3 หน่วยงาน ร่วมยกร่างเกณฑ์จัดแบ่งเกรดโรงคัดบรรจุทุเรียน ย้ำคุมเข้มใช้บทลงโทษ หากตัด ส่ง ขาย ‘ทุเรียนอ่อน’

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เชิญ อธิบดีกรมการค้าภายในสมาคมผู้ค้าและส่งออกผลไม้ไทย ยกร่างเกณฑ์ในการจัดแบ่งเกรดโรงคัดบรรจุ เขียว เหลือง แดง ย้ำเตือนข้อกำหนด ตาม ระเบียบ และ ประกาศกรมวิชาการเกษตร รวมถึง บทลงโทษต่างๆ

nantnaphat

23 มี.ค. 2023

3 หน่วยงาน ร่วมเปิดศูนย์ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานสินค้าทางการเกษตรก่อนส่งออก

กรมวิชาการเกษตร จับมือ การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยและกรมศุลกากร เดินหน้าเปิดศูนย์ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานสินค้าทางการเกษตร ก่อนส่งออกไปยังประเทศปลายทาง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

nantnaphat

16 มี.ค. 2023

จับแล้ว! ร้านค้าจำหน่ายปัจจัยการผลิตเมืองจันทบุรี หลังพบเข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภค

ผอ.สวพ.6 เอาจริง สั่งสารวัตรเกษตรร่วมกับสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตรสนธิกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ 2 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้มมาตรการกำกับดูแลร้านค้าจำหน่ายปัจจัยการผลิตจังหวัดจันทบุรี หลังพบเข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภค

nantnaphat

14 มี.ค. 2023

“นราพัฒน์” เผยความร่วมมือด้านเกษตรระหว่างไทย-กานาเป็นไปในทิศทางที่ดี

นราพัฒน์ เผยความร่วมมือด้านเกษตรไทย-กานา เป็นไปในทิศทางที่ดี เตรียมสนับสนุนองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตข้าวแก่กานา หวังขยายความร่วมมือด้านเกษตรระหว่างกันในอนาคต

opabo

13 มี.ค. 2023

แยกเกรดล้ง 3 สี เขียว-เหลือง-แดง เพิ่มจุดตรวจความสุกแก่อ่อนทุเรียน สกัดด้อยคุณภาพ

กรมวิชาการเกษตร เตรียมแยกเกรดล้ง 3 สี เขียว- เหลือง -แดง  เพิ่มระดับตรวจเข้มตามสี ตรวจความสุกแก่อ่อนอีกครั้ง ณ โรงคัดบรรจุ สนับสนุนการขึ้นทะเบียนและเข้าอบรมมือตัดทุเรียน

nantnaphat

12 มี.ค. 2023

‘มนัญญา’จับมือ 3 ประสานหนุนทุเรียนส่งออก เข้มอบรมมือตัด ปิดต้นทางตัดทุเรียนอ่อน  

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์  รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดกิจกรรมการรณรงค์การบริโภคผลไม้คุณภาพภาคตะวันออก ที่จังหวัดจันทบุรีว่า ได้ประสานกับทางจังหวัดจันทบุรีในการสร้างความเข้าใจกับเกษตรกร และผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุหรือล้ง และมือตัดทุเรียน ที่จะช่วยกันผลิตทุเรียนคุณภาพในฤดูการผลิต 2566   

nantnaphat

12 มี.ค. 2023

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ย้ำตรวจก่อนตัดทุเรียนในสวน พร้อมเร่งตรวจคุณภาพทุเรียน(อ่อน-แก่) ในโรงคัดบรรจุ

วันที่ 12 มีนาคม 2566 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย นายพิทวัฒน์อ่อนทองหลาง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 นางสาวฉันทนา คงนคร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 ลงพื้นที่สวนทุเรียนของนายบุญจง บุญวาที หมู่ที่ 4 ตำบลหลวงน้ำขาว อำเภอเมือง จังหวัดตราด ร่วมกิจกรรมตรวจก่อนตัดทุเรียน เนื่องจากเป็นช่วงต้นฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียน จึงมีทุเรียนพันธุ์เบาและทุเรียนที่บังคับสารออกดอกสามารถเก็บเกี่ยวได้ ได้แก่ พันธุ์กระดุมพันธุ์พวงมณี และหมอนทองบางส่วน

nantnaphat

12 มี.ค. 2023

กรมวิชาการเกษตรรุกตรวจด่านอีสาน รองรับฤดูกาลส่งออกผลไม้ ย้ำพบทุเรียนด้อยคุณภาพ ‘ห้ามอนุญาตส่งออกเด็ดขาด’

นายระพีภัทร์  จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ด่านตรวจพืชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ด่านตรวจพืชมุกดาหาร เพื่อติดตามการทำงานเตรียมความพร้อมรองรับฤดูส่งออกผลไม้ของไทยโดยเฉพาะทุเรียน ซึ่งผลผลิตกำลังทยอยออกสู่ตลาดตั้งแต่มีนาคมเป็นต้นไป   

nantnaphat

11 มี.ค. 2023

‘กรมวิชาการเกษตร’ร่วมกับ’ม.เทคโนโลยีสุรนารี’ ติดตามการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชา หลังทดสอบพันธุ์”ฝอยทองสุรนารี1”

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า กรมวิชาการเกษตร ได้ดำเนินงานเพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุน ส่งเสริมการใช้ประโยชน์พืชกัญชา กัญชง ในครัวเรือนทางการแพทย์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยทำการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย และพัฒนาพืชชนิดกัญชากัญชง และได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรมวิชาการเกษตรและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และจัดทำโครงการความร่วมมือทางวิชาการ “ทดสอบพันธุ์กัญชา สายพันธุ์ ฝอยทองสุรนารี 1”  

nantnaphat

11 มี.ค. 2023

กรมวิชาการเกษตร ขยายผลปุ๋ยชีวภาพและชีวภัณฑ์ สู่กลุ่มเกษตรกรปลูกผักอินทรีย์ สร้างรายได้กว่า 6 แสนบาท/ปี

นายระพีภัทร์  จันทรศรีวงศ์  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  เปิดเผยว่า จากนโยบายนางสาว มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบาย 3S(Standard – Safety – Sustainability) เพื่อความปลอดภัยทางอาหาร ความมั่นคงและมั่งคั่งของภาคเกษตรและอาหาร และ ความยั่งยืนของภาคการเกษตร แสดงผลสำเร็จการลดเลิกใช้สารเคมี โดยใช้นวัตกรรมปุ๋ยชีวภาพและชีวภัณฑ์ สนับสนุนส่งเสริมการผลิตระบบเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย(GAP) ตามนโยบายรัฐบาล 

nantnaphat

10 มี.ค. 2023

กรมวิชาการเกษตร ฉลองครบรอบ 50 ปี จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีภาคอีสาน “วิชาการนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้การผลิตพืช” เปิดปฐมฤกษ์สร้างคนบินโดรนเพื่อการเกษตรรุ่นแรก

วันที่ 8 มีนาคม 2566 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ”ภายใต้แนวคิด “วิชาการนำ นวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้การผลิตพืช” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 9 มีนาคม 2566 พร้อมมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการพ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตรด้วยอากาศยาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

nantnaphat

8 มี.ค. 2023

กรมวิชาการเกษตรหารือ NASDA ร่วมส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรไทย-สหรัฐ

กรมวิชาการเกษตร หารือ NASDA สหรัฐอเมริกา การส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรไทย-สหรัฐ ความร่วมมือและนวัตกรรมทางการเกษตรการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคเกษตร และ การส่งออกผลไม้สด

nantnaphat

8 มี.ค. 2023
1 2 16

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า