เกษตรเขต 1 ชัยนาท สืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาเครื่องจักสานจากใบลานทองบ้านท่าฤทธิ์ ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

ปีนี้ (ปี 2567) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท ได้พิจารณาคัดเลือกภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรที่โดดเด่น และมีความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนเกษตร เพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่น นั่นคือ “ภูมิปัญญาเครื่องจักสานจากใบลานทองบ้านท่าฤทธิ์” ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี…มาดูรายละเอียดกัน

opabo

26 มี.ค. 2024

opabo

21 ก.พ. 2024

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ดัน “สุราสักทองแพร่” สุราพื้นบ้านชั้นดีและมีชื่อของจังหวัดแพร่ ขึ้นทะเบียน GI รายการใหม่

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ลงพื้นที่แหล่งผลิต “สุราสักทองแพร่” ผลักดันขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) รายการใหม่ เพื่อส่งเสริมสุราพื้นบ้าน และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องแบบองค์รวม และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสุราและสินค้าเกษตรที่เป็นวัตถุดิบได้เพิ่มขึ้น

opabo

17 ม.ค. 2024

พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ขับเคลื่อนงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนภูมิปัญญาการถนอมอาหารหมักดอง สร้างอาชีพ สร้างรายได้

พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เตรียมจัดงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง  มา ดอง เซ เดือนพฤศจิกายนนี้ ชูประเด็นเรื่องของหมักดอง การถนอมอาหาร

opabo

3 พ.ย. 2023

จ.สมุทรสงคราม ส่งเสริมปลูกทุเรียนสวนหลังบ้านเพิ่มรายได้พืชหลัก พร้อมติดตามการดูแลรักษาจนกว่าจะมีผลผลิตออกจำหน่าย

จังหวัดสมุทรสงครามมีพื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมด 137,625 ไร่ มีการปลูกพืชเศรษฐกิจหลายชนิด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไม้ผล เช่น มะพร้าว ส้มโอ ลิ้นจี่ และพืชอื่น ๆ ในลักษณะการปลูกบนร่องสวนแบบผสมผสานพืชเหล่านี้ให้ผลผลิตแตกต่างกันในแต่ละปี บางชนิดมีความเสี่ยงที่จะไม่ให้ผลผลิต เนื่องจากปัจจัยด้านสภาพอากาศทำให้เกษตรกรมีความเสี่ยงด้านรายได้ ประกอบกับยังมีพื้นที่ว่างเปล่าอยู่มากสามารถปลูกไม้ผลแซมในสวนหลังบ้านได้  

nantnaphat

7 ก.ย. 2023

ม.มหิดลยกระดับเศรษฐกิจฐานรากชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์’ผ้าขอเอื้อ’สานต่อพระราชปณิธาน

ม.มหิดล ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์’ผ้าขอเอื้อ’สานต่อพระราชปณิธาน นำเอาภูมิปัญญา “ผ้าขอเอื้อ” มาขยายผลเพื่อสืบสานวัฒนธรรม และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้กับชาวจังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยการพัฒนาศักยภาพการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ

opabo

4 ส.ค. 2023

“ลูกหยีบูโด” จากผลไม้อัตลักษณ์ผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่อาชีพที่ยั่งยืน

กรมส่งเสริมการเกษตรได้เดินหน้าหนุนการแปรรูปผลไม้ท้องถิ่น ยกลูกหยีบูโดอบแห้ง จังหวัดนราธิวาส เป็นผลิตภัณฑ์เด่น สร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน พร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิต มาตรฐานสินค้า และตลาดออนไลน์

opabo

17 ก.ค. 2023

เกษตรฯ ร่วมลุ้นวิสาหกิจชุมชน “ฮักน้ำจาง” หมู่บ้านเกษตรวิถีอินทรีย์ สู่รางวัลเลิศรัฐระดับดีเด่น

เกษตรฯ ร่วมลุ้นวิสาหกิจชุมชน “ฮักน้ำจาง” ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ  จังหวัดลำปางหมู่บ้านเกษตรวิถีอินทรีย์ สู่รางวัลเลิศรัฐระดับดีเด่น

opabo

9 ก.ค. 2023

ภาครัฐ-เอกชน สู้ภัยแล้งด้วยภูมิปัญญาผสมผสานเทคโนโลยี ’ดึงน้ำขึ้นที่สูง’ ช่วยเกษตรกรโคราช

สถาบันปิดทองหลังพระ ร่วมภาครัฐและเอกชน สู้ภัยแล้งด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านผสมผสานการใช้เทคโนโลยีดึงน้ำขึ้นที่สูงช่วยเกษตรกรในพื้นที่โคราช

nantnaphat

3 ก.ค. 2023

เกษตรเขต 1 สืบสานองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการเพาะเห็ดตับเต่า

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญา รวมทั้งอนุรักษ์พันธุ์พืชพื้นถิ่น และฟื้นฟู วิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนเกษตร โดยในปี 2566 ได้คัดเลือกภูมิปัญญาการเพาะเห็ดตับเต่า เป็นจุดดำเนินการต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร

opabo

29 มิ.ย. 2023

เมื่อ”พิธา”ตีปี๊บ ดันสุราพื้นบ้าน ภูมิปัญญาชาวบ้าน ปลดล็อกสู่ “สุราเสรี”

เกิดกระแสความสนใจจากคนไทยเพียงข้ามคืน เมื่อว่าที่นายกฯ “พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ” พูดถึง “สุราก้าวหน้า”ผ่านรายการ “กรรมกรข่าวคุยนอกจอ” และเอ่ยชื่อถึงสุราพื้นบ้าน สุราชุมชน หลายยี่ห้อด้วยกัน เป็นการพยายามผลักดันสุราพื้นบ้าน สุราชุมชน ให้ออกมายืนแถวหน้าตามนโยบาย สุราก้าวหน้าของพรรคก้าวไกล ..น่าจับตามองอย่างยิ่ง

opabo

4 มิ.ย. 2023

รู้จัก.. เมธี บุญรักษ์ ปราชญ์เกษตรของแผ่นดินสาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2566

รู้จัก.. เมธี บุญรักษ์ ปราชญ์เกษตรของแผ่นดินสาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2566 โดยจะเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ในวันพรุ่งนี้(พุธที่ 17 พฤษภาคม ) ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

opabo

16 พ.ค. 2023
1 2 9