รู้จัก..16 เทพทุเรียน GI

ทุเรียน GI ที่มีการขึ้นทะเบียนกับทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด 1ุ6 แห่ง เป็นทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์ที่มีจุดเด่นทั้งลักษณะผลและรสชาติต่างกัน..มาทำความรู้จักกันว่า 16 ทุเรียน GI มีพันธุ์อะไรบ้าง

opabo

5 เม.ย. 2024

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ดัน “ปลาพลวงชมพูต้นน้ำป่าฮาลาบาลา” และ “ปลานิลสายน้ำไหลเบตง” ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI ตัวใหม่ของจังหวัดยะลา คาดช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและนำรายได้สู่ชาวยะลา

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ดัน “ปลาพลวงชมพูต้นน้ำป่าฮาลาบาลา” และ “ปลานิลสายน้ำไหลเบตง” ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI ตัวใหม่ของจังหวัดยะลา

opabo

19 ม.ค. 2024

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ดัน “สุราสักทองแพร่” สุราพื้นบ้านชั้นดีและมีชื่อของจังหวัดแพร่ ขึ้นทะเบียน GI รายการใหม่

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ลงพื้นที่แหล่งผลิต “สุราสักทองแพร่” ผลักดันขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) รายการใหม่ เพื่อส่งเสริมสุราพื้นบ้าน และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องแบบองค์รวม และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสุราและสินค้าเกษตรที่เป็นวัตถุดิบได้เพิ่มขึ้น

opabo

17 ม.ค. 2024

opabo

9 ต.ค. 2023

ขึ้นทะเบียน GI ปลาทูแม่กลอง เอกลักษณ์เด่น หน้างอ คอหัก ของดีสมุทรสงคราม

กรมทรัพย์สินทางปัญญาประกาศขึ้นทะเบียน GI รายการใหม่ “ปลาทูแม่กลอง” ของดีจังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยลักษณะโดดเด่น หน้างอ คอหัก เนื้อแน่น หอม มัน ถือเป็นสินค้ารายการที่ 4 ของจังหวัดที่ได้รับตรา GI

opabo

21 ส.ค. 2023

กรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินหน้าขึ้นทะเบียน “ทุเรียนทองผาภูมิ” สินค้า GI ตัวใหม่ ส่งเสริมเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้สู่เกษตรกรในพื้นที่กว่า 300 ล้านบาทต่อปี

กรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินหน้าขึ้นทะเบียน “ทุเรียนทองผาภูมิ” สินค้า GI ตัวใหม่ ส่งเสริมเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้เกษตรกร

opabo

16 ส.ค. 2023

เปิดวาร์ป 14 เทพทุเรียน GI

ทุเรียน GI ที่มีการขึ้นทะเบียนกับทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด 14 ชนิด เป็นทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์ที่มีจุดเด่นทั้งลักษณะผลและรสชาติต่างกัน ทุเรียน GI แม้จะมาจากพันธุ์เดียวกันแต่ปลูกคนละพื้นที่ มีรสชาติและเอกลักษณ์แตกต่างกัน เรามาดู 14 ทุเรียน GI มีที่ไหนบ้าง มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างกันอย่างไร

opabo

8 ก.ค. 2023

พาณิชย์ ลงพื้นที่พิษณุโลกตามหาสินค้า ดันขึ้นทะเบียน GI ใหม่ พบมีศักยภาพหลายตัว

กรมทรัพย์สินทางปัญญาลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ตามหาสินค้าที่จะผลักดันขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) รายการใหม่ พบสินค้ามีศักยภาพเพียบ ทั้งสับปะรดบ้านแยง แป้งแห้วนาชุมชนหนองกุลา น้ำตาลวัดโบสถ์ ส้มซ่า และกระชายดำ

opabo

30 มิ.ย. 2023

ขึ้นทะเบียน GI รายการใหม่ “กุ้งก้ามกรามบางแพ” ของดีจังหวัดราชบุรี

กรมทรัพย์สินทางปัญญาประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) รายการใหม่ “กุ้งก้ามกรามบางแพ” ของดีจังหวัดราชบุรี มั่นใจช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างโอกาสทางการตลาด และช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งมีรายได้เพิ่มขึ้น เผยล่าสุดสร้างรายได้สู่ชุมชนได้ปีละกว่า 2,500 ล้านบาท

opabo

28 มิ.ย. 2023

พาณิชย์ขึ้นทะเบียน GI “มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบ้านโหล่น” จังหวัดชัยภูมิ

กรมทรัพย์สินทางปัญญาประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) “มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบ้านโหล่น” จังหวัดชัยภูมิ เผยสร้างรายได้ปีละกว่า 50 บาท  
         

opabo

17 มิ.ย. 2023

พาชิม 14 เทพ ’ทุเรียน GI’ มีดีและมีเด่น เป็นเอกลักษณ์

ทุเรียน GI ที่มีการขึ้นทะเบียนกับทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด 14 ชนิด เป็นทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์ ที่มีจุดเด่นทั้งลักษณะผลและรสชาติต่างกัน 

nantnaphat

6 เม.ย. 2023
1 2