ครบรอบ 17 ปี กรมการข้าว มุ่งพัฒนาชาวนาไทยก้าวข้ามเรื่องผลประโยชน์และการเมือง

รมว.เกษตรฯ เฉลิมชัย ศรีอ่อน เปิดงานครบรอบ 17 ปี กรมการข้าวมุ่งพัฒนาชาวนาไทยก้าวข้ามเรื่องผลประโยชน์และการเมืองเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ ชี้ ข้าวมีความสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยเป็นพืชเศรษฐกิจหลักและยังเป็นพื้นฐานของเกษตรกรไทยอีกทั้งยังถือเป็นพืชการเมืองซึ่งที่ผ่านมายังไม่ได้รับการพัฒนาในด้านข้าวอย่างเต็มที่ทั้งในเรื่องบุคลากรที่จะต้องสร้างความเข้มแข็งการขับเคลื่อนการพัฒนาพันธุ์ข้าวและด้านการตลาดจึงทำให้ยังไม่มีความมั่นคงเท่าที่ควร

opabo

16 มี.ค. 2023

‘เฉลิมชัย’ บุกสุพรรณบุรีเดินหน้าพัฒนาองค์ความรู้แก่เกษตรกร สนับสนุนใช้เมล็ดพันธุ์ดี หวังเพิ่มผลผลิตต่อไร่ สร้างเงิน-สร้างรายได้ชาวนา

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิด “งานรณรงค์การถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตข้าวให้ปฏิบัติได้จริง” ภายใต้โครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 

nantnaphat

10 มี.ค. 2023

กระทรวงเกษตรฯ ถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุนผลิตข้าว เพิ่มผลผลิต และรักษาคุณภาพ พร้อมนำงานวิจัย-การพัฒนาสายพันธุ์ดีมาใช้ สร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิด “งานรณรงค์การถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตข้าวให้ปฏิบัติได้จริง” ภายใต้โครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

nantnaphat

10 มี.ค. 2023

อธิบดีกรมการข้าว​ ชูข้าวรักษ์โลกบางระกำโมเดล​ ส่งเสริมการใช้จุลินทรีย์และสาหร่ายแกมเขียว​ ปลูกข้าว​ ลดสารเคมี​ เพิ่มผลผลิตข้าวให้ชาวนา​

 นายณัฎฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว​ ลงพื้นที่​ อ.บางระกำ​ จ.พิษณุโลก​ ลงพื้นที่นำเยี่ยมชมพื้นที่ปลูกข้าว “แปลงนาทดสอบจุลินทรีย์” 

nantnaphat

7 มี.ค. 2023

เปิดหน่วยปฏิบัติการตรวจสอบ DNA ข้าวหอมมะลิ จ.อุบลราชธานี หนุนสร้างความมั่นใจช่วยสนับสนุนการส่งออก 

กรมการข้าวร่วมมือกับกรมการค้าต่างประเทศ เปิดหน่วยปฏิบัติการตรวจสอบเอกลักษณ์พันธุกรรมข้าวหอมมะลิไทย ณ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี เพื่อสร้างความมั่นใจช่วยสนับสนุนการส่งออก เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน คุมเข้มคุณภาพมาตรฐาน และผลักดันให้ไทยเป็นผู้นำตลาดข้าวคุณภาพของโลก 

nantnaphat

10 ก.พ. 2023

รมว.เฉลิมชัย ชู”ศูนย์ข้าวชุมชน” เป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญและใกล้ตัวเกษตรกร ช่วยเติมเต็มปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ กระจายสู่ชุมชน

รมว.เฉลิมชัย ชู ‘ศูนย์ข้าวชุมชน’ เป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญและใกล้ตัวเกษตรกรที่จะช่วยเติมเต็มปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ เพื่อกระจายสู่ชุมชน

opabo

8 ก.พ. 2023

ลด “เผาตอซัง” หันมาทำ “เปียกสลับแห้ง” ลดฝุ่น PM2.5 พ่วงเสริมรายได้ขายคาร์บอนเครดิต

นายณัฎฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า ขณะนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญกับมลพิษทางอากาศที่มีอันตรายต่อสุขภาพ คือ ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 ที่มีสาเหตุมาจากควันท่อไอเสียจากรถยนต์ และการเผาไหม้ต่าง ๆ รวมไปถึงการเผาเศษวัชพืชทางการเกษตร ที่เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก ซึ่งส่วนใหญ่นิยมเผาตอซังข้าวเพื่อให้เกิดความสะดวกในการไถเตรียมดิน ส่งผลให้โครงสร้างของดินเปลี่ยนแปลง เกิดการสูญเสียของน้ำในดิน เป็นการทำลายจุลินทรีย์และแมลงที่เป็นประโยชน์ในดิน 

nantnaphat

3 ก.พ. 2023

กรมการข้าว นำทีมสื่อมวลชนดูงาน “โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน จังหวัดพัทลุง-นครศรีธรรมราช” 

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว มอบหมายให้ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงนำทีมสื่อมวลชนดูงาน”โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน” เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 26-27 ม.ค.2565 ณ จังหวัดพัทลุง และจังหวัดนครศรีธรรมราช

nantnaphat

28 ม.ค. 2023

กรมการข้าว ชวนชาวนามาร่วมเป็น “ชาวนาอาสา” จับมือยกระดับศักยภาพชาวนา

นายณัฎฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า กรมการข้าวมีเป้าหมายที่จะให้มีชาวนาอาสาในทุกหมู่บ้านทั่วประเทศเพื่อเป็นเครือข่ายในการสนับสนุนและทำงานร่วมกันกับกรมการข้าว ซึ่งชาวนาอาสา เปรียบเสมือนอาสาสมัครเกษตรที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือแนะนำเกษตรกร เกี่ยวกับกิจกรรมการผลิตข้าว และช่วยเหลืองานของกรมการข้าว โดยมีหน้าที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรือโครงการของกรมการข้าวให้ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งให้ข้อมูลและแจ้งเตือนภัยธรรมชาติแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

nantnaphat

24 ม.ค. 2023

อธิบดีกรมการข้าว เปิดงานวัน “ข้าวหอมมะลิอำเภอบัวใหญ่”  เชื่อมโยงตลาดข้าวหอมมะลิใน จ.นครราชสีมา 

วันที่ 22 ม.ค. 2566  นายณัฎฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยนายจารึก กมลอินทร์ ประธานคณะกรรมการกลางศูนย์ข้าวชุมชนแห่งประเทศไทย นายชัยยพล ชาวเมืองสีวสุ รองประธานกรรมการกลางศูนย์ข้าวชุมชนแห่งประเทศไทย และผู้บริหารกรมการข้าวทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันข้าวหอมมะลิอำเภอบัวใหญ่ ครั้งที่ 1 

nantnaphat

23 ม.ค. 2023

อธิบดีกรมข้าว เปิดงาน “บุญประเพณีคูณลานสู่ขวัญข้าว” ปลื้มชาวนาอุบลเข้าร่วมโครงการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ไปแล้วกว่า 60 ตัน

วันที่ 21 ม.ค. 2566 นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วย นายสุเทพ คงมาก ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมการข้าว เดินทางมาร่วมพิธีบุญประเพณีคูณลานสู่ขวัญข้าวโดยมี นายถวิล แสงสุกวาว นายกเทศมนตรีตำบลขามป้อม นางพีรยา สอนอาจ ประธานวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์เมืองเขมราฐธานี พร้อมด้วยเกษตรกรในพื้นที่ให้การต้อนรับ ณ วิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์เมืองเขมราฐธานี อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 

nantnaphat

21 ม.ค. 2023
1 2 5

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า