กรมส่งเสริมการเกษตร เข้ม “ตรวจก่อนตัด” รักษามาตรฐานทุเรียนไทย

กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนดให้ก่อนวันเก็บเกี่ยวทุเรียนภาคตะวันออก ฤดูกาลผลิต ปี 2567 ขอความร่วมมือให้เกษตรกรและมือตัดทุเรียนต้องเก็บตัวอย่างทุเรียนที่ไม่มีร่องรอยการเปิดกรีด จำนวน 1 ผล นำมาตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักเนื้อแห้งของทุเรียน ณ จุดบริการตรวจก่อนตัดที่กำหนดไว้ ก่อนเก็บเกี่ยวอย่างน้อย 3 วัน

opabo

11 เม.ย. 2024

กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือ ม.เกษตร ส่งมอบเทคโนโลยีพันธุ์มันสำปะหลังประสิทธิภาพสูง เล็งปีแรกส่งมอบพันธุ์ดี 100,000 ไร่

กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมจับมือ ม.เกษตร ส่งมอบเทคโนโลยีพันธุ์มันสำปะหลังประสิทธิภาพสูง  ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร โดยกองขยายพันธุ์พืช เตรียมพร้อมดำเนินการโดยขยายพันธุ์ด้วยวิธีเร่งรัด X 20 และวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Tissue Culture) เพื่อขยายพันธุ์ที่ดีสู่พื้นที่อย่างน้อย 100,000 ไร่ในปีแรก

opabo

11 เม.ย. 2024

opabo

10 เม.ย. 2024

opabo

10 เม.ย. 2024

ส่งสุขปีใหม่ไทย “อธิบดีกรมการข้าว” ชวนส่งความสุขมอบของขวัญจากข้าว ย้ำอยู่เคียงข้างชาวนา

ส่งสุขปีใหม่ไทย “อธิบดีกรมการข้าว” ชวนส่งความสุขมอบของขวัญจากข้าว ผลิตภัณฑ์จากข้าวจากกลุ่มเกษตรกรหรือกลุ่มสหกรณ์ผู้ผลิตข้าว เป็นของขวัญส่งมอบความสุขให้แก่กันและกัน ย้ำอยู่เคียงข้างชาวนา

opabo

10 เม.ย. 2024

กรมการข้าว คลอดข้าว 10 พันธุ์ใหม่ ครอบคลุมความหลากหลายสายพันธุ์ เพิ่มทางเลือกให้เกษตรกร

กรมการข้าว คลอดข้าว 10 พันธุ์ใหม่ ครอบคลุมความหลากหลายสายพันธุ์ ซึ่งข้าวแต่ละประเภทจะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันตามการนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มทางเลือกให้เกษตรกร

opabo

9 เม.ย. 2024

ปีทองยางพารา ราคาพุ่งกว่า 90 บาทต่อ กก. เศรษฐา และรมช.ไชยา ปลื้ม ยุคนี้ชาวสวนยางปลดหนี้ได้

นายกฯเศรษฐา และรมช.เกษตรฯไชยา ปลื้ม.. ปีทองยางพารา ราคาพุ่งกว่า 90 บาท ต่อ กก. ยุคนี้ชาวสวนยางปลดหนี้ได้

opabo

8 เม.ย. 2024

“เศรษฐา” ควง” ไชยา” ลงใต้รับฟังปัญหาทุเรียนสมุย ตั้งเป้าเกษตรกรรายได้เพิ่ม 3 เท่าใน 4 ปี

“เศรษฐา” ควง” ไชยา” ลงใต้รับฟังปัญหาทุเรียนสมุย ตั้งเป้าเกษตรกรรายได้เพิ่ม 3 เท่าใน 4 ปี ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่จะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้จำนวนมากในระยะยาวอีกด้วย

opabo

8 เม.ย. 2024

opabo

5 เม.ย. 2024

ปีนี้ ไม้ผลตะวันออก ‘ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง’ ผลผลิตรวม 1.11 ล้านตัน ออกตลาดชุกพฤษภาคมนี้

ปีนี้ ไม้ผลตะวันออก ‘ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง’ ผลผลิตรวม 1.11 ล้านตัน ออกตลาดชุกพฤษภาคมนี้ เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ที่มีจำนวน 1,046,254 ตัน

opabo

5 เม.ย. 2024

ส้มสายน้ำผึ้ง ส้มชานนุ่มจากเมืองเหนือ ให้ผลผลิตจำนวนมาก

ส้มสายน้ำผึ้ง เป็นชื่อเรียกส้มเขียวหวานพันธุ์หนึ่งที่มีแหล่งผลิตสำคัญอยู่ที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียงในเขตภาคเหนือตอนบน เป็นส้มเขียวหวานที่ผู้บริโภคนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติหวานและมีชานส้มที่นุ่ม มีผลผลิตจำหน่ายทั้งปีเพราะสามารถผลิตนอกฤดูได้

opabo

3 เม.ย. 2024
1 2 146