศรษฐกิจทางการเกษตรจะได้รับผลผลิตมากหรือน้อยนั้น ขึ้นอยู่กับการผสมเกสรในช่วงดอกไม้บาน 

ผึ้งเป็นแมลงที่หาน้ำหวานและเกสรดอกไม้เป็นอาหาร โดยจะหากินบนดอกไม้ ชนิดเดียวกัน รวมทั้งผึ้งมีขนปกคลุมล้าตัวเป็นจำนวนมาก ท้าให้มี โอกาสที่เกสรตัวผู้จะติดและผสมกับเกสรตัวเมียสูง โดยสามารถเพิ่มผลผลิตลำไยได้ 9 เท่า เงาะโรงเรียนได้ 5 เท่าและลิ้นจี่ได้ 2 เท่า 

nantnaphat

23 ม.ค. 2023

โดรน กับการใช้งานเกษตรพื้นที่สูงช่วยเกษตรกร เพิ่มคุณภาพการผลิต

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้สนับสนุนให้สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ นำเทคโนโลยีโดรนระบบอัตโนมัติเพื่อประยุกต์ใช้งานในการพัฒนาพื้นที่สูง มาช่วยระบบการผลิตตามโจทย์ความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ ที่มีพื้นที่การเกษตรในพื้นที่สูงหลายหมื่นไร่

opabo

22 ม.ค. 2023

แปลงใหญ่มะเขือเทศเต่างอย ตัวอย่างผลสำเร็จยกระดับแปลงใหญ่

แปลงใหญ่มะเขือเทศเต่างอย ตัวอย่างผลสำเร็จยกระดับแปลงใหญ่ ด้วยเกษตรสมัยใหม่ สร้างรายได้ 8,760,000 บาทต่อปี

opabo

20 ม.ค. 2023

พาณิชย์ เปิดแอปพลิเคชัน MOC Agri Mart ช่วยเกษตรกรขายผลผลิตผ่านมือถือ

พาณิชย์ เปิดตัวแพลตฟอร์ม“เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด”ผ่าน Mobile Application ชื่อ MOC Agri Mart เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรมีช่องทางการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรได้โดยตรง ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ซื้อขายได้ตลอด 24 ชั่วโมง

opabo

18 ม.ค. 2023

กรมวิชาการเกษตรเร่งเครื่องขับเคลื่อนโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะผลิตสับปะรดผลสด

ดร.ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ จ.เพชรบุรี ติดตามการดำเนินงานโครงการ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะในการผลิตสับปะรดผลสด” 

nantnaphat

18 ม.ค. 2023

เปิดเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการปลูก’อะโวคาโด’ให้ได้ผลผลิตสูงกว่าวิธีเกษตรกรเท่าตัว

กรมวิชาการเกษตร ส่งเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอะโวคาโดสู่เกษตรกร แนะคัดเลือกพันธุ์ดีด้วยวิธีขยายพันธุ์แบบเสียบยอด ใช้ชีวภัณฑ์บาซิลลัส ซับทิลิสและไตรโคเดอร์มาคุมโรครากเน่าและโคนเน่า พร้อมกับเก็บเกี่ยวผลแก่ให้สังเกตุใบเลี้ยงที่ขั้วผล การันตีผลผลิตเพิ่มสูงขึ้นกว่ากรรมวิธีของเกษตรกรเท่าตัวแถมมีคุณภาพเพิ่มขึ้นถึง 50 เปอร์เซ็นต์  พร้อมผลักดันเป็นพืชอัตลักษณ์ จ. ตาก 

nantnaphat

16 ม.ค. 2023

โครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช ผลิตอาหารปลอดภัยสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร

“กรมวิชาการเกษตร”ดำเนินงานการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร พัฒนาการเกษตรแบบผสมผสานอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ให้เป็นแหล่งอาหาร แหล่งรายได้ ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน ภายในโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ บ้านธารโต จังหวัดยะลา

nantnaphat

14 ม.ค. 2023

กรมวิชาการเกษตรลุยวิจัยพืชไร่ดูดซับก๊าซเรือนกระจกและกักเก็บคาร์บอน พบพันธุ์อ้อยให้ผลผลิตสูงมีศักยภาพกักเก็บคาร์บอน

นายระพีภัทร์  จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า กรมวิชาการเกษตรได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาวิจัยพืชไร่เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยที่มีศักยภาพในการดูดซับก๊าซเรือนกระจกและกักเก็บคาร์บอนไว้ในพืชและในดินเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการร่วมมือเพื่อป้องกันปัญหาภาวะโลกร้อน (Global Warming) และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ซึ่งเป็นบทบาทและภารกิจที่สำคัญประการหนึ่งของกรมวิชาการเกษตร 

nantnaphat

12 ม.ค. 2023
1 2 21

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า