ชป.ติวเข้มรับมือฝน ลุ่มน้ำชี-มูล

ชป.ติวเข้มรับมือฝนลุ่มน้ำชี-มูล เพื่อติดตามสถานการณ์ฝนและสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ รวมไปถึงปริมาณน้ำท่าในลุ่มน้ำชี มูล เพื่อวางแผนการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนให้เหมาะสม สามารถช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุด

opabo

12 มิ.ย. 2024

กรมชลประทาน ผนึกกำลัง สยามคูโบต้า ส่งเสริมวิจัยและพัฒนาการใช้น้ำในภาคเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ

กรมชลประทาน ร่วมกับ บริษัทสยามคูโบต้าฯ มุ่งพัฒนาระบบการผลิตและผลผลิตทางการเกษตร นำเทคโนโลยีส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ ยกระดับการพัฒนาเกษตรกร ขยายผลสู่ความมั่นคงอาชีพเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน

opabo

11 มิ.ย. 2024

opabo

10 มิ.ย. 2024

กรมชลฯ เร่งสร้างอ่างฯ ลำน้ำชี แก้ปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้ง เมืองพญาแล 

กรมชลประทาน เดินหน้าพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน แก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง เร่งก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ คืบหน้าแล้วกว่าร้อยละ 56 มุ่งสร้างแหล่งเก็บกักน้ำไว้อุปโภคบริโภค และการเกษตร ยกระดับคุณภาพชีวิตให้พี่น้องชาวชัยภูมิ พื้นที่รับประโยชน์รวมกว่า 75,000 ไร่

opabo

6 มิ.ย. 2024

คลองผันน้ำลำปะทาว-สระเทวดา ความหวังใหม่ บรรเทาอุทกภัย/เก็บกักน้ำให้ชาวชัยภูมิ

คลองผันน้ำลำปะทาว-สระเทวดา ความหวังใหม่ บรรเทาอุทกภัย/เก็บกักน้ำให้ชาวชัยภูมิ ตลอดจนใช้เป็นเส้นทางทางสัญจรและลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรได้อีกทางหนึ่งด้วย

opabo

6 มิ.ย. 2024

ชป.แถลงข่าว “สรุปการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี 2566/67 พร้อมรับมือฤดูฝน ปี 2567” 

กรมชลประทาน แถลงข่าว “ สรุปการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี 2566/67 พร้อมรับมือฤดูฝน ปี 2567” หลังการจัดสรรน้ำฤดูแล้งปี66/67 เป็นไปตามแผนฯที่วางไว้ พร้อมเดินหน้าเตรียมพร้อมบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนอย่างเต็มศักยภาพ เน้นเก็บกักน้ำสำรองไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้าให้มากที่สุด

opabo

27 พ.ค. 2024

ชป. เดินหน้าบริหารจัดการน้ำหน้าฝน ควบคู่ไปกับการเก็บกักน้ำไว้ใช้แล้งหน้า

ชป. เดินหน้าบริหารจัดการน้ำหน้าฝน ควบคู่ไปกับการเก็บกักน้ำไว้ใช้แล้งหน้า พร้อมกับแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง

opabo

24 พ.ค. 2024

รมว. ธรรมนัส ลุยติดตามการซ่อมแซมพนังคอนกรีตป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาชำรุด เผย กรมชลประทานจัดเตรียมเครื่องจักรพร้อมเข้าดำเนินการทันที หลังขอความอนุเคราะห์เจ้าของที่ดินเอกชนแล้วเสร็จ

รมว. ธรรมนัส ลุยติดตามการซ่อมแซมพนังคอนกรีตป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาชำรุด เผย กรมชลประทานจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องพร้อมเข้าดำเนินการทันที หลังขอความอนุเคราะห์เจ้าของที่ดินเอกชนแล้วเสร็จ

opabo

22 พ.ค. 2024

กรมชลฯ จัดประชุมปัจฉิมนิเทศ โครงการพัฒนาคลองบางไผ่และสาขา จังหวัดชลบุรี

กรมชลฯ จัดประชุมปัจฉิมนิเทศ โครงการพัฒนาคลองบางไผ่และสาขา จังหวัดชลบุรี เพื่อทบทวนศักยภาพของปริมาณน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่โครงการฯ หารูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาคลองบางไผ่และสาขา

opabo

21 พ.ค. 2024

opabo

17 พ.ค. 2024

ชป.เตรียมรับมือฝน สั่งโครงการชลประทานทั่วประเทศเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

ชป.เตรียมรับมือฝน สั่งโครงการชลประทานทั่วประเทศเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด พร้อมกับการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำให้สามารถรองรับปริมาณน้ำฝนที่จะตกลงมา

opabo

17 พ.ค. 2024

ชป.แจงเสริมสันอาคารระบายน้ำล้นเขื่อนแก่งกระจาน ประชาชนได้ประโยชน์ มีน้ำเพิ่มมากขึ้น

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี กังวลว่าจะได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม จากการติดตั้งบานระบายแบบพับได้บริเวณอาคารระบายน้ำล้น (Spillway) ของเขื่อนแก่งกระจาน ยัน ประชาชนได้ประโยชน์ มีน้ำเพิ่มมากขึ้น

opabo

13 พ.ค. 2024
1 2 31