กรมชลประทานใช้คลองผันน้ำป้องน้ำท่วม “เมืองบางสะพาน”อย่างเต็มศักยภาพ

หลังจากฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณพื้นที่จังหวัดประจวบฯ ตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา กรมชลประทาน ใช้คลองผันน้ำตัดยอดน้ำในคลองบางสะพาน เร่งระบายน้ำลงสู่ทะเล หลังมีฝนตกหนักในพื้นที่ ป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนและเขตเศรษฐกิจ อ.บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้อย่างเต็มศักยภาพ

opabo

5 ธ.ค. 2022

กรมชลประทานสนองพระราชดำริดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้ง เพื่อราษฎรชาวไทย

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พระมหากษัตริย์ที่เป็น “ปราชญ์แห่งน้ำ” ทรงมีพระปรีชาสามารถในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำในทุกๆด้าน จะเห็นได้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกี่ยวกับน้ำมากกว่า 2,700 โครงการ ที่สามารถแก้ไขทั้งปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง คุณภาพน้ำ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผลเป็นรูปธรรมสร้างประโยชน์อย่างมหาศาลให้กับประเทศไทยและพสกนิกรชาวไทย จนในปัจจุบันกลายเป็น “ศาสตร์พระราชา” ที่ถ่ายทอดและสืบสานต่อไป

nantnaphat

5 ธ.ค. 2022

กรมชลฯ เดินหน้าส่งน้ำตามแผนฯ ฤดูแล้ง พร้อมเฝ้าระวังฝนตกหนักภาคใต้อย่างใกล้ชิด

กรมชลฯ เดินหน้าส่งน้ำตามแผนฯ ฤดูแล้ง เร่งเข้าสำรวจฟื้นฟูอาคารชลประทาน ระบบส่งน้ำต่าง ๆ ให้สามารถเก็บกักน้ำและส่งน้ำให้เกษตรกรได้เพาะปลูกตามปกติโดยเร็วที่สุด พร้อมเฝ้าระวังฝนตกหนักภาคใต้อย่างใกล้ชิด

opabo

2 ธ.ค. 2022

อ่างเก็บน้ำแม่แคมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.แพร่ คืบหน้ากว่า 84%

กรมชลประทานเผยการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คืบหน้าแล้วกว่าร้อยละ 84 หวังเพิ่มแหล่งน้ำต้นทุนให้ชาวเมืองแพร่ มีน้ำใช้อย่างเพียงพอทั้งในฤดูฝน-ฤดูแล้ง

nantnaphat

30 พ.ย. 2022

เริ่มแล้ว! กรมชลประทานจ้างแรงงานปี 2566 ตั้งเป้า 8.6 หมื่นคน

กรมชลประทาน เดินหน้าจ้างแรงงานชลประทานปี 2566 ตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หวังสร้างรายได้ทดแทนและบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วประเทศ

nantnaphat

29 พ.ย. 2022

กรมชลฯ เดินหน้าวางแผนจัดสรรน้ำรับมือภัยแล้ง

กรมชลฯ เดินหน้าวางแผนจัดสรรน้ำสนับสนุนการใช้น้ำในเขตชลประทานทั่วประเทศ ย้ำมีน้ำต้นทุนดีเพียงพอใช้ต่อการอุปโภคบริโภคตลอดฤดูแล้ง พร้อมขอความร่วมมือทุกภาคส่วนใช้น้ำให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ลดเสี่ยงขาดแคลนน้ำในอนาคต

opabo

25 พ.ย. 2022

รองอธิบดีกรมชลฯตรวจสร้าง อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก แหล่งน้ำบรรเทาภัยแล้งเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร คืบหน้ากว่า 88%

กรมชลประทาน เดินหน้าก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก มีความจุ 25.41 ล้านลูกบาศก์เมตร หวังเป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้ชาวอำเภอบ้านตากและเกษตรกรมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี ล่าสุดคืบหน้ากว่าร้อยละ 88 คาดแล้วเสร็จภายในปี 2567

opabo

18 พ.ย. 2022

กรมชลฯ ซ่อมฝายวังยางแล้วเสร็จ พร้อมส่งน้ำให้เกษตรกรกำแพงเพชร พื้นที่เกษตรกว่า 1 แสนไร่

กรมชลฯซ่อมแซม “ฝายชั่วคราววังยาง” ที่กั้นแม่น้ำปิงในพื้นที่ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชรแล้วเสร็จ หลังถูกน้ำกัดเซาะเสียหาย จนเกิดการทรุดตัวลงในช่วงฤดูน้ำหลากที่ผ่านมา พร้อมส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรในเขตกำแพงเพชร ได้กว่า 100,000 ไร่

opabo

17 พ.ย. 2022

ประตูระบายน้ำบ้านก่อ คืบหน้าแล้ว 87% ช่วยเก็บกักน้ำ บรรเทาภัยแล้ง จ.สกลนคร

ประตูระบายน้ำบ้านก่อ จ.สกลนคร คืบหน้าแล้ว 87% สามารถเก็บกักน้ำได้แล้ว เป็นแหล่งน้ำแห่งใหม่ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้งนี้ ตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

nantnaphat

17 พ.ย. 2022

กรมชลฯถก สทนช.-5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างหาพื้นที่หน่วงน้ำฤดูฝนลดผลกระทบเจ้าพระยาตอนล่าง ต่อยอด “บางระกำโมเดล” สู่ “สี่แควโมเดล”

กรมชลประทาน ร่วมหารือ สทนช. และหน่วยงาน 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ต่อยอด “บางระกำโมเดล” สู่ “สี่แควโมเดล” จัดหาพื้นที่รับน้ำหลากในช่วงฤดูฝน ไว้หน่วงน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ไม่น้อยกว่า 1,000 ล้าน ลบ.ม. ตามนโยบายของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ(กอนช.) สืบเนื่องจากรัฐบาลโดย กอนช. มีนโยบายที่จะเพิ่มพื้นที่แก้มลิงรับน้ำให้มากขึ้น เพื่อลดปัญหาน้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่ชุมชน-พื้นที่เศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา และเก็บกักน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้ง โดยเฉพาะน้ำเพื่อการเกษตรจะมีความมั่นคงมากขึ้น

opabo

16 พ.ย. 2022

กรมชลประทานติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มในพื้นที่ภาคใต้ รับมือฝนตกหนัก

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยพี่น้องในพื้นที่ภาคใต้ ในช่วงฤดูฝนนี้ จึงได้สั่งการให้โครงการชลประทานในพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน อาทิ

nantnaphat

16 พ.ย. 2022

“เฉลิมชัย”กำชับ กรมชลฯ เริ่มจัดสรรน้ำฤดูแล้งปี 65/66 พร้อมรับมือฝนใต้อย่างต่อเนื่อง

รมว. เกษตรฯ เฉลิมชัย ศรีอ่อน กำชับ กรมชลประทาน จัดสรรน้ำรับมือฤดูแล้งปี 65/66 พร้อมรับมือฝนใต้อย่างต่อเนื่อง

opabo

15 พ.ย. 2022
1 2 11

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า