กรมประมง ประกาศปิดอ่าวฝั่งทะเลอันดามัน 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 66 ควบคุมการทำประมงฤดูปลามีไข่ ในพื้นที่ 4 จังหวัด ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง

กรมประมงประกาศปิดอ่าวใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อนฝั่งทะเลอันดามัน ประจำปี 2566 ในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และตรัง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2566

opabo

22 มี.ค. 2023

‘กรมประมง’ เตือนอันตรายจากการบริโภค “ไข่แมงดา” ระวัง เจอไข่แมงดาถ้วย! พิษแรง…อันตรายถึงชีวิต

เมนูอาหารจาก ‘แมงดา’ อาจเป็นเมนูโปรดของหลายคน แต่สัตว์ทะเลชนิดนี้หากไม่ระวัง ก็อาจเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต วันนี้เราจะพามาทำความรู้จัก ‘แมงดาทะเล’ สัตว์ทะเลที่หลายคนติดใจในรสชาติ และหากอยากกินอย่างปลอดภัย ควรเลือกกินชนิดไหนดี…

nantnaphat

21 มี.ค. 2023

ข่าวดี! รัฐยกเว้นค่าธรรมเนียมหลายกรณี ลดภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ-ประมงพื้นบ้าน กว่า 70 ล้านบาท

ครม.ไฟเขียว “ยกเว้น” ค่าธรรมเนียมเพาะเลี้ยงหอยทะเล & สัตว์น้ำในกระชัง ค่าอากรใบอนุญาตใช้เครื่องมือประมงพื้นบ้าน & ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำประมงพื้นบ้าน ลดภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและชาวประมงพื้นบ้าน กว่า 70 ล้านบาท

nantnaphat

18 มี.ค. 2023

ประมงไทย…ยกทัพบุกบอสตัน ร่วมงานแสดงสินค้าอาหารทะเลภูมิภาคอเมริกาเหนือ 2023 หนุนอวดศักยภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงไทยในเวทีโลก

อธิบดีกรมประมง…นำคณะผู้แทนไทยร่วมงานแสดงสินค้าอาหารทะเลของภูมิภาคอเมริกาเหนือ ปี2566 (Seafood Expo North America and Seafood Processing North America 2023) ณ เมืองบอสตันรัฐแมสซาชูเซส ประเทศสหรัฐอเมริกา หนุนส่งเสริมภาพลักษณ์และอวดศักยภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงไทยในเวทีระดับโลก 

nantnaphat

16 มี.ค. 2023

กรมประมง…ชี้แจง กรณีสื่อมวลชนนำเสนอข่าว เรือ SUN FLOWER 7 คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง

นายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง ในฐานะโฆษกกรมประมงกล่าวว่า ด้วยเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 รายการเจาะลึกทั่วไทย รายงานข่าวเกี่ยวกับการตรวจสอบและผลักดันเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ SUN FLOWER 7 ออกนอกราชอาณาจักรไทย ซึ่งในการรายงานข่าวดังกล่าว ได้กล่าวหาว่ากรมประมงเห็นด้วยกับตัวแทนสายเรือ ชิปปิ้ง หรือโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ ในการขอนำเข้าปลาทูน่า และเพิกเฉยต่อข้อมูลสนับสนุนของ EJF นั้น 

nantnaphat

12 มี.ค. 2023

กรมประมงผลักดัน ’14 สัตว์น้ำจืด’ เพื่อขับเคลื่อน-เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ยกระดับเศรษฐกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย

กรมประมง เดินหน้าผลักดันสัตว์น้ำจืดเศรษฐกิจ 14 ชนิด พร้อมขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการพัฒนาสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2565 – 2570 มุ่งยกระดับความสามารถการพัฒนาศักยภาพการผลิตสัตว์น้ำและธุรกิจเกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อให้สินค้าสัตว์น้ำจืดของไทยสามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นคงด้านอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เกษตรกร รวมถึงพัฒนาการผลิตสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน

nantnaphat

10 มี.ค. 2023

กรมประมง เตรียมเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน IYAFA 2022 Closing Ceremony for Asia ปีสากลแห่งการทำประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพื้นบ้านแห่งภูมิภาคเอเชีย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมประมง ร่วมกับ TBTI และ INFOFISH เป็นเจ้าภาพจัดพิธีปิดงานเฉลิมฉลองปีสากลแห่งการทำประมงพื้นบ้านและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำรายย่อย ปี พ.ศ. 2565 แห่งภูมิภาคเอเชีย (IYAFA 2022 Closing Ceremony for Asia) ภายใต้ธีม “ก้าวสู่ยุคใหม่ด้วยการสนับสนุนการทำประมงพื้นบ้านและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำรายย่อย” ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ นี้

opabo

10 ก.พ. 2023

กรมประมงแจง “เจตนารมณ์…เงินค่าปรับที่ได้จากผู้กระทำผิดกฎหมายประมง” เพื่อนำมาบริหารจัดการทรัพยากรประมงที่ยั่งยืน – เพิ่มประสิทธิภาพชาวประมง

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา กรมประมงมีการออกระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินสินบน เงินรางวัล และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน พ.ศ.2566 เพื่อกำหนดแนวทางการเบิกจ่ายเงินสินบนรางวัลตามข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักเงินค่าปรับตามพระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตต์การประมงไทย พ.ศ. ๒๔๘๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก่อนนำส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักเงินค่าปรับตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

nantnaphat

10 ก.พ. 2023

“อลงกรณ์”เร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนชาวประมง สรุปมติ 5 ข้อเตรียมเสนอ “เฉลิมชัย” ยกเลิกคำสั่งคสช. พร้อมชะลอประกาศกรมประมงเรื่องรางวัลนำจับเพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจากดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมง 

nantnaphat

9 ก.พ. 2023

“มงคล” ปลุกชาวประมงทั่วประเทศ เตรียมตัวไปทำเนียบฯ หลังกรมประมงออกระเบียบกรมประมงจ่ายเงินสินบนรางวัลนำจับ ไม่สอบถามผู้มีส่วนได้เสีย

นาย มงคล สุขเจริญคณา ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12 มกราคม2665 กรมประมง ออกระเบียบกรมประมงว่าด้วยการจ่ายเงินสินบน เงินรางวัล และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน พ.ศ. 2566 ซึ่งรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใจความสำคัญ คือ ผู้แจ้งความนำจับ /หัวหน้าเจ้าหน้าที่ผู้จับ / เจ้าหน้าที่ผู้จับ จะได้รับเงินส่วนนี้ และอีกส่วนเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ซึ่งการจับกุมผู้กระทำผิดให้หักค่าปรับได้ร้อยละ 60-80 ( หรือตั้งแต่ 6,000 ไปจนถึง 2,400,000 บาท) แล้วแต่ความผิดที่เจ้าหน้าที่จะแจ้งข้อกล่าวหา

nantnaphat

8 ก.พ. 2023

กรมประมง…แจงปมร้อน ปล่อยเอกชนโปรโมท “เก๋าหยก” 1 ในปลาเอเลี่ยนสปีชีส์ที่ห้ามเพาะเลี้ยง 

กรมประมง…แจงปมร้อน ปล่อยเอกชนโปรโมท “เก๋าหยก” 1 ในปลาเอเลี่ยนสปีชีส์ที่ห้ามเพาะเลี้ยง ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามเพาะเลี้ยงในราชอาณาจักร พ.ศ. 2564

nantnaphat

3 ก.พ. 2023
1 2 7

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า